Slovo na cestu

Nahrávky liturgických čtení z Písma svatého
Vám poslouží pro

  • osobní modlitbu v rámci duchovní přípravy na liturgii
  • uspořádání domácí bohoslužby v nouzovém stavu
  • nebo zpětné vychutnání již slyšeného Božího slova.

2. neděle velikonoční (11.4.2021)

Komentář k Božímu slovu


Neděle Zmrtvýchvstání Páně (4.4.2021)

Komentář k Božímu slovu


ROZPIS SLUŽEB LEKTORŮ
JE POZASTAVEN

V případě plánované neúčasti na mši svaté v den služby si lektor samostatně domluví odpovídající náhradu. Přitom nemusí nutně volit ze seznamu pravidelných čtenářů.

Předem děkujeme za péči
věnovanou přípravě na slavení liturgie.


ARCHIV ČASOPISU
KAŠTÁNEK

Komunitní web katolíků žijících kousek od Přerova