Slovo na cestu

Nahrávky liturgických čtení z Písma svatého
Vám poslouží pro

  • osobní modlitbu,
  • duchovní přípravu na neděli,
  • nebo zpětné vychutnání již slyšeného Božího slova

Slavnost Nejsvětější Trojice (15.6.2019)

Pouze tam, kde se neslaví Boží Tělo.

Komentář k Božímu slovu

Komunitní web katolíků žijících kousek od Přerova