Farnosti pod správou otce Tomáše

O FARNOSTI

ROKYTNICE

BRODEK

CITOV

KONTAKTY

FARÁŘ

PASTORAČNÍ RADA

EKONOMICKÁ RADA

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY

Veřejná liturgická oslava Boží je naší stálou radostí. Každý náš kostel má svůj vlastní program bohoslužeb, který si můžete otevřít podle jména jednotlivých farností (RokytniceBrodekCitov). Celkový plán bohoslužeb za celou farní rodinu najdete ZDE.

Svazek farností Rokytnice – Brodek – Citov je církevním společenstvím katolických křesťanů římského obřadu, kteří

  • žijí převážně v obcích Rokytnice, Brodek u Přerova, Citov a Císařov
  • společně naslouchají Božímu slovu a snaží se podle něho žít
  • usilují o posvěcení rodin a veřejnou bohopoctu
  • sdílejí radosti i obavy (nejen) svých sousedů
  • spolupracují na překonávání bariér mezi generacemi,
  • vytvářejí příznivé prostředí pro mravní růst dětí a mládeže,
  • pečují o svěřené kulturní dědictví,
  • snaží se zpřístupnit radost evangelia všem lidem,
  • modlí se za spásu živých i zemřelých.

Farnosti jsou součástí Arcidiecéze olomoucké a děkanátu Přerov.


PASTORAČNÍ PLÁN

HOSPODAŘENÍ FARNOSTI

Přehled našich příjmů a výdajů za poslední uzavřený rok hledejte podle jména jednotlivých obcí. Každá farnost je totiž samostatnou právnickou osobou s vlastním účetnictvím.

Rokytnice 2023Brodek u Přerova 2023Citov a Císařov 2023

FARNÍ ČASOPIS

KAŠTÁNEK (2019-2022)


FARNOST ROKYTNICE – BRODEK U PŘEROVA – CITOV
PODPORUJE PŘIROZENÉ MANŽELSTVÍ MUŽE A ŽENY
odkaz

Komunitní web katolíků žijících kousek od Přerova