Farnosti pod správou otce Stanislava

O FARNOSTI

– KOKORY

– MAJETÍN

– PENČICE

KONTAKTY

FARÁŘ

– PASTORAČNÍ RADA

– EKONOMICKÁ RADA


Svazek farností Kokory – Majetín – Penčice je církevním společenstvím katolických křesťanů římského obřadu, kteří

  • žijí převážně v obcích Kokory, Majetín, Penčice, Suchonice, Žeravice, Lhotka, Luková, Čelechovice, Nelešovice, Přestavlky, Zábeštní Lhota, Sobíšky a Lazníky
  • společně naslouchají Božímu slovu a snaží se podle něho žít
  • usilují o posvěcení rodin a veřejnou bohopoctu
  • sdílejí radosti i obavy (nejen) svých sousedů
  • spolupracují na překonávání bariér mezi generacemi,
  • vytvářejí příznivé prostředí pro mravní růst dětí a mládeže,
  • pečují o svěřené kulturní dědictví,
  • snaží se zpřístupnit radost evangelia všem lidem,
  • modlí se za spásu živých i zemřelých.

Farnosti jsou součástí Arcidiecéze olomoucké a děkanátu Přerov.

Komunitní web katolíků žijících kousek od Přerova