Podporujeme přirozené manželství

KVĚTEN 2019

Klíčové hlasování Poslanecké sněmovny ČR o návrzích zákona týkajících se definice manželství v našem právním řádu je očekáváno na přelomu května a června. Málokdo z občanů, kteří podporují otevření manželství párům stejného pohlaví si přitom uvědomuje, jak toto prolomení tisíciletých přirozených hranic může v praxi dopadnout. Varovný příklad z Kolumbie můžete posoudit na videu z dílny Aliance pro rodinu.

S ohledem na závažnost situace opětovně vyzýváme občany, kteří homosexuální manželství v České republice nechtějí, aby o tom dali vědět předsedovi vlády a nerozhodnutým poslancům za Hnutí ANO.


DUBEN 2019

Dnes ráno (8.4.) odeslal otec Tomáš na základě výzvy Aliance pro rodinu následující email předsedovi vlády. Kdo sdílíte stejný názor, napište mu také. Zn. slušně, věcně a stručně. Úřední adresa příjemce: premier@vlada.cz

Vážený pane premiére,
jako občan ČR vyjadřuji své hluboké znepokojení a zásadní nesouhlas s pokusy zavést v naší zemi homosexuální manželství. Jde o naprostou nezodpovědnost vůči budoucí generaci.  
 

Odkaz na video:
https://www.youtube.com/watch?v=4nN0KR3_f2k

Děkuji za možnost svobodně hájit důležitost ústavní definice manželství jako svazku muže a ženy. Jen oni totiž mohou být pro dítě skutečně a naplno rodiči.
 
S přáním úspěšného startu do nového pracovního týdne
Tomáš Klíč 
 

PETICE NA PODPORU ÚSTAVNÍ DEFINICE MANŽELSTVÍ MUŽE A ŽENY ZÍSKALA STO TISÍC PODPISŮ

Video ze závěrečné fáze tiskové konference Aliance pro rodinu ze dne 25.3.2019 můžete shlédnout ZDE.

 

 


VÝZVA ODBORNÍKŮ URČENÁ POSLANCŮM A SENÁTORŮM

Níže podepsaní psychologové, terapeuti, lékaři, sociální a rodinní pracovníci

vyzývají naše zákonodárce, aby chránili institut manželství a nepřijímali zákony, které by vedly k jeho destrukci.

Nesouhlasíme se zákonem, který by umožnil stejnopohlavním párům uzavírat manželství.

Jsme přesvědčeni na základě našich zkušeností a odborných znalostí, že jakékoli jiné formy manželství a rodiny, než soužití muže a ženy, zásadně narušují a poškozují jak zdravý vývoj děti, tak i zdravě fungující společnost, ničí základní sociální řád.

Přejeme si, aby institut manželství byl zachován i nadále jako výlučný svazek muže a ženy. Jakýmkoli jiným předefinováním manželství by zanikla jeho podstata.

podpisy ZDE


ŘÍJEN 2018

V úterý 9.10. se v Poslanecké sněmovně parlamentu ČR konalo veřejné slyšení předkladatelů petice na podporu ústavní ochrany manželství muže a ženy.

Podrobnosti ZDE.


ZÁŘÍ 2018

Milí přátelé,
máme přes 50 tisíc podpisů, získali jsme je za dva a půl měsíce od začátku naší petice! Moc Vám všem děkujeme za to úžasné nasazení, bez Vás by to nešlo. Pokračujme ale dál! Chceme a potřebujeme mít více než 100 tisíc podpisů, abychom mohli dokázat, že na manželství muže a ženy lidem záleží a nechtějí z něj udělat něco jiného.

V úterý dne 2.10. se chystáme odevzdat první část sesbíraných podpisů poslancům. Proč? Splnili jsme formální náležitosti, abychom mohli náš názor bránit na veřejném slyšení ve Sněmovně. Hledáme dobrovolníky na předání první části petice, nejlépe nějaké rodiny s menšími dětmi, ale vítaní budou všichni, kteří s námi v dopoledních hodinách na toto předání mohou jít!  Prosím, ozvěte se nám, kdo se chcete a můžete se předání účastnit!! Podrobnosti si domluvíme po té.

V úterý dne 9. 10. bude již výše avizované veřejné slyšení naší petice a zároveň petice, která požaduje otevření manželství takzvaně všem. Toto slyšení je přístupné veřejnosti, budeme rádi, když nás sem půjdete podpořit, pozvánku a přesný čas pošleme v co nejbližší době.

Protože petice je adresovaná nejen poslancům ale i senátorům, odevzdáme ji na dvakrát, jednu část nyní do Sněmovny a další část do Senátu, až bude třeba, aby se touto problematikou zabýval i Senát. I proto v petici pokračujeme dál!

