sekce C – ročníky 6+7

19.4.2021
ŽALMY

Milí šesťáci a sedmáci,
srdečně všechny zdravím. V dnešní hodině se budeme trochu víc věnovat hudbě. Možná už někomu z vás chybí hudební výchova, kterou teď ve škole nemáte… V předminulé hodině jste měli z Bible zjistit, jak král David slavil – co tenkrát dělal při slavnosti, kdy přenesli Boží schránu do Jeruzaléma? Radoval se a jedním z projevů radosti byl i tanec. My se dnes budeme zabývat žalmy, což jsou vlastně modlitby, které jsou zhudebněné a často vyjadřují nejrůznější emoce. Poslechněte si následující žalm.

V Bibli je obsaženo 150 žalmů a tvoří jednu celou knihu, která je součástí Starého zákona. Mnoho z těchto žalmů je připisováno Davidovi. Už jako mladý muž hrál na citeru králi Saulovi. Před Bohem neskrýval své pocity, ale s upřímností mu předkládal všechno, co prožíval – radost i smutek, strach i štěstí, nadšení i zklamání a mohla bych pokračovat dál. Přečti si pozorně ve své učebnici 22. kapitolu o žalmech.

HUDBA V IZRAELI

V následujícím videu se můžeš podívat na ukázku tance na svatbě a poslechnout si židovskou hudbu.

Hudba a zpěv přináší lidem radost. Udělej i ty někomu radost. Určitě najdeš nějaký způsob, jak potěšit své blízké. Můžeš jim jako král David zahrát na hudební nástroj, napsat báseň nebo někomu přečíst žalm. Jeden krásný chvalozpěv najdeš v příloze naší učebnice nebo si ho můžeš vyhledat přímo v Bibli (Ž 104).

MŮJ ŽALM

Bohu v modlitbě můžeme předložit jakýkoliv pocit. A dokonce je to správný postoj ve chvíli, kdy prožíváme negativní emoce, abychom je nevypouštěli na své okolí, ale předkládali je Bohu s důvěrou, že on jediný je umí vyléčit a proměnit v něco dobrého. Ve chvíli, kdy všechnu svoji zlost prožijeme před Bohem, aniž bychom ubližovali sobě či druhým lidem, Bůh nám potom může vnuknout nápad, jak dál se v dané situaci zachovat, abychom nerozvíjeli zlo, ale dobro.

V žalmech židé vyjadřují svoji radost, bolest, strach, lítost, hněv, ale i radost, vděčnost nebo třeba touhu po Bohu a po šťastném životě. Zkus napsat svůj vlastní žalm a zapiš ho do své učebnice do 2. cvičení: Můj žalm.

DŮLEŽITÉ INFORMACE O PREZENČNÍ VÝUCE

Příští týden pro druhý stupeň ZŠ začíná prezenční výuka ve školách. Také my se setkáme na náboženství na faře. Podobně, jak se rezervují farníci na účast na bohoslužbě, zapište se i vy do skupinky, kdy přijdete na hodinu náboženství. Budete mít 2 možnosti (středa od 16 nebo od 17 hodin). Odkaz pro přihlášení je zde.


12.4.2021
DAVIDŮV HŘÍCH

V minulých hodinách jsme obdivovali Davidovu statečnost, moudrost a další dobré vlastnosti. Dnes uvidíme, že i takový člověk může udělat velkou chybu, když si dostatečně nestřeží své srdce a své přátelství s Bohem. Věřím, že i každému z vás, se dařilo prohlubovat v tomto velikonočním týdnu dobré vlastnosti, třeba právě přejícnost. Snad jste všichni vypátrali, že šťastnou vítězkou soutěže Bible a my je Nela Hrabalová. Ještě jednou ze srdce blahopřeji.

Přečti si pozorně v učebnici kapitolu 21 s názvem Davidův hřích.

David si po setkání s prorokem Nátanem svůj hřích uvědomil a litoval svého špatného jednání. Hřích však měl velké důsledky. David se modlil a Bůh mu odpustil.

Co se může také stát ideálním podhoubím k hříchu si vylušti v 1. cvičení a nezapomeň připsat příklad.

I když se to někdy nezdá, hřích působí a má své následky. Ve druhém cvičení vylušti jaké. Určitě si to uvědomíš i ze své zkušenosti.

Bůh nechce, abychom s důsledky svých hříchů museli žít navždy. Hřích je možné napravit. Jak? Přiznat se (sobě, Bohu, a pokud je to potřeba i lidem, případně před nimi uznat, že jsem jednal špatně), litovat (upřímně), omluvit se (Bohu, lidem), vyznat ve svátosti smíření, vykonat dobro. Není možné si vybrat pouze jednu část tohoto procesu, ale aby došlo k nápravě a uzdravení hříchu, je třeba projít celým tímto procesem smíření. 

Tato slova o uzdravení z hříchu připomínám na svátek Božího milosrdenství, který ustanovil svatý Jan Pavel II. a o něm si určitě budeme vyprávět někdy v budoucnu. Vyprošuji každému hojnost Božího milosrdenství pro váš život. Na závěr dnešní lekce je zde nabídka velikonočního kvízu. Těším se, že se zapojíte.

VELIKONOČNÍ KVÍZ
HRA JE UKONČENA
odkaz pro žáky
odkaz pro ostatní čtenáře
Termín ukončení: pátek 30.4. ve 20:00
Nápověda: ŠUPLÍK A (5.4.)B (od 22.3.)C (29.3.).


5.4.2021
DAVID, PSANEC A KRÁL

Mám radost, když se někomu něco podaří. V rámci farní kvízové ligy jste všichni měli možnost zapojit se do soutěže Bible a my. Téměř 150 soutěžících zaslalo svoje odpovědi na soutěžní kvíz. Na Velký pátek otec biskup Antonín Basler vylosoval 3 vítěze a mezi nimi byl i někdo přímo z naší skupinky. Moc mě to potěšilo a prozradím, že jména vítězů najdete na stránce bibleamy.cz. Kdo si najde jméno našeho výherce, může jeho radost znásobit tím, že mu to bude přát, že bude rád a může mu také blahopřát. Třeba napiš krátký vzkaz přes některou sociální síť… Tak projevíš svoji přejícnost.

