sekce C – ročníky 6+7

18.1.2021
MOJŽÍŠ

Jistě si vzpomenete na hodiny, kdy jsme se učili o tom, jak Bůh promluvil k Abrahámovi a povolal jej do nové země, kde z něj učiní velký národ. Jak se starému Abrahámovi narodil syn Izák, který měl dva syny: Ezaua a Jakuba. A Jakub měl 12 synů. To byl základ pro nový národ. Po Jakubovi se měl stát hlavou rodiny Josef, ale toho bratři prodali do Egypta. V období sucha sem přišla celá rodina. A dnes uvidíme, jak to bylo dál…

ÚKOL: Přečti si ve své učebnici 11. kapitolu s názvem Mojžíš a nezapomeň na přílohu, kde najdeš zamyšlení „Pozorováním zmoudřím“.   

Prohlédni si následující tři obrázky a zamysli se nad tím, co mají lidé na těchto obrázcích společného. Co jim schází?

Ano, tito lidé nejsou svobodní. Někdo nebo něco jim bere svobodu. Izraelský národ se dostal do otroctví, ale Mojžíš Izraelity z Egypta vyvedl. Také dnes jsme často v zajetí různých věcí nebo vlivů. Zamysli se nad svým životem, nad svými zlozvyky, nad tím, co ti bere čas. Popřemýšlej, jak se z různých závislostí, špatných nálad nebo zlozvyků můžeš dostat, jak se jich můžeš zbavit.


11.1.2021
BLÍŽÍ SE KONEC 1. POLOLETÍ

Milí rodiče, kluci a děvčata,  
znám jednu holčičku, která měla ve svých deseti letech vynikající hodnocení z náboženství. Můžete si prohlédnout její vysvědčení.

Toto vysvědčení je vzácná památka na ženu, která mezitím dospěla a ve svých 74 letech dne 1.1.2021 v Rokytnici zemřela. Právě dnes se konal její pohřeb. Někteří jste ji mohli znát jako laskavou starou paní se stříbrnými vlasy, která chodí každý večer s úsměvem zavírat kostel. Teď už se jistě radostně prochází se svými rodiči v rajské zahradě! Prosím, vezměte si příklad z její dětské horlivosti pro víru, abyste taky jednou dostali za celý svůj život výslednou jedničku přímo od Boha. 

ÚKOL: Vytvořte si doma vlastní památku na svou účast v hodinách náboženství. Pod zadáním tohoto úkolu si prohlédněte čtyři různé vzory vysvědčení. Jedno z nich si vyberte a poproste rodiče, aby vám ho objednali na faře (stačí email nebo sms). Potom na druhou stranu listu společně doplňte známky. Zaměřte se přitom na tyto oblasti: (1) osobní modlitba, (2) docházka do náboženství – škola i počítač, (3) vědomosti, (4) přijímání svátostí,  (5) dobré skutky. Ke kontrole vědomostí můžete použít lednový kvíz, který se v našem šuplíku objeví za pár dní. Pokud vaše rodina nechodí do kostela, vynechte hodnocení oblasti (4) přijímání svátostí. Pokud nejste ani pokřtění, můžete vynechat hodnocení oblasti (1) osobní modlitba. Uvnitř vysvědčení si můžete vymalovat obrázek, který se k našemu předmětu hodí. Jakmile to bude možné, nechte si své vysvědčení od pana faráře orazítkovat a doplnit vzkazem od svého učitele (katechetky).  

Těší se na vás otec Tomáš a katechetka Markéta
klic.tomas@ado.cz, matlochova.marketa@ado.cz

     

 


4.1.2021
TŘI KRÁLOVÉ

Srdečně zdravím v novém roce 2021 a pro tento týden mám pro vás tři inspirace. Proč zrovna tři? Na to určitě přijdete…

  1. Ve středu 6. ledna si totiž připomínáme Tři krále. O těchto mudrcích z východu a tradicích spojených s nimi se můžeš dozvědět na virtuální výstavě „Pečeme adventní a vánoční příběh“. Prohlédni si i na další zajímavosti.
  2. Letos koledníci nebudou moci tradičně navštěvovat domácnosti, ale mnozí s koledováním máte zkušenost.  Zavzpomínej na nějaké veselé zážitky a chceš-li, ztvárni je do soutěžního komiksu. Informace o výtvarné soutěži Nakresli tři krále si pozorně pročti na plakátku.
  3. Právě začíná druhé kolo mimořádného ročníku soutěže Bible a my. Tématem jsou Ježíšova podobenství. Své vědomosti si můžeš nejen procvičit, ale klidně i rozšířit (kdo nebude odpovědi hned znát, může si nechat poradit, dohledat je v Bibli nebo na internetu). Kdo nehraje, nevyhraje. Zkus to :-).

