27. 09. 2020

Stránka obsahuje aktuální pořad veřejných bohoslužeb a další informace publikované v našich kostelích.

OHLÁŠKY

Kdo by chtěl zítra (28.9.) pokračovat v oslavě sv. Václava účastí na poutní mši svaté v blízkém okolí, může jet buď do Tovačova (9:00), nebo do olomoucké katedrály (10:00). 
Nabídku farní katecheze pro školní děti u nás v tomto roce využívá celkem 50 dětí z Rokytnice, Brodku, Citova, Lukové a Majetína. Ti nejstarší z nich se mohou těšit na Alfu pro mládež, která je šitá na míru pro osmáky a deváťáky. 
Tento týden se znovu otevře také farní klub v Brodku. Na děti od 6 do 15 let tam čeká spousta her, soutěží, vyrábění, příběhů a mnoho dalšího. Klub se bude scházet každý pátek od 2.10. v 17:00 na faře v Brodku. Program pro děti bude do 19:00, vyzvedávat si je rodiče mohou do 19:30. Děti z Brodku rádi doprovodíme domů, případně je můžeme i vyzvednout cestou do klubu. Letos z preventivních důvodů bez společné večeře – nedávejte tedy dětem s sebou žádné jídlo. Naopak jim přibalte roušku. Těší se čtveřice vedoucích: Honza a Maruška Vystrčilovi, Honza Kvapil a Míša Bágarová.
Spolčo mužů 30+ zahájí po prázdninách svoji činnost tuto středu (30.9.) na faře v Brodku.
Sobotní ráno prožijeme jako již tradičně s Pannou Marií. Tzv. Fatimská sobota má od 7:00 na programu adoraci, mši svatou a rozjímavý růženec za překonání pandemie a ukončení války v Sýrii. Kdo by chtěl při modlitbě získat ještě více milostí, je zván na pěší pouť z Bystřice na Svatý Hostýn. Tuto pouť zajišťuje děkanátní asistentka centra pro rodinu, paní Jarmila Rusňáková. Podrobnosti najdete na plakátech.   
Děkuji dvěma farníkům a čtyřem farnicím, kteří včera dopoledne pracovali v citovském kostele, aby se tam v zimě mohlo topit v lavicích. Rozdělaná práce zde bude pokračovat pravděpodobně za 14 dní. Podrobnosti očekávejte v příštích ohláškách.
Tuto sobotu (3.10.) se podzimní brigáda přesune do Rokytnice, kde zvláště mladší věřící naléhavě prosím o pomoc na naší farní zahradě. Ujišťuji vás, že práce tam bude pro všechny dost. Mezi hlavní úkoly patří tentokrát likvidace bioodpadu, další vlna kázení starých stromů a provizorní uzavření díry v ohradní zdi. Sraz v 9:00. Svačina zajištěna.  
Svátost křtu čeká v sobotu (3.10.) v Brodku malého Jindřicha Lacinu, vnoučka paní Smyčkové. Začátek obřadu je v 15:00. Do té doby bude třeba stihnout rozumě uplatnit náš volební hlas do krajského zastupitelstva a do senátu. Přeji nám všem šťastnou ruku. 
V měsící říjnu pamatujme na častější modlitbu svatého růžence. K získání plnomocných odpustků za růženec stačí při dodržení základních podmínek pomodlit se rozjímavým způsobem pět desátků ve společenství (např. v rodině nebo v kostele). 
Díkůvzdání za úrodu proběhne příští neděli (komentář).
Na závěr připomínám jeden ze základních principů naší obrany proti zmatku v době koronaviru. Všechny události nejbližího týdne, které byly přislíbeny a publikovány v ohláškách, se uskuteční podle plánu, i kdyby snad nový státní zákaz shromažďování chtěl říct něco jiného. Když tedy dnes říkám, že příští neděli budeme při mši svaté děkovat za úrodu, tak budeme děkovat za úrodu a v nových ohláškách se domluvíme, jak dál. 

Komunitní web katolíků žijících kousek od Přerova