28. 11. 2021

Stránka obsahuje aktuální pořad veřejných bohoslužeb a další informace publikované v našich kostelích.

OHLÁŠKY:

B+S, upřímně děkuji za všechny modlitby, kterými jste tento týden na Červenou středu podpořili pronásledované křesťany. Nyní je třeba s podobnou naléhavostí sepnout ruce a prosit Boha o zmírnění pandemie u nás i v sousedních zemích. S touto výzvou se obracím zvláště na členy živého růžence, ke kterým by se v prosinci mohly přidat nové posily.
Nouzový stav, ve kterém – jak se zdá – budeme žít minimálně do Vánoc, provázejí opatření, která jsou od pátku zveřejněna na farní mušli. Z hlediska přístupu na bohoslužby se vůbec nic nemění. Rezervace míst budou v adventu potřeba pouze pro svátost pomazání nemocných nebo biblické hodiny pro dospělé (termíny). Kdo byste si chtěli říst o nějakou rezervaci osobně, přijďte za mnou po mši svaté do sakristie. 
Horší je, že v tomto období nebudou probíhat adventní trhy, což se týká i plánovaného jarmarku s farní účastí v Rokytnici. Velice si vážím iniciativy některých z vás, kteří jste se rozhodli zapojit a začali už připravovat různé výrobky pro charitativní dobrostánek.
Kontrola bezinfekčnosti na covid (potvrzení o vakcinaci nebo prodělané nemoci) bude ve farnostii vyžadována na všech akcích mimo bohoslužby v případě, že se jich zúčastní více než 20 lidí, tj. spíše výjimečně.
Dnes začíná u pověřených osob zapisování mešních intencí na rok 2022. Úmysly určené k odeslání kněžím do Roudnice nad Labem budou shromažďovány u mě.  
Tvorba skupinek k tématům synodálního procesu v naší farnosti končí tuto neděli (28.11.). Další kroky budeme koordinovat pouze s těmi, kdo o to projevili zájem.     
Změny v pořadu bohoslužeb (roráty + první pátek / sobota) – komentář
Nový řád zpovídání – viz aktuality na mušli

Komunitní web katolíků žijících kousek od Přerova