Přeji krásný tříkrálový týden.


18.12.2020

Foto Člověk a víra / Pavel Langer

PŘEJEME VÁM RADOSTNÉ
A NIČÍM NERUŠENÉ VÁNOCE
S POHLEDEM UPŘENÝM NA JEŽÍŠE.

vaši katecheté

Setkat se spolu můžeme v kostele, kde bude o svátcích probíhat bohatý program (INFO). V každém případě se těšíme na slyšenou při pokračování katechezí v novém roce.

VÝZVA NA VÁNOČNÍ PRÁZDNINY:
Pro všechny zájemce jsme znovu spustili kvízy, které si můžete s rodinou nebo každý sám za sebe zahrát. Máte možnost procvičit si všechna témata nebo jen ta, která vás zaujmou. Třeba se vám podaří vylepšit si skóre z minula :-). Těšíme se, že se zapojíte. Všechny kvízy najdete v sekci K.


14.12.2020
DÁREK

Milí šesťáci a sedmáci,
poslední předvánoční hodinu se nebudeme učit nic nového, ale mám pro vás velkou výzvu. Jako malý dárek jsem pro vás vybrala jeden krátký příběh.

SCHOVÁVANÁ

David miloval hru na schovávanou. Jednou ji hrál s kamarádem Jirkou. Schoval se tak dobře, že si myslel, že ho Jirka bude muset dlouho hledat, než ho najde a měl z toho velikou radost.
Malý David čekal a čekal, ale marně – chlapec ho nehledal. Nakonec opustil svůj úkryt, ale Jirku nenašel, a tak pochopil, že ho vůbec nehledal… S pláčem běžel za dědečkem a stěžoval si: „Schoval jsem se a ten zlý Jiří se ani nenamáhal mě hledat!“
Tu se dědečkovi zalily oči slzami: „Podívej se, tak si také stýská Bůh! Skryl před námi svou tvář, abychom ho hledali a nalézali – ale my ho nehledáme…“

Přeji vám, ať zbytek adventního času, který je ještě před vámi, zkusíte Boha hledat a objevovat. Věřím, že když si s tím dáte práci a třeba se hlouběji zamyslíte nad nedělním evangeliem nebo třeba nad modlitbou Anděl Páně, že určitě objevíte něco úžasného.

PS: Příklad si můžete vzít třeba ze tří králů. Když hledali nově narozeného krále v hlavním městě Jeruzalémě, asi čekali, že princátko bude položené ve zlaté kolébce v paláci obklopené služebník. Ale Herodes žádného syna neměl… Nevzdali se, hledali dál a hvězda je dovedla do Betléma. Jaké bylo překvapení, když našli chudé dítě v jeslích. Jemu předali své vzácné dary a směli se poklonit samotnému Božímu Synu.

SOUTĚŽ: Na závěr jsme pro vás připravili nový kvíz, kde si můžete prověřit vaše vědomosti o adventu.

HRA JE UKONČENA
odkaz pro žáky
odkaz pro ostatní čtenáře
Termín ukončení: čtvrtek 24.12. ve 20:00


7.12.2020
JOSEF EGYPTSKÝ

Chvála Kristu,
v úvodu chci poděkovat všem, kteří zaslali odpovědi na úkoly a mám radost za zapojení do soutěže Bible a my. Kdo to ještě nestihl, má možnost si otázky promyslet, zjistit správné odpovědi a odpovědět nejpozději do Štědrého dne. Odkaz na soutěžní kvíz najdete zde.

Dnes budeme pokračovat v naší učebnici o Josefovi Egyptském. Jeho příběh vám představí 10. hodina. První stranu si pročtěte a nezapomeňte si v knize Genesis nalistovat kapitoly o faraónových snech! Sedmáci si určitě vzpomenou na loňskou hodinu, kdy jsme si o dnešním biblickém hrdinovi pouštěli film.

Vždycky žasnu nad Josefem, který dokázal přes všechny těžkosti v životě zůstat věrný Bohu, chovat se k druhým hezky, unést křivdy, nemstít se a prostě vždy na zlo odpovídat dobrem. Bible nám na jeho příběhu ukazuje, jak Bůh proměňuje zlo v dobro, když mu zůstáváme věrní.

