15. 5. 2022

Stránka obsahuje aktuální pořad veřejných bohoslužeb a další informace publikované v našich kostelích.

OHLÁŠKY:  

Bratři a sestry, jistě jste již slyšeli nebo četli ve zprávách, že náš otec arcibiskup Jan Graubner před několika dny souhlasil s přáním papeže, aby se alespoň na pár let ujal vedení arcidiecéze pražské. Nejen naše katolická komunita se tím cítí zaskočena, ale nezbývá nám nic jiného než pokorně souhlasit s Boží prozřetelností a modlit se za něho.  

Hledání nového arcibiskupa pro Olomouc začne obvyklým způsobem 2. července, tj. v den nástupu E. Exc. Mons. Jana Graubnera do Prahy. Moji osobní reakci na zprávu o tomto nečekaném jmenování, si můžete přečíst na farní mušli. 

Charita Přerov slaví 100 let po svém založení také 30. výročí obnovení činnosti. Přerovské kino Hvězda bude při té příležitosti hostit vernisáž výstavy fotografii nazvané „Charita Přerov objektivem Jindřicha Štrejta. Kdo z vás se bude chtít účastnit, ať přijďte do kina ve čtvrtek 19.5. v 17.30. 

Korálkování se sestrou Rasťou můžete navštítiv tuto sobotu dopoledne ve skautské klubovně v Rokytnici (naproti rybníka v zatáčce pod školou). Začátek je v 9 hodin.

Rodiče, jejichž děti ze ZŠ se včera nedostaly na děkanátní výlet do Pavlovic, prosím, aby mi příležitostně sdělili, kde se stal problém a zda ho příští rok můžeme nějak napravit. Drobnou reportáž z velmi požehnaného výletu najdete na mušli. 

První svaté přijímání dětí se bude v Rokytnici konat na Letnice (neděle 5.6.) a o týden později (12.5.) také v Citově.

Pozor – pozor, informace pro poutníky: V neratovském kostele, kam máme už za dva týdny namířeno na farní pouť, stojí kvůli mohutnému zatékání lešení. Z tohoto důvodu náš program mírně upravíme. Mši svatou budeme slavit na Hoře Matky Boží v Králíkách, odkud se pak do Neratova vydáme po obědě. U kláštera v Králíkách nám bude k dispozici útulná restaurace poutního domu. V Neratově jsme očekáváni kolem druhé hodiny odpoledne. Příspěvek na dalekou dopravu autobusem činí 300,- Kč za jednotlivce a  250,- Kč za osobu, která jede s dalším členem rodiny / domácnosti. Děti do 15 let jedou zdarma. Přihlašování ukončíme příští neděli.

Komunitní web katolíků žijících kousek od Přerova