14. 7. 2019

Stránka obsahuje týdenní přehled bohoslužeb a další oznámení oficiálně publikovaná v kostelích naší farní rodiny.

OHLÁŠKY:

 

Týden po svatoanenských hodech v Císařově nás v neděli 28.7. čeká hlavní pouť u sv. Jakuba v Rokytnici. Stejně jako loni zde bude poutní mše svatá mimořádně posunuta na 10:30. Po ní budete mít možnost přijmout z rukou kněze individuání požehnání, případně si zatančit před kostelem. Po hudební stránce nás budou doprovázet varhany i dechové nástroje. Zpívá soubor Mír z Rokytnice.  
Novinkou letošní pouti v Rokytnici bude odpoledne procesí se sochou Panny Marie Fatimské. Začínáme v 15 hodin ve farním kostele, odkud se pak za hlaholu zpěvů a modlitby růžence vydáme k nově opravené kapličce u pálenice, kde bude socha Panny Marie umístěna. Předem děkuji za účast především rodinám s dětmi, protože Matka Boží se ve Fatimě zjevila třem malým pasáčkům. Zvláštní pozvání na tuto událost adresujeme dále představitelům obce, muzikantům, ministrantům, družičkám, krojovaným a vůbec všem farníkům a přátelům hanácké kultury.  
ROKYTNICE: Brigáda na odstranění suchých větví z farní zahrady v Rokytnici se uskuteční tuto sobotu (20.7.) od 8 hodin. Vlastní nářadí není třeba. Současně prosíme ochotné ženy o pomoc s hodovým úklidem v kostele. Podrobnosti u Aničky Úlehlové.     
Komu se ještě nedostal do rukou Kaštánek nebo děkanátní časopis Slovo pro každého, najde obojí v kostele k rozebrání.
Charita ČR nás naléhavě prosí o pomoc při shánění podpisů pod petici požadující lepší financování zdravotní péče poskytované nemocným klientům v jejich domácím prostředí. Pokud se totiž přístup zdravotních pojišťoven nepodaří změnit, můžeme prý brzy očekávat zánik služeb, které mnoha lidem umožňují žít i zemřít se svou nemocí doma.    
Poslední informace se týká organizace nedělních bohoslužeb. V naší farnosti se už od podzimu mluví o potřebě rozšířit a nově uspořádat působení tzv. lektorů, tj. mužů a žen, kteří se věnují čtení Božího slova v kostele. Po mnoha odkladech nastává konečně příležitost dotáhnout tento záměr do konce. Na farní mušli je publikován seznam 72 vytipovaných kandidátů, kteří budou v průběhu příštích týdnů osloveni ze strany pana faráře s prosbou o souhlas se zařazením do dvojic na jednotlivé neděle. Oficiální kalendář lektorských služeb začne platit od září 2019. Do té doby zůstává čtení při nedělní mši věcí aktivních dobrovolníků, kterým děkuji za vytrvalost v této vzácné službě. Pokud by se chtěl mezi lektory přihlásit někdo mimo navržený seznam, ať mi o tom řekne co nejdříve. Děkuji za spolupráci.   

Komunitní web katolíků žijících kousek od Přerova