04. 04. 2021

Stránka obsahuje aktuální pořad veřejných bohoslužeb a další informace publikované v našich kostelích.

OHLÁŠKY

Do příští neděle probíhá novéna k Božímu milosrdenství. Její součástí je denní modlitba Korunky k Božímu milosrdenství, kterou Pán Ježíš žádal od svaté sr. Faustyny Kowalské.
I když vývoj epidemie koronaviru prý není tak příznivý, jak odborníci na ministerstvu doufali, index rizika v systému PES se drží dlouhodobě pod hranicí třetího stupně. Počet volných místenek na sváteční bohoslužby zůstane díky tomu i příští neděli stejný jako o Velikonocích – což u nás odpovídá 25% kapacity. Podrobnosti najdete v rezervačním systému na mušli.  
Mše svaté na velikonoční pondělí (5.4.) budou slaveny bez přihlašování za přednostní účasti farníků, kteří se na bohoslužbu nedostali ani na Bílou sobotu ani na velikonoční neděli (komentář). 
Středeční mše svatá bude tento týden ráno po delší pauze opět v Císařově (7:30).
Předběžné seznamy kandidátů pro volby do pastorační a ekonomické rady farnosti najdete na vývěsce i na mušli. Kdo z nominovaných se potřebuje z rozumného důvodu své kandidatury vzdát, může mi to sdělit na faru do pátku (9.4.). Příští neděli budou zveřejněny definitivní seznamy a začne hlasování. Děkuji všem. kdo se do navrhování kandidátů zapojili (jedno jméno chybí).
Velké poděkování patří také sestrám a bratřím, kteří ochotně věnovali svůj čas a energii společné přípravě na velikonoční bohoslužby. Mezi nimi patří vzláštní místo ministrantům, zpěvákům, varhaníkům, kostelníkům, lektorům, těm, kdo stavěli Boží hrob a chystali květinovou výzdobu.
Požehnané Velikonoce!

Komunitní web katolíků žijících kousek od Přerova