15. 9. 2019

Stránka obsahuje týdenní přehled bohoslužeb a další oznámení oficiálně publikovaná v kostelích naší farní rodiny.

OHLÁŠKY:

Pod ochranou sv. Ludmily začíná tento týden program výuky náboženství ve školách i na farách. Žáci druhého stupně se mohou těšit na tvořivé křestanské společenství a mladší děti na příjemné zpestření svého školního rozvrhu. Rodičům děkuji za jejich osobní příklad víry, který je nutným základem farní katecheze. 
Příští kolo přípravy na svátost biřmování můžete v naší farnosti očekávat za tři roky. V případě individuálního zájmu o dřívější termín se poraďte s panem farářem. 
Cyklus biblických hodin pro dospělé bude pokračovat podle programu zveřejněného na farní mušli. Příští setkání je plánováno na středu 2.10. I když je mezi jednotlivými hodinami logická návaznost, není nutné se jich účastnit pravidelně.
Dětská mše svatá v Rokytnici bude bývat během školního roku každý pátek v 17 hodin, pokud tomu nezabrání nemoc zpěváků ze scholy. Ve stejný čas se budou na brodecké faře scházet děti ve farním klubu.
Díkůvzdání po zdárně dokončené opravě kostela v Brodku proběhne při mši svaté na slavnost sv. Václava v sobotu 28.9. Současně se dozvíte, jak farnost zvládla tuto akci po finanční stránce.
Připomínky a dotazy k tématu budoucího využití farní zahrady v Rokytnici – viz článek v Kaštánku – doručte, prosím, do rukou otce Tomáše do 24. září.  
Na poznávací zájezd Ozvěny války je k dnešnímu dni přihlášeno 27 lidí. Kdyby si to ještě někdo rozmyslel a chtěl se přidat, ať se nám nahlásí do pondělního večera (16.9.). Potom už musíme opravdu počty uzavřít.   
Ve čtvrtek (19.9.) začíná svatováclavská novéna za český národ, při které můžete využít texty modliteb z brožurky na stolku pod kůrem. 
Tamtéž najdete také Kaštánek z minulé neděle, o jehož pozorné čtení vás moc prosím. Pro nejbližší období – kdy se celá církev zaměří na misie – bude mít zásadní význam správné pochopení pozvánky na Kurz Alfa (viz úvodník). 
Ministrantská schůzka se koná dnes odpoleden v 16 hodin na faře v Rokytnici.
Děkanátní pobočka Centra pro rodinu připravila na konec září (29.9.) speciálně pro naše farnosti pozvánku na přednášku psychologa – pana Pavla Mečkovského – nazvanou Šťastní rodiče, šťastné děti. Podrobnosti najdete na plakátech.

Komunitní web katolíků žijících kousek od Přerova