STATEČNOST

Ve třídě se strhla bitka. Petr se posmíval Michalovi, že má holčičí aktovku. Michal chtěl bránit svou čest, a proto se vrhl na Petra. Celá třída bitku nadšeně pozorovala a střídavě podporovali jednoho či druhého chlapce. Michal v bitce zvítězil a mnozí jej obdivovali jako statečného. Bylo jeho chování skutečně statečné? Jak jinak se mohl zachovat? V dnešní hodině uvidíme, jak svou statečnost projevoval král David.

Přečti si 20. kapitolu v naší učebnici, která ti připomene Davidův příběh. I když se musel skrývat před Saulem, který mu usiloval o život, neublížil mu.

David miloval Boha a radil se s Ním. Stal se králem, podařilo se mu dobýt Jeruzalém a udělal z něho hlavní město. Do něj přenesl archu úmluvy a s tím byla spojena velká slavnost. Najdi si v Bibli text 2 S 6,12b-19 a do sešitu si napiš 3 body, co David při této slavnosti dělal. Můžeš využít svoji Bibli nebo hledej on-line (liturgický překlad nebo ekumenický překlad).

V dnešní hodině jsme už zmínili několik ctností. A jaké byly ctnosti krále Davida? To si vylušti ve druhém cvičení.

Když budeš rozvíjet některou svoji dobrou vlastnost, můžeš z ní vypěstovat ctnost (sklon k dobrému jednání). Přeji ti, ať jich ve svém životě získáš  alespoň několik. Vždyť jsi Božím synem, Boží dcerou a také dědicem Božího království.


29.3.2021
SVATÝ TÝDEN

Květnou nedělí jsme vstoupili do Svatého týdne. Je to nejposvátnější čas v celém liturgickém roce. Jednotlivé dny mají svá označení (Květná neděle, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota a Neděle velikonoční neboli Boží hod velikonoční či Zmrtvýchvstání nebo i Vzkříšení). V našem jazyce máme pro neděli dokonce několik pojmenování. Prozradím vám, že v některých evropských zemích má každý den tohoto týdne stejné označení „svatý“ a v jiném státě má každý den přízvisko „velký“. Zjistíš, v jakých zemích to tak je? Pro zajímavost zjisti, jaké názvy se používají v jiných jazycích, třeba v angličtině. Předpokládám, že se většina z vás se ji učí ve škole. Možná se někdo učí německy, rusky… Vlastně to ani nevím, protože jsme si to nestihli říct. Výsledky svého pátrání mi můžeš napsat na e-mail: matlochova.marketa@ado.cz.

Tento týden se nebudeme věnovat novému příběhu z učebnice, ale uděláme si malou velikonoční pauzu. Chci se s vámi totiž zastavit u Svatého týdne, abyste ho hlouběji mohli nejen poznat, ale pak i prožít. Poslechněte si povídání O postu a Velikonocích, kde na zajímavé otázky moderátorek odpovídá salesián P. Libor Všetula.

POZVÁNKA NA VÝSTAVU

Určitě už jste dlouho nikde nebyli a asi se ještě chvíli nikam nedostaneme. V těchto dnech chci proto doporučit virtuální výstavu. Není jen tak obyčejná, ale najdete v ní kromě cenných informací také zábavné úkoly a hry. Spustit si ji můžete na tomto prokliku Virtuální výstava k Svatému týdnu.

Zamysli se nad každým dnem Svatého týdne, jaké události se v něm odehrály a co si připomínáme. Třeba ti napoví právě názvy dní v našem českém jazyce, povídání otce Libora nebo i účast na velikonočních bohoslužbách…

Chci každému z vás popřát krásné a radostné velikonoční svátky, a pokud budete mít možnost prožít alespoň některý den obřady v kostele, určitě si všimněte, že jsou jiné, než obvykle. Každý den si totiž připomínáme velmi důležité události a věřím, že kdo bude pozorný, určitě pochopí alespoň něco z Božího tajemství, které nám Bůh o Velikonocích odhaluje.

Požehnané Velikonoce!


22.3.2021
DAVID

Začalo jaro a my se tento týden vypravíme do Betléma. Možná si někdo řekne, že jsem se spletla – Vánoce už přece byly a za chvíli jsou tady Velikonoce… Nespletla jsem se. My se totiž do Betléma přeneseme ještě dávno před dobu, kdy se narodil Ježíš. Vrátíme se do období králů v Izraeli. Když se Saul odvrátil od Hospodina, přišel prorok Samuel k Jíšajovi do Betléma, aby pomazal jiného krále. Než se ti dostane do ruky třetí díl naší učebnice, podívej se na Biblické pátrání.

Myslím, že každý z vás dobře zná příběh Davida a Goliáše. Tuším, že tento příběh se hodně líbí především klukům. Až budeš mít v ruce učebnici, přečti si pozorně 19. kapitolu a zkus doplnit všechna cvičení. První úkol je velmi jednoduchý.

Izraelský národ nebyl moc početný, ale často v bojích vítězil. Jaké zbraně používal? Popřemýšlej, jakou silou nebo čí mocí to bylo, že z bojů vycházel vítězně. Napoví ti tento krátký úryvek o zbraních.

My žijeme v míru a nemusíme s nikým bojovat, ale máme za úkol přemáhat své slabosti. A tak, jak je důležité pro vojáka, aby se dobře připravil na bitvu, i my se můžeme cvičit v boji proti svým hříchům a v trénování dobra. V postní době je k tomu zvlášť vhodná příležitost.  Zkus správně doplnit rozházená písmenka do oranžových rámečků a vyřeš rovnici.

Přeji ti, aby se ti trvale dařilo přemáhat to, co se ti nedaří a vítězit s vědomím Boží pomoci.

Také chci připomenout, že vrcholí farní kvízová liga. Najdeš v ní aktuální kvíz o křížové cestě a také třetí kolo mimořádného ročníku Bible a my. Pusť se do toho, protože platí: Kdo nehraje, nevyhraje!


15.3.2021
SAUL – PRVNÍ IZRAELSKÝ KRÁL

Milí šesťáci a sedmáci, dnešní hodinou vstupujeme do období králů. Okolním národům vládli králové a také Izraelité chtěli mít svého krále. Samuel tedy pomazal prvního krále. Stal se jím Saul. Jaký byl a jak se dařilo celému národu? O tom si přečti v učebnici (18. kapitola).

Jaké vlastnosti by měl mít dobrý král? Zkus si jich alespoň pět zapsat na papír. Popřemýšlej, jestli takový byl i Saul a jestli takový byl vždycky.

