2021 – Rok věnovaný svatému Josefovi

Milí farníci, pokud se v den zasvěcený jeho památce, tj. každou středu, každého 19. dne v měsíci nebo o svátku práce (1.5.),  pomodlíte ke svatému Josefovi některou v církvi schválenou modlitbu, můžete za obvyklých podmínek získat plnomocné odpustky pro svou duši.

Nabídka platí do 8.12.2021.
Prosím, nepodceňujte to!

Příklady vhodných modliteb
uvádíme níže pod španělskou písní
Hymnus ke svatému Josefovi.

Prosba o milost obrácení
Modlitba otců ke svatému Josefovi
Modlitba z Kancionálu (011)
Litanie ke svatému Josefovi
Hymnus ke svatému Josefovi


DALŠÍ MOŽNOSTI
PRO ZÍSKÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH ODPUSTKŮ
K ROKU SVATÉHO JOSEFA

 – ZDE

 

K meditaci o životě sv. Josefa doporučujeme pozornou četbu apoštolského listu papeže Františka (ZDE).


Dlouhodobý pastorační plán na rok 2021 nebyl vzhledem k pandemii koronaviru vypracován. Aktuální události budou publikovány pouze několik týdnů předem na webu a v ohláškách.

Děkujeme za pochopení. 


PŘEDNÁŠKY PRO VEŘEJNOST
NA FAŘE V ROKYTNICI
neděle v 16:00

V naší přednáškové činnosti probíhá koronavirová pauza.


ARCHIV TÉMAT Z MINULÝCH LET:

Komunitní web katolíků žijících kousek od Přerova