Zapište si do kalendáře 2020

Na základě společné práce pastoračních rad byl vytvořen plán aktivit našich farností na celý rok.

Pastorační plán 2020 – průběžně aktualizováno
Akce zrušené kvůli koronaviru jsou v plánu uvedeny šedým písmem.

Vysvětlivky: Číslo na okraji řádku vyjadřuje datum (den v měsíci). V případech označených hvězdičkou, není přesné datum známo. Poznámky pod čarou u jednotlivých měsíců nejsou přímo součástí našeho pastoračního plánu, ale nějak s ním souvisejí, a je proto třeba s nimi počítat.


PŘEDNÁŠKY PRO VEŘEJNOST
NA FAŘE V ROKYTNICI
neděle v 16:00

Koronavirová pauza 2020 se nejspíš protáhne až do konce roku.

8.3.2020 – U Hejduků
NEZAPOMENUTELNÁ POUŤ KE SV.  JAKUBOVI
Z OLOMOUCE DO SANTIAGA
Vendula Pavláčková (Rokytnice) a Jozef Kivoň (SK)
reportáž

26.1.2020
LETECKÁ BITVA NAD PŘEROVSKEM (1944)
Mgr. Dalibor Jandásek (Rokytnice)
plakát

Změna programu vyhrazena!


ARCHIV TÉMAT Z MINULÝCH LET:

Komunitní web katolíků žijících kousek od Přerova