4. 6. 2023

Stránka obsahuje aktuální pořad veřejných bohoslužeb a další informace publikované v našich kostelích.

OHLÁŠKY:

Páteční večer přinesl do naší farnosti vskutku vydařený ročník Noci kostelů s programem na vysoké duchovní a umělecké úrovni. Chválím Pána za jeho požehnání a vedení pro desítky spolupracovníků, kteří se na akci různým způsobem ochotně podíleli. 

Informační letáčky a jiné materiály (včetně knih), které máme od pátku vystaveny v kostelích, jsou určeny k rozebrání. Zvláštní pozornost věnujte, prosím, pozvánce na náš poznávací zájezd do okolí Karviné. Pokud máte o tuto cestu zájem, prosím, přihlaste se u paní Jitky Navrátilové ještě před prázdninami. Děkujeme.

V měsíci červnu budou k dispozici také přihlášky do náboženství na nový školní rok. 

RO+BR: Péče o farní zahradu v Rokytnici a v Brodku nabízí zájemcům řadu příležitostí k záslužnému dílu při zvelebování našeho životního prostoru. Místo vyhlašování velkých brigád prosím i nadále farníky, kteří mají chuť se zapojit, aby se na mě kdykoli obrátili se svou nabídkou a dotazem, co je právě potřeba. 

Ve sbírce na církevní školy v diecézi jste minulou neděli věnovali celkem 6.643,- Kč. 

Nadcházející svátek Božího Těla s průvodem obcí je tradiční příležitostí, jak veřejně vyznat a oslavit tajemství Ježíšovy lásky a stálé přítomnosti v Nejsvětější svátosti. Jedná se o jeden z tzv. doporučených svátků, kdy by katolíci bez vážného důvodu na mši svaté chybět neměli. Dejte si přitom pozor na nepravidelný program bohoslužeb.

Zapisování zájemců o místo v autobusu při pouti na Sv. Hostýn probíhá do neděle 25. 6.

O den dříve, tj. v sobotu 24. 6. uzavřou v dubském kostele církevní manželství snoubenci: Vít Mikulášek z Rokytnice a Kristýna Vitoslavská z Brodku. 

Je to už skoro měsíc od chvíle, kdy byl kompletně vyklizen kostel sv. Jiří v Citově. Práce na malování interiéru postupují velmi dobře. Dokončení díla očekávám kolem poloviny června a obnovení bohoslužeb začátkem července. Zaprášená okna musíme umýt dříve, dokud tam stojí lešení. Sestry a bratři, prosím, kdo můžete, nabídněte našemu kostelu svoji pomoc tento pátek (9. 6.) odpoledne od 15 hodin. Potřebné náčiní si vezměte raději z domu. Pokud snad někdo může přijít jedině v pátek dopoledne, bylo by fajn vysát prach kolem oken.  Ať už ráno nebo odpoledne, při zvažování účasti myslete také na požadavky bezpečnosti. Jde totiž o práci ve výškách.

Komunitní web katolíků žijících kousek od Přerova