Nebyla to výzva nebo zkouška jen pro Josefa, ale je to výzva i pro každého z nás – tedy i pro tebe!

ÚKOL: Zkus dnes popřemýšlet nad následujícími otázkami:
1. Jsem vždy věrný Bohu? Čím se má věrnost projevuje?
2. Dokážu odpouštět těm, kteří mi ublížili?
3. Zůstávám dobrý, i když někteří kolem mě se nechovají správně? Nebo se jim přizpůsobuji, abych mezi ně zapadl a neztratil kamarády?

Někdy nám lidé našeptávají, že být dnes poctivý, se nevyplácí. Je to ale krátkozraké a věřte, že každá nepoctivost se člověku vymstí (viz minulý příběh o Jákobovi). Učme se žít s čistým štítem, a pokud se nám něco nepodaří, napravme to a nezapomínejme také na odpuštění ve svátosti smíření.

V Bibli se píše, že strom se pozná po ovoci. Nemyslí se tím, že by nám autor vysvětloval zahrádkářství, ale mluví se o našich skutcích. Přeji vám, ať přinášíte do světa (= rodina, vesnice, škola, sokol,..) ovoce Ducha Svatého. Jaké ovoce? Co za skutky to jsou? To se dočteš v listu Galaťanům 5,22.


30.11.2020
ADVENT

Nejprve chci poděkovat těm, kdo jste mi zaslali e-mail, který se týkal výzev z předminulého příspěvku „Žijeme ve svobodě“. I když už znám jméno toho, kdo správně spočítal a jako první napsal odpověď na bonusový úkol, nechám vás ještě chvíli v očekávání… 

Touto nedělí jsme totiž také vstoupili do doby očekávání. Začal advent, což v překladu znamená „příchod“. Čí příchod vlastně čekáme? Ano, příchod Krista. Narození Ježíška v Betlémě si o Vánocích připomínáme (to je událost stará víc než 2000 let), ale také pamatujeme na Jeho druhý příchod, který teprve nastane. V tomto čase prožíváme důležitou posvátnou dobu, která je radostná a zároveň vážná (pozor, ne smutná). 

Moc ráda vzpomínám na roky, kdy jsme se scházeli s dětmi, mládeží i maminkami na adventní pobožnosti s lampičkami. Zpívali jsme adventní písně, holky hrály na flétny nebo klávesy, vyprávěli jsme si příběhy nejen z Bible, ale i ze života, snažili jsme každý den dělat dobré skutky a společně jsme se modlili a připravovali na Vánoce. Bylo dobře, že jsme se vzájemně mohli povzbudit a vyprávět si, co se nám podařilo a jaké adventní předsevzetí jsme si dali. Letošní advent bude trochu jiný, ale i tak ho můžeme prožít dobře…

V Procházce světem víry (6) se o adventu dočtete víc. Prosím, abyste si ji pozorně pročetli a opět budu ráda, když mi na e-mail napíšete:

  • Co jste vyluštili v pracovním listě „Začíná advent“,
  • jestli jste vybrali některou scénku o svatém Mikuláši a s rodinou si ji zahráli,
  • nebo pokud se zapojíte do soutěže Bible a my, zda se vám nezdála příliš jednoduchá :-).
  • PS: Klidně mi ještě můžete psát čím vás svatá Anežka oslovila, tipy na otázky do kvízu i správný výpočet (ze zadání z 16.11.2020). 

Přeji vám, ať se v letošním adventním čase dobře připravíte na oslavu narození Božího dítěte v jeslích a na skutečné setkání s Kristem.

katechetka Markéta
matlochova.marketa@ado.cz


23.11.2020
JÁKOBOVA CESTA

Milí šesťáci a sedmáci, srdečně vás zdravím a těším se, že už se brzy budeme moci setkat na faře. Tento týden to ještě nebude možné, proto vás ještě poprosím, abyste si přečetli 9. kapitolu v učebnici. 

Určitě už jste v životě mnohokrát utíkali. Možná i tento měsíc, i když jste nebyli ve škole a nebyl tělocvik. Kdy to bylo naposled? A už se vám také stalo, že jste utíkali od povinností? Zavzpomínejte, do čeho se vám nechtělo… A stalo se vám někdy, že jste něco pokazili a utekli od toho, aby vás nikdo neviděl? Podobná věc se stala Jákobovi – třetímu praotci víry. A to hned několikrát… On vlastně skoro celý život před někým utíkal, celý život ho doprovázely podvody.

