29. 1. 2023

Stránka obsahuje aktuální pořad veřejných bohoslužeb a další informace publikované v našich kostelích.

OHLÁŠKY:

Triduum modliteb matek má dnes večer v Citově na programu svou závěrečnou část. 

Svátek Uvedení Páně do chrámu – lidově zvaný Hromnice – můžete tento čtvrtek (2.2.) oslavit účastí na mši svaté ve všech našich kostelích. Součástí bohoslužby bude kromě žehnání svíček i udělování svatoblažejského požehnání.

Na první pátek v měsíci (3.2.) připadají pololetní prázdniny. Mše svatá se nekoná z důvodu účasti kněze na jarní víkendovce s Edenem. Ze stejného důvodu bude program tradiční Fatimské soboty v Brodku posunutý až na večer (4.2.). Adorace za Rosťu Brhlíka začne v 17 hodin. Mše svatá a růženec následují od 17:30. Děkuji za pochopení.

Sobotní dopoledne (4.2.) bude od 9 hodin patřit úklidu betlémů a vánoční výzdoby v našich kostelích. Všem pomocníkům ať Pán odplatí svou štědrostí!

Příští neděle je první v měsíci únoru. V Rokytnici a Citově dejte, prosím, pozor na přehozený čas mše svaté.

Pokud někdo potřebuje poradit s přihláškou na Světové setkání mládeže do Lisabonu, ať se na mě – jako zkušeného poutníka z minulých ročníků – klidně obrátí. Základní informace včetně oficiální hymny najdete na webu naší farnosti. Nabízený finanční příspěvek ve výši 25% z ceny pobytu platí do konce února.

Last minute nabídka na odpočinkový pobyt dětí v Rajnochovicích během jarních prázdnin našeho okresu (6.2. – 10.2.) je k dohledání na mušli.

Společné udělování svátosti pomazání nemocných proběhne nejprve v Brodku (sobota 11.2.) a o měsíc později v Rokytnici a Citově (neděle 12.3.). Vše najdete přehledně uvedeno na letáčku vybraných událostí roku, který máte k dispozici v kostele.

Komunitní web katolíků žijících kousek od Přerova