Ještě jednou vám moc děkujeme za vaši podporu. Zároveň vás prosíme, šiřte petici mezi všemi svými přáteli i ve svém okolí. Ještě je mnoho lidí, kteří o naší iniciativě neví, ale nepochybně by ji chtěli podpořit. Děkujeme za všechnu Vaši podporu, modlitby, milé dopisy a vzkazy a prosíme, pokud uznáte za vhodné, podpořte naši iniciativu i finančně, ať můžeme manželství jako svazek muže a ženy více propagovat, bohužel bez toho to také nejde.

Se srdečným pozdravem Jana Jochová
Aliance pro rodinu

www.alipro.cz
www.podporamanzelstvi.cz

číslo účtu:  2600107732/2010

 


ČERVEN 2018

Skupina poslanců v čele s Markem Výborným (KDU-ČSL) podala návrh na změnu ústavy ohledně manželství, aby jako svazek muže a ženy bylo pod ochranou našich zákonů. Jedná se o reakci na jiný poslanecký návrh, který naopak žádá tzv. manželství pro všechny (tedy umožnění manželství osobám stejného pohlaví) a který už je také načten k projednávání ve Sněmovně. Předkladatelé tzv. manželství pro všechny legitimnost svých požadavků opírají o petici, pod kterou shromáždili cca 70 tisíc podpisů.

Za této situace zapsaný spolek Aliance pro rodinu hledá co nejširší veřejnou podporu pro poslanecký návrh na změnu ústavy, aby manželství muže a ženy získalo v České republice nejvyšší možnou právní ochranu, a organizuje za tímto účelem petici s následujícím zněním:

My, níže podepsaní, žádáme prostřednictvím této petice poslance a poslankyně, senátory a senátorky, aby přijali ústavní zákon, kterým bude stanoveno, že: Manželství, rodina a mateřství jsou pod zvláštní ochranou zákonů. Manželství je trvalý svazek muže a ženy. Funkční rodina stojící na manželství muže a ženy vždy představovala nejlepší formu pro výchovu dětí, je to záruka budoucích generací. Proto také tato rodina má v našem právním řádu výsadní postavení. Žádáme, aby také ochrana manželství, které je základem rodiny, byla zakotvena na nejvyšší možné úrovni – tedy v ústavním pořádku. Děkujeme!

Aby tato petice měla úspěch a byla brána vážně, musí získat minimálně tolik podpisů jako má petice za tzv. manželství pro všechny a raději mnohem více. Katoličtí biskupové České republiky prosí všechny věřící, aby pro úspěch této petice udělali maximum. Prakticky to znamená, že je třeba během léta vozit petiční archy s sebou na všechna místa, kde je opodstatněná naděje na získání podpisů nejen od našich známých. V našich domovech pak můžeme podnítit vznik dlouhodobějších podpisových míst (např. v soukromém obchodě, ordinaci, restauraci, cukrárně apod.).

Podpora petice

  • Text petice a petiční arch najdete zde, nebo na webové stránce www.podporamanzelstvi.cz.  Na petičním archu je uvedená adresa ke zpětnému zasílání petice.
  • Z webové stránky www.podporamanzelstvi.cz lze také zadávat a nacházet podpisová místa. Do mapy lze zapsat adresu místa, kde budou umístěny petiční archy. Může to být rodinné centrum, rodinná firma, jakékoli křesťanské společenství: klášter, kostel, sbor nebo jakékoli místo, kde se shromažďují lidé: poutní místo, kavárna, divadlo nebo i jakákoli soukromá adresa. Do mapy místa zařazuje Aliance pro rodinu na základě podnětu z vyplněného formuláře (stránka je nově zřízena, vše provádějí dobrovolníci, mohou se vyskytnout technické obtíže).
  • Petice bude probíhat výhradně papírovou formou, protože jenom tak lze z hlediska zákona žádat, aby o požadavku petice jednali ve Sněmovně.
  • Podepsané petiční archy  zasílejte průběžně na adresu spolku Aliance pro rodinu uvedenou dole na petičním archu – ideální je napsat na obálku slovo PETICE a i počet podpisů, které posíláte!
  • Aliance pro rodinu prosí o průběžné zasílání, aby bylo možno plynule počítat, uveřejňovat již sesbírané počty a aby se tak předešlo jednorázovému přetížení
  • Petiční akce poběží minimálně celé prázdniny,  zatím není stanoveno přesné datum ukončení petice, předpokládá se, že to bude někdy v září, ale bude to záležet na aktuálním politickém vývoji. O všem bude informovat Aliance pro rodinu prostřednictvím mailu a webových stránek.
  • Petici mohou podepisovat všichni občané ČR – není stanoven ani věkový limit, tedy mohou ji podepsat i nezletilí, pokud chápou rozumem, o co jde. Petici podle zákona mohou podepisovat i cizinci (bez občanství ČR), kteří se zdržují na území České republiky. Petici lze vzít se sebou i na prázdniny, může se podepisovat třeba jen omezený čas na poutích, letních školách, koncertech a jiných letních akcích, i to se dá do mapy označit.

Komunitní web katolíků žijících kousek od Přerova