Vzpomínáte, jak „koupil“ prvorozenství od bratra? Jak přišel k požehnání od otce? Ne všechny nápady a myšlenky jsou dobré a je třeba je rozlišovat. Jak se Jákob choval k druhým, tak se často zachovali jiní k němu. Prostě se mu to vrátilo. 

Například Lában ho pěkně oklamal. Jákob u něj 7 let pracoval, aby dostal za manželku Ráchel, kterou si zamiloval. Lában ho však podvedl a dal mu za ženu Leu. Jákob, protože stál o Ráchel, pracoval dalších 7 let, aby si ji mohl vzít. Lában ho ještě několikrát podvedl. Jákob se rozhodl vrátit domů a usmířit s bratrem Ezauem. Jákob v noci zápasil s Bohem, ten mu požehnal a změnil mu jméno. Z podvodníka Jákoba se stal Izrael – praotec velkého národa.

ÚKOL: Chraň si správné myšlenky. Soustřeď se tento týden na své myšlenky. Uč se vybírat a chránit správné myšlenky. Odháněj špatné myšlenky, které tě pokoušejí ke zlému. 

Kdo si chce přečíst celý příběh v Bibli, najde ho v 1. knize Mojžíšově (Genesis), 29. – 33. kapitola.

 


16.11.2020
ŽIJEME VE SVOBODĚ

Minule jsme přemýšleli o tom, v jaké zemi bychom raději žili. Vysvětlili jsme si také, co znamená žehnání. Věřím, že jste si během týdne vzpomněli na úkol a někomu jste požehnali, přáli dobro či dokonce pomohli. Tentokrát vás chci požádat, abyste u vašich rodičů nebo prarodičů zjistili, jak se žilo v době před rokem 1989. Nechejte si povyprávět nejen o listopadových událostech, jak jsme vás k tomu vyzvali v Procházce světem víry (4), ale také o životě před sametovou revolucí. Možná někdo z vašich příbuzných byl v těch dnech v Praze, v Olomouci, jiný třeba v Přerově či ještě někde jinde. Zjistěte, jak probíhala sametová revoluce a proč se jí říká sametová. Poproste někoho ze starší generace, aby vám povyprávěl, co se od té doby změnilo (k lepšímu nebo i k horšímu).

V listopadu jsme si v kalendáři připomněli významnou patronku našeho národa – svatou Anežku Českou. Jistě jste si všimli, že tentokrát jsme pro vás nepřipravili vědomostní kvíz. Dnes vás chci vyzvat, abyste k tématu o této světici připravili otázky vy.  Můžete mi je poslat na e-mail: matlochova.marketa@ado.cz. Jako podklad k otázkám využijte sešitek z edice Poznáváme naše světce o svaté Anežce (k vyzvednutí bude v kostele). 

A kdo by chtěl, může mi do e-mailu také napsat, co ho v životě svaté Anežky nejvíc zaujalo.

BONUSOVÝ ÚKOL: Spočítej, kolik let uplynulo od smrti do svatořečení Anežky. Potřebné údaje si musíš zjistit sám. Odesilatele prvního e-mailu se správnou odpovědí odměním až se setkáme v náboženství.

Přeji všem krásný listopadový čas.
katechetka Markéta


9.11.2020
IZÁKOVA RODINA

Tento týden se pustíme do další kapitoly. Abrahám měl Izáka obětovat, ale Bůh si nepřál jeho smrt. Dnes se dozvíme, jak Izákův život pokračoval. Myslím, že to pro vás bude spíš opakování, ale určitě tento příběh budete vnímat jinak, než kdykoli dřív. Přeji vám Boží požehnání do vaší samostatné práce. Přeji vám, ať pochopíte, jak je důležité požehnání. A na závěr úvodu přeji každému, ať se naučí žehnat druhým.

ÚKOL: Přečti si v učebnici osmou kapitolu „Izákova rodina“ – bude se ti hodit do kvízu . Jakub = Jákob.

ZAMYSLI SE: Dovedeš si představit, že bys žil v prokleté zemi, kde se nikomu nedaří? Kde je bezpráví, lidé jsou utlačováni, jsou mezi nimi zničené vztahy, nedůvěra, nepochopení… Chtěl bys žít v takové zemi? Nebo bys raději žil v zemi, kde se lidem daří, vzájemně si pomáhají a mají zájem jeden o druhého. A i když třeba přijde neštěstí, pomohou tomu, kdo je na tom hůř. V zemi, kde jeden myslí na druhého, všímá si ho, zajímá se o něj… Tam, kde panuje příjemná nálada a přání dobra i úspěchu ostatním.
Jak je to v naší zemi, v našem kraji, v naší vesnici, v našem domě? Můžeš ovlivnit i TY, aby u nás bylo lépe?
 
