O farnosti

Římskokatolická farnost Citov u Přerova

je církevním společenstvím věřících, kteří

  • žijí převážně v obcích Citov a Císařov,
  • společně naslouchají Božímu slovu,
  • usilují o posvěcení rodin,
  • sdílejí radosti i obavy bližních a snaží se jim účinně pomáhat,
  • spolupracují na překonávání bariér mezi lidmi a generacemi,
  • vytvářejí příznivé prostředí pro mravní růst dětí a mládeže,
  • pečují o svěřené kulturní dědictví,
  • snaží se zpřístupnit radost evangelia všem lidem,
  • modlí se za spásu živých i zemřelých.

Farnost je součástí Arcidiecéze olomoucké a děkanátu Přerov.


Adresa sídla: Citov 24, 751 03 Brodek u Přerova
IČ: 45180172; Email: facitovupr@ado.cz
Korespondenční adresa: 751 04 Rokytnice 130

Potvrzení o daru na podporu naší činnosti Vám za účelem slevy na dani z příjmu na požádání rádi vystavíme.

Bankovní spojení: ČSOB – Poštovní spořitelna
Číslo účtu: 1057252/0300


Naše bohoslužby se konají

Děti a mládež jsou mezi námi doma

Nepodceňujeme službu nemocným

Komunitní web katolíků žijících kousek od Přerova