10. 11. 2019

Stránka obsahuje týdenní přehled bohoslužeb a další oznámení oficiálně publikovaná v kostelích naší farní rodiny.

OHLÁŠKY:

Při dušičkové sbírce na Arcidiecézní charitu jsme z naší farní rodiny odeslali celkem 11.087,- Kč. Všem dárcům ať Pán odplatí svou štědrostí!
Příští mše svatá se v našich kostelích uskuteční až po návratu poutníků z Říma v neděli 17.11.  Kdo můžete, připojte se k Národní pouti duchovně. Text novény ke svaté Anežce za naši zemi najdete na farní mušli (zastupování faráře).
Adorace SJVS proběhne v sobotu 16.11. od 9 hodin v Rokytnici.
V rámci výročí Sametové revoluce požádalo Olomoucké hejtmanství prostřednictvím obecních úřadů správce všech kostelů a kaplí v kraji o symbolické vyzvánění, které by v neděli 17.11. připomnělo radost naší země z návratu svobody. Tzv. zvony paměti se mají ozvat přesně v 17 hodin a 11 minut.
Naše farní společenství připravilo také vlastní program k díkůvzdání za svobodu, na který jste zváni do kaple v Císařově. Blížsí informace jsou vyvěšeny.

Komunitní web katolíků žijících kousek od Přerova