Procházka světem víry (4) Anežka Česká

Srdečně zdravíme naše milé čtenáře – kluky i holky, rodiče, farníky i ty, kteří na náš web zavítali… I když nás nyní omezují nařízení spojená s opatřeními proti koronaviru, přesto žijeme ve svobodné zemi. Nebylo tomu vždycky tak.

V úterý 17. listopadu si s vděčností připomínáme Den boje za svobodu a demokracii. Před 31 roky došlo v naší zemi k velkým změnám. Tyto události si jistě pamatují vaši prarodiče a snad i někteří rodiče – zkuste se jich zeptat…

Jenom pár dní před tzv. sametovou revolucí 1989 se mohlo několik tisíc lidí zúčastnit významné události v Římě – proběhlo svatořečení Anežky České. Věříme, že její přímluva ovlivnila následné události, a proto se dnes budeme věnovat této naší národní patronce.

katechetka Markéta
matlochova.marketa@ado.cz

NENÍ PRINCEZNA JAKO PRINCEZNA

Svatá Anežka pocházela z přemyslovského rodu v Čechách (žila ve 13. století). Jako královskou dceru ji chtěli několikrát provdat nejen za krále, ale i za císaře. Ona však dala přednost službě Kristu a životu v dokonalé chudobě. Rozhodla se, že ze svého věna nechá v Praze postavit špitál svatého Františka pro chudé a nemocné lidi. K Anežce se připojovali mladí šlechtici, kteří nemocné nejen ošetřovali, ale také je učili o Bohu. Anežka pro ně založila rytířský řád křížovníků s červenou hvězdou, který působí dodnes. Také založila první klášter klarisek, do něhož sama vstoupila, a tak se stala řeholní sestrou. Zemřela v pověsti svatosti. Svatořečena byla 12. listopadu 1989 v Římě Janem Pavlem II. a ten o ní řekl: „Sytila hladové, ošetřovala nemocné, pečovala o přestárlé, povzbuzovala bezradné a tak byla schopna šířit pokoj a smíření, dodávat útěchu a vlévat novou naději.“ 

Přestože svatá Anežka žila v době nám tak vzdálené, zůstává i dnes zářným vzorem křesťanské víry a hrdinné lásky. Věřím, že tento článek může i nás inspirovat ke konkrétnímu konání dobra.

VÝZVA: Snaž se tento týden udělat každý den dobrý skutek.

PŘEČTI SI: K lepšímu poznání jejího života doporučujeme ilustrovanou knížečku Svatá Anežka Česká z edice Poznáváme naše světce. Kdo ji nemá, může se ke konci týdne zastavit v některém z našich kostelů (Rokytnice, Brodek a Citov) a vzít si ji. Pokud by tam už nebyla, řekněte panu faráři.

UKÁZKA Z BROŽURKY: Legenda říká, že Anežku při modlitbě obklopovala nádherná zář. Nejraději se Anežka modlila před svatostánkem, protože věděla, že tam je v Eucharistii přítomný živý Ježíš. Měla ho moc ráda. Povídala si s ním, prosila ho o radu a pomoc. V tichu srdce slyšela jeho hlas.

ÚKOL: Zajdi tento týden alespoň jednou do kostela a v tichu si povídej s Ježíšem, poděkuj mu za jeho oběť na kříži, za každý den tvého života, za tvoji rodinu. Pověz mu o svých radostech, ale i trápeních. Čeká na tebe!


SVATOŘEČENÍ ANEŽKY ČESKÉ
ROZŠÍŘENÍ PRO DRUHÝ STUPEŇ

Kanonizace Anežky České (předtím označované zpravidla jako Anežka Přemyslovna), k níž došlo 12. listopadu 1989 ve vatikánské bazilice svatého Petra, je považována za předzvěst sametové revoluce započaté pět dnů poté v Československu. Po bohoslužbě se tisíce poutníků setkaly na audienci s papežem. Nadšení v aule zavládlo hned po příchodu Svatého otce Jana Pavla II., který svůj projev začal slovy: „Toto je den, který učinil Hospodin, radujme se z něho. Na oltář je povýšena ochránkyně církve v českých zemích.“

Zajímavé informace o událostech okolo svatořečení ukazuje následující dokument Svatořečení Anežky České.


S NORMALIZACÍ ŽIJEME I TEĎ
ROZŠÍŘENÍ OBZORŮ PRO DOSPĚLÉ

Aktuální vydání Katolického týdeníku zveřejnilo ve své příloze Perspektivy cenný článek historika Jaroslava Šebka, který určitě stojí za přečtení… (ZDE).

Podobně jako na jaře jsou i při druhé vlně pandemie celé noviny zdarma ke stažení na webové stránce redakce. Při delším pozorování snadno zjistíte, že Katolický týdeník má vysokou úroveň, takže se vám vyplatí začít jej odebírat pravidelně.

K NAHLÉDNUTÍ: Katolický týdeník č. 46 


ZE ŠUPLÍKU PANÍ KATECHETKY
NOVÉ UČIVO PRO VŠECHNY SKUPINY

Šuplíky zaplníme během pár dní.
vaši katecheté

sekce A – ročníky 1+2
sekce B – ročníky 3+4+5
sekce C – ročníky 6+7

sekce D – ročníky 8+9+SŠ