Slovo na cestu

Nahrávky liturgických čtení z Písma svatého
Vám poslouží pro

  • osobní modlitbu v rámci duchovní přípravy na neděli,
  • seznámení s úryvkem Božího slova ke čtení (lektoři) 
  • nebo zpětné vychutnání již slyšeného Božího slova (všichni)

27. neděle v mezidobí (4. 10. 2020)

Komentář k Božímu slovu


ROZPIS SLUŽEB LEKTORŮ

V případě plánované neúčasti na mši svaté v den služby si lektor samostatně domluví odpovídající náhradu. Přitom nemusí nutně volit ze seznamu pravidelných čtenářů.

Předem děkujeme za péči
věnovanou přípravě na slavení liturgie.


ARCHIV ČASOPISU
KAŠTÁNEK

Komunitní web katolíků žijících kousek od Přerova