Farnosti pod správou otce Tomáše

O FARNOSTI

ROKYTNICE

BRODEK

CITOV

KONTAKTY

FARÁŘ

PASTORAČNÍ RADA

EKONOMICKÁ RADA

FARNÍ ČASOPIS

KAŠTÁNEK (2019-2022)

HOSPODAŘENÍ FARNOSTI

Přehled našich příjmů a výdajů za poslední uzavřený rok hledejte výše podle jména jednotlivých obcí (sekce O FARNOSTI). Každá farnost je samostatnou právnickou osobou s vlastním účetnictvím.

Svazek farností Rokytnice – Brodek – Citov je církevním společenstvím katolických křesťanů římského obřadu, kteří

  • žijí převážně v obcích Rokytnice, Brodek u Přerova, Citov a Císařov
  • společně naslouchají Božímu slovu a snaží se podle něho žít
  • usilují o posvěcení rodin a veřejnou bohopoctu
  • sdílejí radosti i obavy (nejen) svých sousedů
  • spolupracují na překonávání bariér mezi generacemi,
  • vytvářejí příznivé prostředí pro mravní růst dětí a mládeže,
  • pečují o svěřené kulturní dědictví,
  • snaží se zpřístupnit radost evangelia všem lidem,
  • modlí se za spásu živých i zemřelých.

Farnosti jsou součástí Arcidiecéze olomoucké a děkanátu Přerov.


PASTORAČNÍ PLÁN


FARNOST ROKYTNICE – BRODEK U PŘEROVA – CITOV
PODPORUJE PŘIROZENÉ MANŽELSTVÍ MUŽE A ŽENY
odkaz

Komunitní web katolíků žijících kousek od Přerova