Králem se stal Saul tak, že jej vyvolil Hospodin a prorok Samuel ho pomazal. Znamenalo to, že se stal zasvěceným Bohu a byl s Ním spojený. V 1. cvičení zjistíš, jak se hebrejsky řekne pomazaný…

I dnes se v církvi používá mazání olejem při udělování svátostí – například při křtu, biřmování, při svěcení kněží či při udělování svátosti nemocných. Také vy jste při křtu byli pomazáni olejem a patříte ke Kristu na věky. Stali jste se královským kněžstvem. Nemáte se stát domýšlivými nebo pyšnými, ale učit se kralovat s Ježíšem. Jak? Vyber správné možnosti:

 • ovládat své nálady
 • s pokorou přemáhat pokušení
 • chtít, aby mě všichni poslouchali
 • trpělivě sloužit Ježíši v druhých lidech
 • mít často nové a drahé věci

OLEJ
Izraelité vyráběli olej z oliv, které u nich rostly. Zralé olivy rozmačkali, pak z nich jemně vytlačili první olej – ten byl nejvzácnější – určený pouze pro posvátné účely. Pak listovali podruhé. Olej, který takto získali, používali k léčení, k jídlu i k mazání těla. Olej z třetího lisování používali na svícení. Olej je také obsažený v semenech rostlin, dává sílu k růstu nové rostliny. Ta občas roste i tam kde se to zdá nemožné (ve štěrbině chodníku, zdi, skály…). Podobně působí Boží láska v člověku. Bůh dává Ducha svatého všem, kdo o něj prosí. Nechejme se jako Panna Maria naplnit Duchem svatým a šiřme tuto Boží lásku ve svém okolí.

Více o lisování oleje uvidíš v následujícím krátkém videu.  


8.3. 2021
PROROK SAMUEL

Před jarními prázdninami jste dostali básnický úkol a moc děkuji zapojeným, kteří měli odvahu. Odpovědi byly správné a měla jsem velikou radost. Těm, kteří si netroufli, nebo je doplnění básně nenapadlo, píšu slíbené řešení.

Gedeon se často bál,
Bůh ho v tom však nenechal.
Zvolil jej za zachránce:
s ním vyžene Midjánce.
Duchem Svatým vedený
zajistí své zemi mír.
Tento příběh říká nám,
že nevadí, když strach mám.
Když dám Bohu srdce své
on mé kroky povede.
S ním pak snadno zvítězím
nad každým svým trápením.

Básní jsme si připomněli Gedeonův příběh, ale také z ní vyplývá povzbuzení pro nás a návod, jak nad svými nedokonalostmi můžeme vítězit.

Prorok dnešní hodiny se narodil Anně (v některých biblických překladech je nazývána Chana), ženě Elkanově. Ona velmi toužila po dítěti a Bůh jí dal syna. Dostal jméno Samuel a stal se z něj známý prorok.  Jméno Samuel znamená „Bůh vyslyšel“. Vyslyšel modlitby jeho matky a ona ho darovala Hospodinu. Samuel Bohu naslouchal, Boha poslouchal a Boží slovo předával lidem. Přečtěte si jeho zajímavý příběh v učebnici (17. kapitola).

Bible moc hezky vypráví příběh o Samuelovi a dokonce v ní najdeme hned dvě knihy Samuelovy. Tyto knihy popisují život v období prvních králů a na ně navazují ještě dvě knihy Královské. Přečti si začátek 1. knihy Samuelovy (1. až 3. kapitolu). Prohloubíš své vědomosti a dočteš se souvislosti o proroku Samuelovi. 

Možná někdo z vás doma nemá Bibli s biblickými citacemi. Víš, že se dá najít celá Bible v elektronické podobě na internetu? Podívej se na liturgický překlad nebo ekumenický překlad. Možná se ti vyhledávání v elektronické Bibli bude zdát jednodušší než hledání v tištěné podobě. Dokonce si ji můžeš stáhnout i do mobilu. 

Proroky Bůh pověřil velkými úkoly, často žili nejprve nenápadným životem a když je Bůh oslovil, vedl je. I nás Bůh zve, abychom svědčili druhým lidem o Boží dobrotě, spravedlnosti a lásce. Jak? Zkus nad tím popřemýšlet ve 2. cvičení a v příloze (17) v naší učebnici.

Bůh promlouval k Samuelovi a promlouvá i ke každému z nás. Zkus se každý den zaposlouchat, co ti Bůh říká. Čím k tobě promlouvá. K čemu tě vyzývá. Co po tobě chce. Zeptej se Ho, aby promluvil a ty naslouchej. 


1.3.2021
JARNÍ PRÁZDNINY

Ahoj holky a kluci, dnes vám chci popřát krásné prožití jarních prázdnin. Možná si někdo řekne: Co to letos bude za prázdniny, když nikam nesmíme? Věřím, že i tak je můžete prožít skvěle – k odpočinku, sportu, četbě, hrám… Stojíme na prahu nového měsíce března, který je zasvěcen svatému Josefovi. Letos navíc prožíváme „svatojosefský rok“, který vyhlásil papež František. Chci proto povzbudit, aby ani jeden den měsíce března nebyl bez modlitby k němu. Žádnou neznáte? Nevadí. Naučte se. Vyberte si z modliteb nebo jednu krátkou nabízím zde:

Svatý Josefe, Pěstoune Ježíše Krista a pravý Snoubenče Panny Marie, oroduj za nás a za všechny umírající tohoto dne / této noci.

Přeji požehnaný postní a prázdninový čas.

PS: Zatím mi na e-mail nepřišly žádné návrhy na doplnění básně o Gedeonovi. Nechce se mi věřit, že by mezi vámi nebyl žádný „básník“… Zkuste to!


22.2.2021
DOBA SOUDCŮ: GEDEON

Milí šesťáci a sedmáci, máme před sebou poslední týden před jarními prázdninami a v tomto týdnu se budeme zabývat zajímavým obdobím izraelského národa. Je to doba, kdy už byl po smrti Mojžíš, který Izraelity vyvedl z Egypta i Jozue, který je dovedl do Zaslíbené země a také ti, kteří je znali. Izraelité přestali ctít Boha a jeho zákony a začali uctívat modly. Často je sužovaly okolní národy a tento národ si znovu na Boha vzpomněl. V ten čas Bůh povolal Gedeona. Přečti si o něm v učebnici 16. kapitolu.

Když si přečteš příběh o Gedeonovi a poznáš jeho život, zkus o něm doplnit báseň, která je na následující straně (v učebnici). Nebudu ti tentokrát dávat žádnou nápovědu. Pokud se ti podaří doplnit všechna slova, napiš mi je na e-mail: matlochova.marketa@ado.cz. Po prázdninách si prozradíme správné řešení.

