21. 06. 2020

Stránka obsahuje aktuální pořad veřejných bohoslužeb a další informace publikované v našich kostelích.

OHLÁŠKY

Závěr školního roku přinese postupné zakončení náboženství na farách. Až do pondělí 29.6. včetně se chtějí scházet účastnice Alfy pro mládež v Citově. Děti z prvního stupně prožijí svoji poslední hodinu během tohoto týdne. Žáci druhého stupně v Rokytnici končí dnes. Vítám proto mezi námi jejich paní katechetku Matkétu Matlochovou, která za nimi do Rokytnice obětavě dojížděla z Vlkoše (poděkování faráře + pozornost pro děti). 
Dnešní hodová slavnost (21.6.) je mimo liturgii také příležitostí k setkání farní rodiny. Zvu proto všechny zájemce z Brodku na společnou procházku do Lukové. Vycházíme od kostela odpoledne v 16:00.   
Ve středu 24.6. po západu slunce bude v brodeckém kostele tzv. Nikodémova noc. Jedná se o tichý výstav Nejsvětější svátosti v důvěrné atmosféře noční tmy prozářené světlem svíček. Adorace bude zahájena přesně ve 21:02 a potrvá dvě hodiny. Přijít i dejít můžete kdykoli. Pozvání k této modlitbě vychází z pozitivních zkušeností se štafetovou adorací během nouzového stavu.
Sběr našich duchovních zkušeností z nouzového stavu formou anonymní ankety pokračuje do konce června. Naléhavě žádám všechny farníky od 7 do 100 let věku, kteří zatím na položené otázky nereagovali, aby se netvářili, že o ničem nevědí. Anketní list je vám stále k dispozici u vchodu do kostela. Děkuji za spolupráci.
Na faře v Rokytnici proběhne už za týden tradiční prázdninová brigáda. Nejprve zvu v pondělí 29.6. ke společné práci mládež od 12 let. Čeká nás úklid kolem domu a natírání dvěvěné kůlny na dvoře. V plánu je také příprava na založení nového trávníku před domem. V úterý 30.6. budeme v díle pokračovat s ostatními farníky. Začátek brigády je v obou případech ráno v 8:30. Nemáte-li jiné naléhavé úkoly, prosím, počítejte s obědem na faře. Nenechte si ujít radost z toho, že můžeme být zase nerušeně spolu.
Ve středu 1.7. se v Říkovicích koná primice nově vysvěceného kněze – P. Josef Hovád. Zájemci o účast bez vlastního auta se mohou svézt s panem farářem. Začátek slavnostní mše, která je naplánována do obecního parku u kostela, bude v 15 hodin.  
Oblíbená pěší pouť do Majetína proběhne letos v sobotu 4.7. odpoledne. Cílem farního cyklovýletu se o dva dny později stane Velehrad. Po návštěvě poutního místa, které bude o cyrilometodějských slavnostech pro běžné poutníky nedostupné, pojedeme proti proudu řeky Moravy do Kroměříže. Podrobnosti k programu jednotlivých dní, mapu trasy a pokyny pro přihlašování očekávejte tento týden na farní mušli.   
Poslední pozvánka je hlavně pro děti. Táborák na zakončení činnosti farního klubu bude zapálen jako obvykle na faře v Brodku tento pátek (26.6.) v 18:30. Všichni. Kdo se nebojí kouře a běhání po trávě, jsou vítáni.

Komunitní web katolíků žijících kousek od Přerova