Centrum pro rodinu děkanátu Přerov

KDO JSME?

  • Centrum vychází z křesťanských zásad a je pastoračním střediskem Arcibiskupství olomouckého.
  • Jeho hlavním cílem je podpora manželství a rodin.
  • Vytváříme příležitosti pro setkání a naslouchání, chceme být nablízku těm, kterým se zrovna nedaří.
  • Připravujeme a zprostředkováváme vzdělávací i volnočasové aktivity pro snoubence, manžele, rodiče a ženy.
  • Šíříme myšlenku nezastupitelnosti fungující rodiny pro společnost a důležitost rodiny bezvýhradně podporujeme.

CHCETE-LI SE DOVĚDĚT VÍCE
O AKTIVITÁCH CENTRA PRO RODINU,
NAVŠTIVTE NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY
odkaz

Komunitní web katolíků žijících kousek od Přerova