FALEŠNÍ BOHOVÉ

Gedeon se vzdal model a důvěřoval Bohu. I dnes se můžeme setkat s nebezpečnými modlami. Zakroužkuj ve 2. cvičení tři ezoterické skutečnosti (spojené s tajemnem a nadsmyslovými zkušenostmi, můžou se stát velmi nebezpečné). Myslím, že uznáš, že i ostatní věci z nabídky se můžou stát modlou, když jim nedáš správné místo ve svém životě.

Popřemýšlej, co je pro tebe „posvátný kůl“, který potřebuješ porazit. Pokus se v  této postní době zaměřit na jednu věc (zlozvyk, vlastnost, předmět,…) a zkus nad ní zvítězit.

ČEMU VĚŘÍME?

I dnes mám pro vás příběh ze života: Maruška zažila v poslední době hodně těžkostí: rodiče se rozvedli, ona zůstala s tatínkem a její bratr odešel s maminkou. Byla tak smutná z toho, že nežijí jako rodina spolu, že na dlouhou dobu onemocněla. Když se vrátila do školy, byla pořád velmi pobledlá a posmutnělá. Její spolužačky jí chtěly pomoci. Jarka jí přinesla talisman, který jí přinese štěstí a ochrání ji před dalším neštěstím. Kája ji pozvala na návštěvu domů. Řekla jí, že její maminka dokáže vždycky každému dobře poradit, protože se o každém rozhodnutí sama radí s Bohem. A také navrhla, že by se s nimi mohla pomodlit, aby se i ona naučila radit se s Bohem o svém životě. Maruška si vzala talisman, protože moc chtěla být šťastná. Ke Káji nepřišla, protože za poslední měsíce už tolikrát mluvila s paní psycholožkou, panem doktorem a dalšími lidmi, kteří se jí snažili radit, ale štěstí jí to nepřineslo…

Čemu věřila Jarka? Čemu věřila Kája? Čemu maminka Káji a čemu Maruška? Zamysli se… Možná i ty máš někdy dobré nápady, jak někomu pomoci. Chceš-li využít nápad, jak někomu prospět, podívej se do přílohy v závěru učebnice a nechej se inspirovat.


15.2.2021
PŘÍCHOD DO ZASLÍBENÉ ZEMĚ

Doufám,  že jste oprášili znalost Desatera a že se vám podle něj dařilo v posledních dnech žít. Dnes budeme dál poznávat, jak Bůh moudrým způsobem svůj lid vede a povzbuzuje k odvaze. Správné jednání je výrazem odvahy a ne zbabělosti. Jozue Boha poslechl. Bůh ho provázel celým životem a dařilo se mu.

V 1. cvičení si doplň větu: Kmen Lévi byl kněžský, a proto neměl vlastní území. Zato Josef založil dva kmeny: Efrajim a Manases.

Při doplňování jmen Izraelových synů do mapy využiješ všechny syny, kromě Léviho a Josefa a dvě zbývající území budou patřit Josefovým synům. Do mapky se vloudila chyba – v území Benjamín schází jedno políčko – dokresli si ho.

PŘÍBĚH ZE ŽIVOTA

Hanka doma i v náboženství mnohokrát slyšela, že Bůh chce, abychom žili poctivě a nepodváděli. Zítra má být velká písemka z přírodopisu a ona učivo moc neumí… Rodiče chtějí, aby nosila dobré známky ze školy. Hanka přemýšlí: „Kdybych si napsala tahák, bylo by to tak jednoduché a rodiče i paní učitelka by byli spokojení, když bych dostala pěknou známku.“ Svědomí do ní však buší, že by to nebylo poctivé jednání. V tu chvíli se jí ale Boží rady zdají tak náročné… Co je odvážné jednání? Napsat si tahák nebo si jej nenapsat? Proč?

Izraelitům se nejednou stalo, že neměli odvahu jednat podle Božích rad, také nám se to v životě stává a bude stávat… Bůh vyvolil Jozua jako Mojžíšova nástupce, aby vedl národ a povzbuzoval ho k odvaze.

Vrať se k textu o povolání Jozua v 15. kapitole a podtrhni slova, kterými ho Bůh povzbuzuje k odvaze a zakroužkuj, co má bedlivě plnit. 

Přeji krásný týden, v němž vstoupíme do posvátné doby postní. Nezapomeň, že na Popeleční středu je půst. Zamysli se nad tím, co v této době zkusíš omezit a nebo o co se pokusíš víc snažit. 


8.2.2021
SMLOUVA S BOHEM

Cesta k opravdové svobodě nebývá jednoduchá. Možná se těšíš, až budeš dospělá/ý a nebudeš muset poslouchat rodiče, učitele… Ale v tom není pravá svoboda. Žít ve svobodě znamená  také uznat svobodu druhého. V životě je třeba dodržovat určitá pravidla, která pomáhají a chrání všechny. Když Izraelité odešli z Egypta z otroctví, neuměli žít ve svobodě a Bůh jim dal pravidla pro šťastný život – bylo to Desatero.

Víš kolikrát je v Bibli zapsané Desatero? Pokus se ho najít. Poradím, abys hledal v knize Exodus a Deuteronomium.

Desatero nemělo platnost jen pro lidi starého zákona, ale platí dodnes. Každý pokřtěný by ho měl nejen dobře znát, ale také by se měl snažit podle něho žít.

Zopakuj si všech 10 bodů Desatera a zapiš je do své učebnice v 1. cvičení. Připoj Desatero do své každodenní modlitby.

Možná si někdy myslíš, že tě Desatero omezuje, nařizuje ti, jak máš žít, co máš a nemáš dělat. Je tomu ale přesně naopak – pokud ho budeš ve svém životě dodržovat, zjistíš, že ti pomáhá, protože tě chrání. Bůh nám už tak dávno dal pravidla, která jsou velmi moudře a jednoduše sestavená tak, abychom měli jasno, jak se máme chovat k Bohu, k sobě i k ostatním lidem, aby nám spolu na světě bylo dobře a byli jsme šťastní. Tato pravidla platí pro všechny generace a nebylo je potřeba měnit.

Zamysli se nad jednotlivými body Desatera a vyber ty, které pomáhají chránit rodinu. Popřemýšlej proč. Zkus tento týden víc pamatovat na 4. bod Desatera a žít podle něj tak, aby to bylo ve vaší rodině poznat.


