10. 2. 2019

Stránka obsahuje týdenní přehled bohoslužeb a další oznámení oficiálně publikovaná v kostelích naší farní rodiny.

OHLÁŠKY:

Světový den nemocných připomeneme v naší farní rodině mší svatou v Rokytnici, která se koná v úterý (12.2.) večer. O den později bude v Rokytnici mimořádná mše svatá v 18 hodin obětovaná za Boží požehnání pro děti z náboženství, jejich rodiny a katechety.
Děkuji všem, kdo jste si vzali k srdci výzvu, abychom při bohoslužbách ve všední dny neseděli roztroušení po celém kostele, ale přišli blíž k oltáři. Chválím také vaši dlouhodobou horlivost při adoracích, modlitbách matek a večerních chválách z breviáře. 
Národní týden manželství je vždy v půlce února – kolem svátku sv. Valentina – příležitostí k práci na nejdůležitějším z mezilidských vztahů.
Adorace SJVS proběhne tuto sobotu (16.2.) v 9:00 v Rokytnici.
Přednáška o hanáckých krojích se koná příští neděli odpoledne (17.2.) v 16 hodin na faře v Rokytnici. Uvidíte tam mimo jiné praktickou ukázku vázání čepců. 
Na závěr ještě pozvání pro zájemce o zajímavou soutěž (komentář):  Drazí přátelé, rádi bychom vás pozvali k účasti ve farní kvízové lize! V dnešní době popularity společenských her, soutěží a kvízů ani my nemůžeme zůstat pozadu. Volně inspirováni nedávným silvestrovským večerem jsme se pro vás pokusili připravit zcela originální soutěž nazvanou farní kvízová liga. První kolo soutěže se uskuteční v sobotu 23.2. od 17 hodin. Podrobnosti o cenách i o podmínkách účasti si můžete přečíst na letácích a na farní mušli. Přijďte se bavit i vzdělávat s námi! První kolo proběhne za dva týdny, v sobotu 23.2. od 17 hodin. 

Komunitní web katolíků žijících kousek od Přerova