12. 8. 2018

Stránka obsahuje týdenní přehled bohoslužeb a další oznámení oficiálně publikovaná v kostelích naší farní rodiny.

OHLÁŠKY:

Církevní manželství se chystají uzavřít snoubenci Zdeněk Sedláček z Rokytnice a Lenka Holásková z Předmostí. Svatba se koná v Dubu nad Moravou v sobotu 18.8. v 10:30.
Prázdninové číslo děkanátního časopisu je vám k dispozici na obvyklém místě v kostele. Zájemci o přihlášku na vzdělávací kurz pastoračních pomocníků v Přerově se mohou po mši svaté zastavit v sakristii.
Kdo plánujete účast na mši sv. v katedrále u příležitosti 70. narozenin otce arcibiskupa, zapište se prosím na lístek k tomu určený do 15.8. Organizátorům tak bude usnadněna příprava občerstvení.
V sakristii také shromažďujeme informace o tom, kdo z farníků se chystá něco napéct na společný stůl při farním odpoledni v Brodku (podrobnosti na plakátech). Děkujeme.
Z důvodu účasti faráře na vzdělávací lesní škole skautů přijede příští neděli do našich kostelů zastupovat rektor olomouckého kněžského semináře, P. Pavel Stuška. 
Děkujeme za vaše dary na při nadcházející sbírce na opravy. V Rokytnici v těchto dnech dokončujeme přípravu na kompletní výměnu oken a dveří v budově fary. V Brodku podepisujeme novou smlouvu o dílo na rok 2019 kvůli dokončení opravy kostela (vnější omítky a krov na věži). V Citově plánujeme opravit poškozený krov na věži kostela spolu se zahájením sanace vlhkého zdiva v interiéru.  

Komunitní web katolíků žijících kousek od Přerova