1.2.2021
ŽIVOT NA POUŠTI

Milí šesťáci a sedmáci, zdravím vás ve druhém pololetí tohoto podivného roku. Možná jste v době koronaviru pekli domácí chléb. Nebo někdo třeba využil sešit pozorování z minulé hodiny a během pololetních prázdnin zkusil upéct nekvašené chleby a uvědomil si, kolik je to práce, než se hotový chléb může položit na stůl. Dnes se s Izraelity přesuneme na poušť, kde se také těžko chléb sežene. Ale Bůh se staral o svůj lid i na poušti… Určitě jsi příběh putování Izraelitů už několikrát slyšel, ale připomeň si ho. Pozorně si přečti 13. kapitolu v naší učebnici.

 

ÚKOL: Přečti si příběh ze současnosti o Michalovi a jeho cestě ke svobodě. Zamysli se nad tím, co má společného situace Michala a Izraelitů na poušti. Dokázal bys poradit Michalovi?

V závěru dnešní hodiny chci doporučit úryvek z 2. knihy Mojžíšovy (Ex 28, 15 – 21). Možná tě překvapí, že lidé ve starém zákoně, v tak dávných dobách (Mojžíš žil zhruba ve 13. století před naším letopočtem), znali drahokamy. V sešitu pozorování je máš nejen hezky vyobrazené, ale také tam zjistíš, k čemu je Izraelité používali.

Přeji ti, ať dokážeš ve svém životě objevovat Boží vůli, ať ji hledáš každý den a snažíš se ji žít. Můžeš Boha do svého života pozvat a každý den s Ním prožívat. Přeji krásné dny s Pánem.

V novém pololetí začneme kvízem, a to tím, na kterém jste se mohli podílet. Děkuji těm, kteří mi otázky týkající se svaté Anežky, zaslali.

SV. ANEŽKA OČIMA DĚTÍ
CHCI VSTOUPIT DO HRY
žáci z náboženství – kategorie C
hráči farní kvízové ligy
NÁPOVĚDA PRO PŘÍPRAVU:

PROCHÁZKA SVĚTEM VÍRY (4)

Termín ukončení:
neděle 28.2. ve 20.00


25.1.2021
VYVEDENÍ Z EGYPTA

Přečti si biblický příběh o záchraně Izraelitů. Vypráví o něm 12. kapitola v naší učebnici. Popřemýšlej nad tím, jak se asi Mojžíš cítil po prvním jednání s faraonem. Zdálo se, že vše dopadlo velmi špatně, faraon se rozhněval a Izraelité dostali víc práce…

Mojžíš však Bohu důvěřoval a dál jednal podle jeho pokynů. I když přicházely překážky, zůstával věrný. Zamysli se nad tím, jak v těžkých chvílích jednal Mojžíš, jak Izraelité a jak Bůh.

Věřím, že po správném vyřešení první aktivity objevíš spojitosti s
vysvobozením Izraelitů z Egypta a Ježíšovou velikonoční obětí na kříži. Určitě se ti propojí velikonoční beránek, kterého zabíjeli Izraelité v noci před vyjitím z Egypta, s Ježíšovou obětí, kterou si denně připomínáme při slavení mše svaté.

ÚKOL: Už podruhé čerpáme z druhého dílu učebnice. Je zde prosba autorů o srovnání této učenice s prvním dílem. Prolistuj, prosím, oběma díly a napiš mi na e-mail (matlochova.marketa@ado.cz) jakých rozdílů sis všiml/a, která učebnice se ti víc líbí a proč.

Přeji krásný týden, hezké vysvědčení, pohodové prázdniny a budu ráda, když se zapojíš do farní kvízové ligy. V únoru se můžeš těšit na náš kvíz o Anežce.

 


18.1.2021
MOJŽÍŠ

Jistě si vzpomenete na hodiny, kdy jsme se učili o tom, jak Bůh promluvil k Abrahámovi a povolal jej do nové země, kde z něj učiní velký národ. Jak se starému Abrahámovi narodil syn Izák, který měl dva syny: Ezaua a Jakuba. A Jakub měl 12 synů. To byl základ pro nový národ. Po Jakubovi se měl stát hlavou rodiny Josef, ale toho bratři prodali do Egypta. V období sucha sem přišla celá rodina. A dnes uvidíme, jak to bylo dál…

ÚKOL: Přečti si ve své učebnici 11. kapitolu s názvem Mojžíš a nezapomeň na přílohu, kde najdeš zamyšlení „Pozorováním zmoudřím“.   

Prohlédni si následující tři obrázky a zamysli se nad tím, co mají lidé na těchto obrázcích společného. Co jim schází?

Ano, tito lidé nejsou svobodní. Někdo nebo něco jim bere svobodu. Izraelský národ se dostal do otroctví, ale Mojžíš Izraelity z Egypta vyvedl. Také dnes jsme často v zajetí různých věcí nebo vlivů. Zamysli se nad svým životem, nad svými zlozvyky, nad tím, co ti bere čas. Popřemýšlej, jak se z různých závislostí, špatných nálad nebo zlozvyků můžeš dostat, jak se jich můžeš zbavit.


11.1.2021
BLÍŽÍ SE KONEC 1. POLOLETÍ

Milí rodiče, kluci a děvčata,  
znám jednu holčičku, která měla ve svých deseti letech vynikající hodnocení z náboženství. Můžete si prohlédnout její vysvědčení.

Toto vysvědčení je vzácná památka na ženu, která mezitím dospěla a ve svých 74 letech dne 1.1.2021 v Rokytnici zemřela. Právě dnes se konal její pohřeb. Někteří jste ji mohli znát jako laskavou starou paní se stříbrnými vlasy, která chodí každý večer s úsměvem zavírat kostel. Teď už se jistě radostně prochází se svými rodiči v rajské zahradě! Prosím, vezměte si příklad z její dětské horlivosti pro víru, abyste taky jednou dostali za celý svůj život výslednou jedničku přímo od Boha. 

