22. 5. 2022

Stránka obsahuje aktuální pořad veřejných bohoslužeb a další informace publikované v našich kostelích.

OHLÁŠKY:

Účast na mši svaté o slavnosti Nanebevstoupení Páně (26.5.) se doporučuje každému věřícímu, který nechce přijít o milosti spojené s aktivním prožíváním liturgického roku. Kdo z přespolních by na tuto bohoslužbu rád zamířil, ale neví, jak se dopravit do Brodku, může se kvůli tomu obrátit na otce Tomáše. 

O dva dny dříve (úterý) proběhne na stejném místě Nikodémova noc, při které jsme zváni do modlitby před vystavenou Nejsvětější svátostí.  V tomto případě zvu farníky ze všech obcí, aby se přišli modlit zejména za ukončení války, tragicky zahájené před třemi měsíci.

Společenství mužů, kteří se scházejí nad Písmem, proběhne na obvyklém místě ve středu (25.5.) od 18 hodin.

Po nedávném zklamání z dlouho očekávané brigády na farní zahradě v Rokytnici, mohu dnes ke stejnému tématu oznámit několik povzbudivých zpráv. (1) V pátek byla uzavřena smlouva na opravu havarijního stavu zahradní zdi, která nám dělá ostudu už příliš dlouho. Práce budou zahájeny na přelomu května a června. Dokončení je plánováno na září. Rozpočet odpovídá aktuálnímu vývoji ve stavebnictví, ale během vyjednávání se jej podařilo snížit o bezmála 185.000,- Kč. (2) Výdaje na opravu bude farnost Rokytnice splácet postupně až do roku 2025 díky bezúročné půjčce ve výši 700.000,- Kč , kterou nám ve čtvrtek schválilo zastupitelstvo obce. (3) Mezi farníky pozoruji v poslední době zvýšenou snahu vyslyšet volání faráře o pomoc při práci. Díky tomu se zdá, že např. horu dřeva z jarního kácení stromů snad už brzy zdoláme. Dobrořečme Pánu! 

Poslední oznámení se týká farní pouti na Horu Matky Boží v Králíkách a do Neratova. Náš autobus odjíždí tuto sobotu ráno v 7:00 od rybníka v Rokytnici, cestou zastaví také v dolní části Rokytnice u pošty. Ze zastávky v Citově pojedeme v 7:10 a z brodeckého náměstí Brodku od obchodu v 7:15. Pokud ještě někdo uvažujete o účasti, přihlaste se mi – prosím – do dnešního večera. Zítra uzavírám počty obědů. Děti do 15 let mohou jet zdarma a studenti za 150,- Kč. Podrobnosti k programu jsou na mušli.

Komunitní web katolíků žijících kousek od Přerova