Archiv autora: Didymos

Přezdívka Didymos patří otci Tomášovi, duchovnímu správci naší farní rodiny.

Budoucnost farní zahrady je v našich rukou

Dopis pro farníky (nejen) z Rokytnice

Vážení přátelé farníci,

jistě mnozí z vás zaznamenali, že na naší zahradě u fary v Rokytnici se v posledních dvou letech odehrálo vícero změn (viz Kaštánek, čtení na pokračování s názvem „Novinky z farního dvora“).

Aktuálně uvažujeme o tom, že by se tomuto prostoru dala vtisknout jednotná tvář a hlubší duchovní idea. Koncept jsme nazvali „Ježíšova zahrada“. Hlavní myšlenka je inspirována životem Ježíše Krista, protože řada událostí spojených s jeho působením na tomto světě proběhla v přírodě. V zahradě již máme umístěn kříž, k němu by byl časem dobudován Boží hrob, situovala by se vyvýšená „Galilea“ (místo Ježíšova kázání i nanebevstoupení) nebo symbolická betlémská stáj. I když by zahrada získala tento duchovní rozměr, nepřišla by o hospodářské a komunitní využití. V současné době například s vědomím farní ekonomické rady probíhá kácení stromů, které již nejsou perspektivní, aby mohl být v zahradě obnoven smíšený ovocný sad a do budoucna usnadněno získávání kvalitního ovoce na pálení slivovice. Návrh celkové koncepce, o kterém bychom se s vámi chtěli poradit, počítá s otevřením zahrady veřejnosti, zachováním přírodní louky pro sušení sena, vybudováním ohrady pro domácí chov oveček a s údržbou časti travnaté plochy využívané jako herní prostor s odpočívadlem (viz nákres níže).    

Jedná se o návrh, o kterém by se mělo ve farnosti diskutovat, měl by být podroben konstruktivní kritice a měli bychom se na něm alespoň rámcově shodnout. Každý, kdo by se k němu chtěl vyjádřit, může využít připravený odpovědní lístek nebo napsat o. Tomášovi email na adresu: klic.tomas@ado.cz. Očekáváme, že o konečné podobě farní zahrady proběhne brzy veřejné projednání. Část revitalizace zahrady, spočívající ve výsadbě nových stromů, by se dala financovat z Národního programu Životního prostředí (Výzva č. 4/2021: Výsadba stromů – individuální projekty), který je součástí projektu na výsadbu 10 milionů stromů v ČR (www.sazimebudoucnost.cz). Tuto možnost jsme již předběžně konzultovali se zahradní architektkou, která by se ujala přípravy projektu a plánu výsadby nových stromů. Celková výše dotace by byla 150.000 Kč až 250.000 Kč a pokryla by veškeré náklady na projekt a nákup ovocných a okrasných stromů (minimálně 30 ks) plus vybudování opor a závlahy.

K získání této dotace je však nutné splnění dvou základních podmínek: 1. zahrada by musela být přístupná veřejnosti a 2. výsadbu stromů bychom museli realizovat svépomocí. Je tedy jasné, že k vytvoření „Ježíšovy zahrady“ a k výsadbě nových stromů bude nutná podpora širšího okruhu pomocníků nejen z Rokytnice. Proto vás s otcem Tomášem žádáme o sdělení, zda tento náš společný záměr podporujete, či nikoli, případně jak to na vás celé působí. Prosíme, přistupujte k vyplnění anketního lístku zodpovědně (termín do neděle 20.3.).

V církvi nejsme příliš zvyklí na to, že by řadoví farníci mohli přímo ovlivnit využití jejího majetku. Koncept sice už našel základní podporu jak u farní ekonomické rady, tak u Spolku přátel farní zahrady, ale bez aktivního zapojení širšího společenství nebudeme schopni tuto myšlenku sami zrealizovat. Budoucnost farní zahrady tak skutečně leží v našich rukou.

organizační tým

Odešel pan Josef Vlček (1947)

Po dlouhé nemoci
odešel vstříc svému Pánu

pan Josef Vlček

Rokytnice 64

Pohřeb se koná
v sobotu 12.3. ve 12.00
v kostele sv. Jakuba
v Rokytnici.

 

Po mši svaté a modlitbách za spásu jeho duše bude tělo našeho zemřelého bratra převezeno ke zpopelnění.

Věčné odpočinutí dej mu, Pane,
a světlo věčné ať mu svítí.

Na Ukrajině tečou potoky krve a slz

Drazí bratři a sestry,

na Ukrajině tečou řeky krve a slz. Nejde jen o vojenskou operaci, ale o válku, která rozsévá smrt, zkázu a utrpení. Počet obětí roste, stejně jako počet lidí na útěku, zejména matek a dětí. Potřeba humanitární pomoci v této sužované zemi každou hodinou dramaticky roste.

Srdečně žádám o skutečné zajištění humanitárních koridorů a o zajištění a usnadnění přístupu pomoci do obléhaných oblastí, aby bylo možné poskytnout nezbytnou pomoc našim bratrům a sestrám sužovaným bombami a strachem.

Děkuji všem, kteří přijímají uprchlíky. Především snažně žádám o ukončení ozbrojených útoků, o to, aby zvítězila jednání – a zdravý rozum – a o návrat k dodržování mezinárodního práva!

Rád bych také poděkoval novinářkám a novinářům, kteří při poskytování informací riskovali své životy. Děkujeme vám, bratři a sestry, za tuto službu! Službu, která nám umožňuje být nablízku tragédii tohoto obyvatelstva a umožňuje nám poznat krutost války. Děkuji vám, bratři a sestry.

Modleme se společně za Ukrajinu: máme před sebou její vlajky. Modleme se společně jako bratři k Panně Marii, Královně Ukrajiny. Zdrávas Maria…

Foto Eric Vandeville / ABACAPRESS.COM

Svatý stolec je připraven udělat cokoli, aby se dal do služeb tohoto míru. V těchto dnech se na Ukrajinu vydali dva kardinálové, aby sloužili lidem a pomáhali jim. Kardinál Krajewski, almužník, aby přinesl pomoc potřebným, a kardinál Czerny, úřadující prefekt Dikasteria pro službu integrálnímu lidskému rozvoji. Přítomnost obou kardinálů je přítomností nejen papeže, ale všech křesťanů, kteří se chtějí přiblížit a říci: „Válka je šílenství! Přestaňte, prosím! Podívejte se na tu krutost!“

Zdroj: Vatican News