ÚKOL: Žehnat (vyprošovat Boží pomoc a ochranu) můžeš i ty. Požehnej tento týden lidem, které potkáš, na které si vzpomeneš. Požehnej zemi, po které chodíš a nezapomeň požehnat jídlo, které budeš jíst.
 
SOUTĚŽ: Těší mě vaše zapojení do kvízů. Díky možnosti přezdívek už trochu ztrácím přehled… Blahopřeji těm, kteří se umístili na stupních vítězů, a mám radost ze všech zúčastněných. Brzy vám připravím kvíz o Izákovi a jeho rodině.

HRA JE UKONČENA
odkaz pro žáky
odkaz pro ostatní čtenáře
Termín ukončení: úterý 17.11. ve 20:00


2.11.2020 
DUŠIČKOVÝ OKTÁV

Po podzimních prázdninách opět začínají školní povinnosti. V našem on-line náboženství se sice nebudeme věnovat novému tématu, ale dostanete velkou šanci pomoci těm, kteří si sami pomoct nemohou. Dušičkový čas totiž neskončil vyzdobením hrobů a zapálením svíček, ale celý týden (a letos dokonce déle) můžeme vyprošovat duším v očistci odpustky. V Procházce světem víry (2) jsme o tom psali v 6. bodě.

ÚKOL: Najděte si podmínky a zkuste každý den tohoto týdne na duše v očistci pamatovat.

SOUTĚŽ: Tento týden běží několik soutěžních kvízů. Minule z naší skupinky byli někteří velmi úspěšní, věřím, že se vám zase bude dařit. Všechny aktivní kvízy najdete v sekci K. Přeji spoustu zábavy i poučení.


26.10.2020
PODZIMNÍ PRÁZDNINY 

Chvála Kristu, milí šesťáci a sedmáci!

Mám radost z těch, kteří jste se nebáli a zkusili si kvíz o Matce Tereze. Výsledkovou listinu si můžete prohlédnout ZDE
 
Kvíz na prázdniny pro vás bude mnohem snadnější, protože se týká Abraháma. O něm jste si měli nejdůležitější informace přečíst ve svých pracovních sešitech. Kdo si chtěl rozšířit vědomosti, tomu jsme doporučili v Bibli knihu Genesis, kapitoly 12-25. Těším se na vaše zapojení v kvízu :-).
 
HRA JE UKONČENA

Termín ukončení: neděle 1.11. ve 20:00


19.10.2020
ABRAHÁM – POKRAČOVÁNÍ

Projdi si, prosím, v naší učebnici lekce 6 a 7 včetně námětů k zamyšlení inspirovaných světoznámými příběhy z Abrahámova života. Vyplň také úkoly na pravé straně a nezapomeň ani na nové výzvy.       

Pokud svoji učebnici nemáš doma, počkej s plněním úkolů, až se ti dostane do rukou. 

Příští týden si budeš moci s kamarády z náboženství zasoutěžit v novém kvízu Kahoot. Všechny otázky budou vybrány z Abrahámova života.       

Ve dvaadvacáté kapitole knihy Genesis žádá Bůh po Abrahámovi největší oběť – život vlastního syna Izáka. O tomto textu je třeba přemýšlet v duchovních souvislostech. Také dnes Bůh např. žádá po některých rodičích, aby se vzdali vlastních plánů s dětmi a počítali s tím, že některé z nich půjdou cestou zasvěceného života.     

Vezmeš-li do rukou přímo Bibli, objevíš o praotci Abrahámovi ještě mnohem více zajímavých věcí.
Gen 12-25


12.10.2020
ABRAHÁM – PRAOTEC VÍRY

V hodině náboženství, která ještě proběhla na faře (7.10.) jsme spolu začali poznávat biblickou postavu Abraháma, na kterou se dnes společně odvolávají hned tři velká světová náboženství: židovství, křesťanství a islám. 

Přijali jsme výzvu naslouchat Božímu hlasu, jednat podle toho, co nám Bůh říká, a stát se tak požehnáním pro své okolí.


Učebnice náboženství
Na cestě s Božím lidem – 1. díl
© KC Olomouc 2020

 

Komunitní web katolíků žijících kousek od Přerova