Boží slovo v liturgii

Nahrávky liturgických čtení z Písma svatého
Vám poslouží pro

  • osobní modlitbu v rámci duchovní přípravy na liturgii
  • uspořádání domácí bohoslužby 
  • nebo zpětné vychutnání již slyšeného Božího slova

25. neděle v mezidobí (24. 9. 2023)

26. neděle v mezidobí (1. 10. 2023)

27. neděle v mezidobí (8. 10. 2023)

28. neděle v mezidobí (15. 10. 2023)

V případě, že nahrávky Božího slova na některou neděli nebo slavnost na této stránce postrádáte, doporučujeme zkonzultovat web kulturaslova.cz   


ROZPIS SLUŽEB LEKTORŮ

V případě plánované neúčasti na mši svaté v den služby si lektor samostatně domluví odpovídající náhradu. Přitom nemusí nutně volit ze seznamu pravidelných čtenářů.

Předem děkujeme za péči
věnovanou přípravě na slavení liturgie.

Komunitní web katolíků žijících kousek od Přerova