20. 5. 2018

Stránka obsahuje týdenní přehled bohoslužeb a další oznámení oficiálně publikovaná v kostelích naší farní rodiny.

OHLÁŠKY:

Farní pouť k Panně Marii na Svatý Hostýn se koná už tuto sobotu (26.5.). Oba autobusy mají ještě nějaká volná místa. Pokud možno, prosím o jejich zaplnění. Kdo by snad ze zdravotních důvodů potřeboval dovézt až nahoru k bazilice, ať se o to předem hlásí u pana faráře. Pouť farnosti je tady pro všechny generace, což podtrhují také nabízené slevy rodinám a studentům. Čas odjezdu z jednotlivých zastávek je rozepsán v pořadu bohoslužeb. Kdo musí jet z nějakého důvodu vlastním autem, nebo chce sledovat přenos bohoslužby ze svého domova, ať počítá se mší svatou v 9 hodin.
Páteční výlet s dětmi do Luhačovic byl Bohem požehnaný od rána až do večera. Děkuji všem malým i velkým účastníkům za krásné společenství s Ježíšem uprostřed. Velký dík patří také dospělým dobrovolníkům, kteří katechetům z děkanátu pomohli s organizací programu a zajištění bezpečnosti dětí. Celkem se na tuto cestu vypravilo 69 dětí, z toho více než třetina z naší farní rodiny (26). DP!
Pohřeb pana Jaroslava Žídka z Rokytnice se uskuteční ve čtvrtek (24.5.) ve 14:00. RIP!
Veřejně přístupná a bezplatná přednáška na téma základy první pomoci proběhne v prostorách fary v Rokytnici dnes (20.5.) odpoledne od 16 hodin.
Přihlášku na kurz pastoračních pomocníků v Přerově si můžete vyzvednout v sakristii.
Noc kostelů zve již tento pátek (25.5.) zájemce o poznávání krásy našich chrámů, aby se nebáli vzít za kliku dveří a vejít dovnitř. Podrobnosti o programu Noci kostelů najdete na tištěných plakátcích k rozebrání a šíření. Děkujeme.
BRODEK: Kdo včera pracoval na brodecké faře při úklidové brigádě, si zaslouží vděčnost celé farnosti. Nepříliš bezpečná dvorní přístavba s propadlou střechou určená k demolici bude v dohledné době zbourána na základě souhlasu stavebního úřadu v Přerově z roku 1997.
BRODEK: Paní Marie Binderová oznamuje, že od 1.5. přestala po dvaceti letech zajišťovat sběr šatstva k dobročinným účelům. Prosíme, neodkládejte již žádné další krabice a pytle s tímto materiálem u dveří fary. Ke sběru použitého textilu a obuvi jsou na území městyse rozmístěny bílé kontejnery. 

Komunitní web katolíků žijících kousek od Přerova