ÚKOL: Vytvořte si doma vlastní památku na svou účast v hodinách náboženství. Pod zadáním tohoto úkolu si prohlédněte čtyři různé vzory vysvědčení. Jedno z nich si vyberte a poproste rodiče, aby vám ho objednali na faře (stačí email nebo sms). Potom na druhou stranu listu společně doplňte známky. Zaměřte se přitom na tyto oblasti: (1) osobní modlitba, (2) docházka do náboženství – škola i počítač, (3) vědomosti, (4) přijímání svátostí,  (5) dobré skutky. Ke kontrole vědomostí můžete použít lednový kvíz, který se v našem šuplíku objeví za pár dní. Pokud vaše rodina nechodí do kostela, vynechte hodnocení oblasti (4) přijímání svátostí. Pokud nejste ani pokřtění, můžete vynechat hodnocení oblasti (1) osobní modlitba. Uvnitř vysvědčení si můžete vymalovat obrázek, který se k našemu předmětu hodí. Jakmile to bude možné, nechte si své vysvědčení od pana faráře orazítkovat a doplnit vzkazem od svého učitele (katechetky).  

Těší se na vás otec Tomáš a katechetka Markéta
klic.tomas@ado.cz, matlochova.marketa@ado.cz

     

 


4.1.2021
TŘI KRÁLOVÉ

Srdečně zdravím v novém roce 2021 a pro tento týden mám pro vás tři inspirace. Proč zrovna tři? Na to určitě přijdete…

 1. Ve středu 6. ledna si totiž připomínáme Tři krále. O těchto mudrcích z východu a tradicích spojených s nimi se můžeš dozvědět na virtuální výstavě „Pečeme adventní a vánoční příběh“. Prohlédni si i na další zajímavosti.
 2. Letos koledníci nebudou moci tradičně navštěvovat domácnosti, ale mnozí s koledováním máte zkušenost.  Zavzpomínej na nějaké veselé zážitky a chceš-li, ztvárni je do soutěžního komiksu. Informace o výtvarné soutěži Nakresli tři krále si pozorně pročti na plakátku.
 3. Právě začíná druhé kolo mimořádného ročníku soutěže Bible a my. Tématem jsou Ježíšova podobenství. Své vědomosti si můžeš nejen procvičit, ale klidně i rozšířit (kdo nebude odpovědi hned znát, může si nechat poradit, dohledat je v Bibli nebo na internetu). Kdo nehraje, nevyhraje. Zkus to :-).

Přeji krásný tříkrálový týden.


18.12.2020

Foto Člověk a víra / Pavel Langer

PŘEJEME VÁM RADOSTNÉ
A NIČÍM NERUŠENÉ VÁNOCE
S POHLEDEM UPŘENÝM NA JEŽÍŠE.

vaši katecheté

Setkat se spolu můžeme v kostele, kde bude o svátcích probíhat bohatý program (INFO). V každém případě se těšíme na slyšenou při pokračování katechezí v novém roce.

VÝZVA NA VÁNOČNÍ PRÁZDNINY:
Pro všechny zájemce jsme znovu spustili kvízy, které si můžete s rodinou nebo každý sám za sebe zahrát. Máte možnost procvičit si všechna témata nebo jen ta, která vás zaujmou. Třeba se vám podaří vylepšit si skóre z minula :-). Těšíme se, že se zapojíte. Všechny kvízy najdete v sekci K.


14.12.2020
DÁREK

Milí šesťáci a sedmáci,
poslední předvánoční hodinu se nebudeme učit nic nového, ale mám pro vás velkou výzvu. Jako malý dárek jsem pro vás vybrala jeden krátký příběh.

SCHOVÁVANÁ

David miloval hru na schovávanou. Jednou ji hrál s kamarádem Jirkou. Schoval se tak dobře, že si myslel, že ho Jirka bude muset dlouho hledat, než ho najde a měl z toho velikou radost.
Malý David čekal a čekal, ale marně – chlapec ho nehledal. Nakonec opustil svůj úkryt, ale Jirku nenašel, a tak pochopil, že ho vůbec nehledal… S pláčem běžel za dědečkem a stěžoval si: „Schoval jsem se a ten zlý Jiří se ani nenamáhal mě hledat!“
Tu se dědečkovi zalily oči slzami: „Podívej se, tak si také stýská Bůh! Skryl před námi svou tvář, abychom ho hledali a nalézali – ale my ho nehledáme…“

Přeji vám, ať zbytek adventního času, který je ještě před vámi, zkusíte Boha hledat a objevovat. Věřím, že když si s tím dáte práci a třeba se hlouběji zamyslíte nad nedělním evangeliem nebo třeba nad modlitbou Anděl Páně, že určitě objevíte něco úžasného.

PS: Příklad si můžete vzít třeba ze tří králů. Když hledali nově narozeného krále v hlavním městě Jeruzalémě, asi čekali, že princátko bude položené ve zlaté kolébce v paláci obklopené služebník. Ale Herodes žádného syna neměl… Nevzdali se, hledali dál a hvězda je dovedla do Betléma. Jaké bylo překvapení, když našli chudé dítě v jeslích. Jemu předali své vzácné dary a směli se poklonit samotnému Božímu Synu.

SOUTĚŽ: Na závěr jsme pro vás připravili nový kvíz, kde si můžete prověřit vaše vědomosti o adventu.

HRA JE UKONČENA
odkaz pro žáky
odkaz pro ostatní čtenáře
Termín ukončení: čtvrtek 24.12. ve 20:00


7.12.2020
JOSEF EGYPTSKÝ

Chvála Kristu,
v úvodu chci poděkovat všem, kteří zaslali odpovědi na úkoly a mám radost za zapojení do soutěže Bible a my. Kdo to ještě nestihl, má možnost si otázky promyslet, zjistit správné odpovědi a odpovědět nejpozději do Štědrého dne. Odkaz na soutěžní kvíz najdete zde.

Dnes budeme pokračovat v naší učebnici o Josefovi Egyptském. Jeho příběh vám představí 10. hodina. První stranu si pročtěte a nezapomeňte si v knize Genesis nalistovat kapitoly o faraónových snech! Sedmáci si určitě vzpomenou na loňskou hodinu, kdy jsme si o dnešním biblickém hrdinovi pouštěli film.

Vždycky žasnu nad Josefem, který dokázal přes všechny těžkosti v životě zůstat věrný Bohu, chovat se k druhým hezky, unést křivdy, nemstít se a prostě vždy na zlo odpovídat dobrem. Bible nám na jeho příběhu ukazuje, jak Bůh proměňuje zlo v dobro, když mu zůstáváme věrní.

Nebyla to výzva nebo zkouška jen pro Josefa, ale je to výzva i pro každého z nás – tedy i pro tebe!

ÚKOL: Zkus dnes popřemýšlet nad následujícími otázkami:
1. Jsem vždy věrný Bohu? Čím se má věrnost projevuje?
2. Dokážu odpouštět těm, kteří mi ublížili?
3. Zůstávám dobrý, i když někteří kolem mě se nechovají správně? Nebo se jim přizpůsobuji, abych mezi ně zapadl a neztratil kamarády?

