03. 01. 2021

Stránka obsahuje aktuální pořad veřejných bohoslužeb a další informace publikované v našich kostelích.

 

OHLÁŠKY

Jménem zaměstnanců a obyvatel Domova Na zámečku v Rokytnici, kteří se letos nedostanou do kostela na tradiční tříkrálovou mši, prosím všechny farníky o modlitbu za šťastné zvládnutí pandemie v tomto sociálním zařízení.
Termíny bohoslužeb určených k rezervaci se objevují na farní mušli obvykle týden dopředu. Díky tomu bylo už před koncem roku otevřeno přihlašování na tři mše svaté ze slavnosti Zjevení Páně (úterý – čtvrtek). Aktuálně máte nově k dispozici také rezervace na příští neděli (10.1.).  
Příležitost ke sv. přijímání mimo mši je v 5. stupni PES po skončení každé sváteční bohoslužby a na závěr večerních adorací dle rozpisu (pondělí – středa – pátek).
Výuka náboženství distanční formou pokračuje na mušli ve skupinách A – B – C, tj. pro žáky první až sedmé třídy. Rodiče přihlášených dětí prosíme, aby využívali možnosti sledovat probíraná témata a momáhali žákům s jejich pochopením. Děkujeme.
Kostelní sbírka o svátku Křtu Páně (10.1.) bude v plné výši odevzdána do tříkrálové pokladničky v jednotlivých obcích. Podrobnosti k letošnímu koledování včetně mapy 13 kontaktních míst, kde bude od zítřka možné do oblíbené sbírky přispět, najdete na farní mušli i na plakátech. Všem dárcům ať Pán odplatí svou štědrostí! 
Na Tři Krále požehnáme v kostele křídu určenou k označení našich domovů žehnací formulí K + M + B 2021. Věřící farníky vyzývám, aby si domů opatřili malý kousek této posvěcené křídy a pomohli pak během ledna opravit loňské nápisy na svých dveřích. Je také možné, že vás o to požádá někdo se sousedů. Předem děkuji za tuto službu lidem.
Sběr mešních úmyslů do Roudnice konční dnes večer.
Do odvolání 5. stupně PES platí mimo bohoslužby, rodinu a pracoviště obecný zákaz shromažďování v počtu vyšším než 2 osoby – a to uvnitř budov i venku. Zákaz nočního vycházení platí s výjimkami po 21. hodině. Z preventivních důvodů bude také osobní kontakt faráře s věřícími omezen na  případy závažné nutnosti. 
Zpovídání ve farnosti omezeno není. Pokud se vám delší dobu nedaří dostat ke zpovědi přede mší nebo při adoraci, domluvte si s knězem telefonicky individuální termín.
Děkujme Pánu, že nám umožňuje aspoň v omezené míře pokračovat ve společném slavení eucharistie. Přitom ale také mysleme na to, že dům každé věřící rodiny se má za nynějších okolností stát základním místem společné modlitby církve. Tzv. rodinou nebo domácí liturgii, kterou jsme si – jak doufám – vyzkoušeli o Vánocích, můžete rozvíjet i nadále. Nahrávky Božího slova najdete na mušli, modlitby z misálu nebo breviáře si můžete stáhnout do telefonu v příslušné aplikaci. V tištěné podobě máme všichni v rukou Písmo svaté a kancionály, kde kromě písní najdete spoustu užitečné inspirace k modlitbě. Týden dopředu také leží u vchodu do kostela několik listů s kompletními nedělními texty pro vaši osobní potřebu.  
Bratři a sestry, stane-li se, že v den Páně, který má být každý týden ozářený radostí ze vzkříšení, se přes všechnu snahu nedostanete na mši svatou, nazapomeňte, že tento den je celý zasvěcený Bohu. Radost z Hospodina ať tedy proniká od rána až do večera vše, čím v neděli žijete! 
Naděje na věčný život v nebi pramenící z Ježíšova vzkříšení ať je také útěchou všem příbuzným a přátelům, kteří v těchto dnech oplakávají své zemřelé. Pohřeb naší sestry Jiřiny Soldánové proběhne v Rokytnici tento pátek (8.1.) na prostranství před kostelem. Veřejná část obřadu začíná ve 14:00. V sobotu (9.1.) dopoledne se pak v Citově rozloučíme s panem Josefem Rubáčem. Předpokládaný začátek pohřbu je v 11:00. Více se dozvíte během týdne na smutečním oznámení. RIP.

Komunitní web katolíků žijících kousek od Přerova