9. 12. 2018

Stránka obsahuje týdenní přehled bohoslužeb a další oznámení oficiálně publikovaná v kostelích naší farní rodiny.

OHLÁŠKY:

Adventní věnec není určen za pouhou dekoraci našich domovů, ale má být používán při osobní i společné modlitbě jako povzbudivé znamení nezasloužené Boží blízkosti člověku a světu. Chtěl bych proto následovat příklad otce arcibiskupa a poděkovat našim farníkům i celým rodinám, které Ježíše často zvou do svého středu jako vítaného hosta..
Přednáška Mariana Jurečky o snaze vrátit život zničeným městům a vesnicím v severním Iráku začíná na faře v Rokytnici dnes odpoledne (9.12.) v 16:00. 
Omlouvám se, ale úterní mši svatou v Rokytnici jsem nucen pro tento týden zrušit kvůli kolizi s jednáním obecního zastupitelstva v Citově. Intence za rodinu Chaniakovu bude odsloužena o den dříve v Císařově (10.12.).    
Hlavní zpovědní dny v našich kostelích proběhnou o následujícím víkendu podle rozpisu na plakátech. V Rokytnici a Brodku budeme zpovídat ve dvou s otcem Radkem Sedlákem, který tam také přijede sloužit mši svatou o Třetí neděli adventní. V Citově budu zpovídat sám v neděli 16.12. odpoledne před koncertem a v případě potřeby také během něho.  
O Třetí adventní neděli mají v životě naší farní rodiny své pevné místo koncerty klasické hudby. Přerovský komorní orchestr si můžete poslechnout v Citově od 14:30, zatímco olomoucký sbor Collegium vocale bude zpívat v Brodku večer od 19:00. Pokud na tato hudební vystoupení pozvete své sousedy a přátele, určitě si neuděláte ostudu.
Spolčo mužú 30+ otevře tuto středu (12.12.) První knihu Makabejskou. Setkání se koná na faře v Brodku od 18 hodin. 
Základní škola Rokytnice zve rodiče a přátele svých žáků na předvánoční zpívání do kostela, které proběhne ve středu 12.12. od 16:30.
Milí farníci, ještě jednou děkuji za Vaši ochotu zvát pana faráře na návštěvu k sobě domů v čase nedělního oběda. Zároveň prosím o pochopení, že není v mých silách přijímat pozvání na soukromé oslavy v jiné dny včetně soboty. K průběhu nedělních návštěv vyslovuji přání, které uzrálo v tichu letošních exercicií, abychom společný rozhovor po obědě neprotahovali přes jednu hodinu. Bude-li se vám to zdát vhodné, můžeme před rozloučením věnovat nějaký čas společné modlitbě.
Ti z nás, kteří v listopadu projevili zájem o službu lektorů Božího slova, se mohou začít do čtení při mši zacvičovat. Stačí, když se před bohoslužbou přihlásíte v sakristii. Plánovaný rozpis služeb pro lektory vznikne až příští rok.
BRODEK: Předvánoční úklid kostela se koná tuto sobotu (15.12.) v 9:00. Předem děkujeme za pomoc. Zároveň děkuji za pohotovou výpomoc farníkům, kteří se mnou minulou středu odpoledne skládali na faře dřevo na topení. 
Nové číslo Slova je vám vzadu k dispozici k rozebrání. Plánovaný adventní Kaštánek vyjde později. Do redakce tohoto našeho farního časopisu bychom velmi potřebovali více spolupracovníků.
Děti: ozdoby pro adventní stromeček, poděkování za nácviky vánočního koncertu …

Komunitní web katolíků žijících kousek od Přerova