Rokytnice – Brodek – Citov (9. 6.)

Stránka obsahuje aktuální pořad veřejných bohoslužeb a další informace publikované v kostelích pod správou otce Tomáše.

OHLÁŠKY:

Páteční Noc kostelů v Citově se velmi vydařila. Chrám sv. Jiří se na několik hodin stal rušnou křižovatkou cest stovky místních i přespolních návštěvníků včetně řady dětí. Vrcholem večera byla slavnostní mše svatá s mimořádně krásnou hudbou. Děkuji všem svým spolupracovníkům, kteří se ochotně podíleli na tvorbě, přípravě a realizaci programu včetně brigády na věži, přípravy občerstvení a stanoviště pro nejmenší. 

Současně proběhla v Rokytnici náročná příprava farní zahradní slavnosti, která se má konat dnes odpoledne (9.6.).  Ačkoli na zahradní slavnost může přijít kdokoli, přesto si dovolím říct, že jde primárně o naši rodinnou akci určenou pro věřící, kteří se spolu pravidelně setkávají v kostelích, a pro jejich rodiny. Je-li vám to tedy aspoň trochu možné, prosím, dojděte nebo dojeďte za námi. Těšit se můžete na rozhovory s přáteli, hojnost jídla a pití, veselou cimbálovou muziku, vynikající třešně přímo ze stromu, úžasný prostor na dětské hry a komentovanou prohlídku s modlitbou u Božího hrobu. Do areálu se dostanete buď z hlavní ulice nebo zadní brankou od hřbitova. Parkovacích míst je kolem fary dostatek. Veškeré jídlo a pití kromě vína bude k dispozici za dobrovolný příspěvek.  RO: Pokud by se v Rokytnici našlo pár ochotných pomocnic k posílení obsluhy, přijďte, prosím, do farní kuchyně už ve 13:30. Zn. samo se nic neudělá. Také vaše vklady na společný stůl ve formě slaných nebo sladkých dobrot, je lépe donést s určitým předstihem, abychom byli na patnáctou hodinu připravení. Děkujeme.       

Pohřeb paní Anny Hanzlíkové z Císařova se koná v citovském farním kostele tento pátek ve 13 hodin. RIP!

Ve středu (12.6.) večer zasedá v Citově místní pastorační rada, zatímco ve čtvrtek (13.6.) bude jednání ekonomické rady v Brodku. Pozor: čtvrteční mše sv. je výjimečně už ráno!

Tento týden by měly být k dispozici přihlášky do výuky náboženství na školní rok 2024/25. 

Opožděná oslava Božího Těla v Rokytnici si vyžádá dřívější začátek bohoslužby. Příští neděli (16. 6.) proto přijde včas ten, kdo bude v kostele sv. Jakuba už v 7:15. Prosím o pomoc s budováním venkovních oltářů, ministrováním, přípravou košíku s květinami pro družičky a horlivou účast všech věřících. Předpokládám, že do devíti hodin budeme i s průvodem hotovi, takže ostatní bohoslužby dne nebude třeba posunovat.

Komunitní web katolíků žijících kousek od Přerova