Někdy nám lidé našeptávají, že být dnes poctivý, se nevyplácí. Je to ale krátkozraké a věřte, že každá nepoctivost se člověku vymstí (viz minulý příběh o Jákobovi). Učme se žít s čistým štítem, a pokud se nám něco nepodaří, napravme to a nezapomínejme také na odpuštění ve svátosti smíření.

V Bibli se píše, že strom se pozná po ovoci. Nemyslí se tím, že by nám autor vysvětloval zahrádkářství, ale mluví se o našich skutcích. Přeji vám, ať přinášíte do světa (= rodina, vesnice, škola, sokol,..) ovoce Ducha Svatého. Jaké ovoce? Co za skutky to jsou? To se dočteš v listu Galaťanům 5,22.


30.11.2020
ADVENT

Nejprve chci poděkovat těm, kdo jste mi zaslali e-mail, který se týkal výzev z předminulého příspěvku „Žijeme ve svobodě“. I když už znám jméno toho, kdo správně spočítal a jako první napsal odpověď na bonusový úkol, nechám vás ještě chvíli v očekávání… 

Touto nedělí jsme totiž také vstoupili do doby očekávání. Začal advent, což v překladu znamená „příchod“. Čí příchod vlastně čekáme? Ano, příchod Krista. Narození Ježíška v Betlémě si o Vánocích připomínáme (to je událost stará víc než 2000 let), ale také pamatujeme na Jeho druhý příchod, který teprve nastane. V tomto čase prožíváme důležitou posvátnou dobu, která je radostná a zároveň vážná (pozor, ne smutná). 

Moc ráda vzpomínám na roky, kdy jsme se scházeli s dětmi, mládeží i maminkami na adventní pobožnosti s lampičkami. Zpívali jsme adventní písně, holky hrály na flétny nebo klávesy, vyprávěli jsme si příběhy nejen z Bible, ale i ze života, snažili jsme každý den dělat dobré skutky a společně jsme se modlili a připravovali na Vánoce. Bylo dobře, že jsme se vzájemně mohli povzbudit a vyprávět si, co se nám podařilo a jaké adventní předsevzetí jsme si dali. Letošní advent bude trochu jiný, ale i tak ho můžeme prožít dobře…

V Procházce světem víry (6) se o adventu dočtete víc. Prosím, abyste si ji pozorně pročetli a opět budu ráda, když mi na e-mail napíšete:

 • Co jste vyluštili v pracovním listě „Začíná advent“,
 • jestli jste vybrali některou scénku o svatém Mikuláši a s rodinou si ji zahráli,
 • nebo pokud se zapojíte do soutěže Bible a my, zda se vám nezdála příliš jednoduchá :-).
 • PS: Klidně mi ještě můžete psát čím vás svatá Anežka oslovila, tipy na otázky do kvízu i správný výpočet (ze zadání z 16.11.2020). 

Přeji vám, ať se v letošním adventním čase dobře připravíte na oslavu narození Božího dítěte v jeslích a na skutečné setkání s Kristem.

katechetka Markéta
matlochova.marketa@ado.cz


23.11.2020
JÁKOBOVA CESTA

Milí šesťáci a sedmáci, srdečně vás zdravím a těším se, že už se brzy budeme moci setkat na faře. Tento týden to ještě nebude možné, proto vás ještě poprosím, abyste si přečetli 9. kapitolu v učebnici. 

Určitě už jste v životě mnohokrát utíkali. Možná i tento měsíc, i když jste nebyli ve škole a nebyl tělocvik. Kdy to bylo naposled? A už se vám také stalo, že jste utíkali od povinností? Zavzpomínejte, do čeho se vám nechtělo… A stalo se vám někdy, že jste něco pokazili a utekli od toho, aby vás nikdo neviděl? Podobná věc se stala Jákobovi – třetímu praotci víry. A to hned několikrát… On vlastně skoro celý život před někým utíkal, celý život ho doprovázely podvody.

Vzpomínáte, jak „koupil“ prvorozenství od bratra? Jak přišel k požehnání od otce? Ne všechny nápady a myšlenky jsou dobré a je třeba je rozlišovat. Jak se Jákob choval k druhým, tak se často zachovali jiní k němu. Prostě se mu to vrátilo. 

Například Lában ho pěkně oklamal. Jákob u něj 7 let pracoval, aby dostal za manželku Ráchel, kterou si zamiloval. Lában ho však podvedl a dal mu za ženu Leu. Jákob, protože stál o Ráchel, pracoval dalších 7 let, aby si ji mohl vzít. Lában ho ještě několikrát podvedl. Jákob se rozhodl vrátit domů a usmířit s bratrem Ezauem. Jákob v noci zápasil s Bohem, ten mu požehnal a změnil mu jméno. Z podvodníka Jákoba se stal Izrael – praotec velkého národa.

ÚKOL: Chraň si správné myšlenky. Soustřeď se tento týden na své myšlenky. Uč se vybírat a chránit správné myšlenky. Odháněj špatné myšlenky, které tě pokoušejí ke zlému. 

Kdo si chce přečíst celý příběh v Bibli, najde ho v 1. knize Mojžíšově (Genesis), 29. – 33. kapitola.

 


16.11.2020
ŽIJEME VE SVOBODĚ

Minule jsme přemýšleli o tom, v jaké zemi bychom raději žili. Vysvětlili jsme si také, co znamená žehnání. Věřím, že jste si během týdne vzpomněli na úkol a někomu jste požehnali, přáli dobro či dokonce pomohli. Tentokrát vás chci požádat, abyste u vašich rodičů nebo prarodičů zjistili, jak se žilo v době před rokem 1989. Nechejte si povyprávět nejen o listopadových událostech, jak jsme vás k tomu vyzvali v Procházce světem víry (4), ale také o životě před sametovou revolucí. Možná někdo z vašich příbuzných byl v těch dnech v Praze, v Olomouci, jiný třeba v Přerově či ještě někde jinde. Zjistěte, jak probíhala sametová revoluce a proč se jí říká sametová. Poproste někoho ze starší generace, aby vám povyprávěl, co se od té doby změnilo (k lepšímu nebo i k horšímu).

