11. 10. 2020

Stránka obsahuje aktuální pořad veřejných bohoslužeb a další informace publikované v našich kostelích.

OHLÁŠKY

Zítra (12.10.) vstupuje v platnost nové omezení počtu účastníků bohoslužeb na 10 lidí. Do tohoto počtu nebude započítáván kněz, ministranti, kostelníci, varhaníci, ani věřící, kteří zůstanou stát venku. Pohřební a svatební obřady mají limity vyšší – tento týden se ještě řídí podle počtu míst k sezení a od pondělí 19.10. bude možné na svatbu i pohřeb pozvat jen 30 lidí – obřad i hostina.
Ve věku 93 let k sobě Nebeský Otec povolal paní Ludmilu Rygalovou z Rokytnice – Domov Na zámečku. O termínu konání pohřbu rodina teprve rozhodne. RIP.  
Těšíme se ze křtu dvou dětí: Jiříka Úlehly (11.10. Rokytnice) a Teodorka Šebíka (18.10. Citov). Dobrořečme Pánu!
Celostátní modlitební most za misie proběhne tuto sobotu (17.10.) ve 21:00. Připojít se k němu můžete na dálku z domova. Tradiční sbírka na misie se kvůli pandemii odkládá na pozdější termín. Příští neděli díky tomu proběhne obvyklá sbírka na opravy ve farnosti. 
Včerejší obtížná a veledůležitá brigáda v Citově byla úspěšná. Všem farníkům, kteří se na tomto výsledku podíleli, ze srdce žehnám!
Ministrantská schůzka – plánovaná na dnešní odpoledne (11.10.) – je zrušena. Totéž platí o setkání členů pastoračních rad se zástupci biskupství, které se mělo konat příští neděli v Přerově.  Adorace SJVS proběhne tuto sobotu (17.10.) jako obvykle.
Ve srovnání s jarní vlnou je nyní pravděpodobnost nákazy covidem i související ohrožení zdravotnického systému v ČR poměrně vysoké. Děkuji proto všem, kdo berou vážně opatření vlády a chovají se podle nich. 
A jak to bude fungovat prakticky v životě farnosti? 
Veřejně přístupné jsou pouze bohoslužby, u kterých na týdenním přehledu v ohláškách najdete hodinu začátku. Účast na takové mši není třeba dopředu rezervovat. Prosím ale o dodržování dezinfekce rukou a bezpečných rozestupů. Nedělní mše svaté ze dne 18.10. budou přístupné na vstupenky. 
Mešní úmysly budou i nadále slouženy v den, který máte zapsán v kalendáři intencí. Až na vyjímky to však nebude v původně plánovaném čase. Všechny mše svaté ve všední dny totiž od této chvíle přesunuji na ráno (7:30). Místo slavení zůstává. Večerní čas – kdy u nás obvykle bývá mše – využijeme od pondělí do pátku pro osobní adoraci vystavené Nejsvětější svátosti ve farním kostele. Během těchto 45 minut vám budu k dispozici pro zpovídání. Zároveň si ke mně můžete přijít pro lístek (vstupenku) na nedělní mši do některého z našich kostelů.
Nedělní lístky budou k dispozici pro jednotlivé bohoslužby o deseti lidech. Kdo přijde včas, bude si moci vybrat z více možností. Bude-li třeba, začnou první nedělní mše už v sobotu odpoledne a večer. Pokračovat budeme v neděli podle vašeho zájmu od rána až do večera. Lístky na mši svatou se vydávají zdarma do vyčerpání volných kapacit. POZOR: Lístky můžete získat pouze pro sebe během večerního zpovídání dle rozpisu (Rokytnice – úterý a pátek, Citov středa, Brodek – pondělí a čtvrtek). Opakuji, že ve všední dny nejsou rezervace míst – ani žádné vstupenky – na mši svaté potřeba.        
Kdo budete v době omezeného přístupu na bohoslužbu sledovat přenos nedělní mše na dálku v rozhlase, televizi nebo na internetu, snažte se využít možnosti sv. přijímání, které budu v neděli dopoledne (18.10.) podávat v každém kostele 15 minut (dle rozpisu).
Výuka náboženství ve škole i na faře pokračuje bez omezení. 
Členové stálé rady ČBK v čele s arcibiskupem Janem Graubnerem vydali před několika dny výzvu věřícím k obnovení denní modlitby růžence v rodinách na společný úmysl za překonání pandemie. Velmi rád se k této prosbě přidávám. Plné znění je na mušli.
Takže teď snad už víte, co nás ve farnosti čeká tento týden. 🙂 Opakuji, že všechno to, co bylo jednou v ohláškách slíbeno, bude také dodrženo, i kdyby nový státní zákaz říkal něco jiného. Pokud si tu spoustu informací nepamatujete, vezměte si domů ohlášky vytištěné. Přeji vám i sobě pokojné dny a těším se na viděnou v malých skupinkách.

Komunitní web katolíků žijících kousek od Přerova