V listopadu jsme si v kalendáři připomněli významnou patronku našeho národa – svatou Anežku Českou. Jistě jste si všimli, že tentokrát jsme pro vás nepřipravili vědomostní kvíz. Dnes vás chci vyzvat, abyste k tématu o této světici připravili otázky vy.  Můžete mi je poslat na e-mail: matlochova.marketa@ado.cz. Jako podklad k otázkám využijte sešitek z edice Poznáváme naše světce o svaté Anežce (k vyzvednutí bude v kostele). 

A kdo by chtěl, může mi do e-mailu také napsat, co ho v životě svaté Anežky nejvíc zaujalo.

BONUSOVÝ ÚKOL: Spočítej, kolik let uplynulo od smrti do svatořečení Anežky. Potřebné údaje si musíš zjistit sám. Odesilatele prvního e-mailu se správnou odpovědí odměním až se setkáme v náboženství.

Přeji všem krásný listopadový čas.
katechetka Markéta


9.11.2020
IZÁKOVA RODINA

Tento týden se pustíme do další kapitoly. Abrahám měl Izáka obětovat, ale Bůh si nepřál jeho smrt. Dnes se dozvíme, jak Izákův život pokračoval. Myslím, že to pro vás bude spíš opakování, ale určitě tento příběh budete vnímat jinak, než kdykoli dřív. Přeji vám Boží požehnání do vaší samostatné práce. Přeji vám, ať pochopíte, jak je důležité požehnání. A na závěr úvodu přeji každému, ať se naučí žehnat druhým.

ÚKOL: Přečti si v učebnici osmou kapitolu „Izákova rodina“ – bude se ti hodit do kvízu . Jakub = Jákob.

ZAMYSLI SE: Dovedeš si představit, že bys žil v prokleté zemi, kde se nikomu nedaří? Kde je bezpráví, lidé jsou utlačováni, jsou mezi nimi zničené vztahy, nedůvěra, nepochopení… Chtěl bys žít v takové zemi? Nebo bys raději žil v zemi, kde se lidem daří, vzájemně si pomáhají a mají zájem jeden o druhého. A i když třeba přijde neštěstí, pomohou tomu, kdo je na tom hůř. V zemi, kde jeden myslí na druhého, všímá si ho, zajímá se o něj… Tam, kde panuje příjemná nálada a přání dobra i úspěchu ostatním.
Jak je to v naší zemi, v našem kraji, v naší vesnici, v našem domě? Můžeš ovlivnit i TY, aby u nás bylo lépe?
 
ÚKOL: Žehnat (vyprošovat Boží pomoc a ochranu) můžeš i ty. Požehnej tento týden lidem, které potkáš, na které si vzpomeneš. Požehnej zemi, po které chodíš a nezapomeň požehnat jídlo, které budeš jíst.
 
SOUTĚŽ: Těší mě vaše zapojení do kvízů. Díky možnosti přezdívek už trochu ztrácím přehled… Blahopřeji těm, kteří se umístili na stupních vítězů, a mám radost ze všech zúčastněných. Brzy vám připravím kvíz o Izákovi a jeho rodině.

HRA JE UKONČENA
odkaz pro žáky
odkaz pro ostatní čtenáře
Termín ukončení: úterý 17.11. ve 20:00


2.11.2020 
DUŠIČKOVÝ OKTÁV

Po podzimních prázdninách opět začínají školní povinnosti. V našem on-line náboženství se sice nebudeme věnovat novému tématu, ale dostanete velkou šanci pomoci těm, kteří si sami pomoct nemohou. Dušičkový čas totiž neskončil vyzdobením hrobů a zapálením svíček, ale celý týden (a letos dokonce déle) můžeme vyprošovat duším v očistci odpustky. V Procházce světem víry (2) jsme o tom psali v 6. bodě.

ÚKOL: Najděte si podmínky a zkuste každý den tohoto týdne na duše v očistci pamatovat.

SOUTĚŽ: Tento týden běží několik soutěžních kvízů. Minule z naší skupinky byli někteří velmi úspěšní, věřím, že se vám zase bude dařit. Všechny aktivní kvízy najdete v sekci K. Přeji spoustu zábavy i poučení.


26.10.2020
PODZIMNÍ PRÁZDNINY 

Chvála Kristu, milí šesťáci a sedmáci!

Mám radost z těch, kteří jste se nebáli a zkusili si kvíz o Matce Tereze. Výsledkovou listinu si můžete prohlédnout ZDE
 
Kvíz na prázdniny pro vás bude mnohem snadnější, protože se týká Abraháma. O něm jste si měli nejdůležitější informace přečíst ve svých pracovních sešitech. Kdo si chtěl rozšířit vědomosti, tomu jsme doporučili v Bibli knihu Genesis, kapitoly 12-25. Těším se na vaše zapojení v kvízu :-).
 
HRA JE UKONČENA

Termín ukončení: neděle 1.11. ve 20:00


19.10.2020
ABRAHÁM – POKRAČOVÁNÍ

Projdi si, prosím, v naší učebnici lekce 6 a 7 včetně námětů k zamyšlení inspirovaných světoznámými příběhy z Abrahámova života. Vyplň také úkoly na pravé straně a nezapomeň ani na nové výzvy.       

Pokud svoji učebnici nemáš doma, počkej s plněním úkolů, až se ti dostane do rukou. 

Příští týden si budeš moci s kamarády z náboženství zasoutěžit v novém kvízu Kahoot. Všechny otázky budou vybrány z Abrahámova života.       

Ve dvaadvacáté kapitole knihy Genesis žádá Bůh po Abrahámovi největší oběť – život vlastního syna Izáka. O tomto textu je třeba přemýšlet v duchovních souvislostech. Také dnes Bůh např. žádá po některých rodičích, aby se vzdali vlastních plánů s dětmi a počítali s tím, že některé z nich půjdou cestou zasvěceného života.     

Vezmeš-li do rukou přímo Bibli, objevíš o praotci Abrahámovi ještě mnohem více zajímavých věcí.
Gen 12-25


12.10.2020
ABRAHÁM – PRAOTEC VÍRY

V hodině náboženství, která ještě proběhla na faře (7.10.) jsme spolu začali poznávat biblickou postavu Abraháma, na kterou se dnes společně odvolávají hned tři velká světová náboženství: židovství, křesťanství a islám. 

Přijali jsme výzvu naslouchat Božímu hlasu, jednat podle toho, co nám Bůh říká, a stát se tak požehnáním pro své okolí.


Učebnice náboženství
Na cestě s Božím lidem – 1. díl
© KC Olomouc 2020

 

Komunitní web katolíků žijících kousek od Přerova