11. 04. 2021

Stránka obsahuje aktuální pořad veřejných bohoslužeb a další informace publikované v našich kostelích.

OHLÁŠKY

Ze sbírek posledních týdnů jsme v naší farní rodině podpořili křesťany ve Svaté zemi celkovou částkou 8.790,- Kč, přímou pomoc lidem v nouzi na Přerovsku postní almužnou ve výši 16.500,- Kč  a kněžský seminář v Olomouci velikonoční sbírkou ve výši 6.507,- Kč. Počet postních pokladniček, které se ve Svatém týdnu vrátily na faru, byl ve všech obcích vyrovnaný – v Rokytnici 12, v Brodku 12 a v Citově 12. Poslední – 37. pokladnička byla na faře doma. Musím říct, že mě zvýšený zájem o tuto formu pomoci velmi těší. Všem dárcům ať Pán odplatí svou štědrostí! 
Rozloučení s naší zemřelou sestrou – paní Danuškou Dreiseitlovou z Rokytnice – se koná v pondělí (12.4.) odpoledne. Její odchod na věčnost mnohé překvapil, ale troufnu si říci, že bych byl šťastný, kdybych jednou umíral stejně obklopen láskou modlících se přátel (pokyny k pohřbu – přijďte a uvidíte).
Konec nouzového stavu (11.4.) a postupné uvolňování covidových restrikcí přinese i ve farnosti řadu organizačních změn. Vítanou novinkou měla být už v pondělí (12.4.) možnost setkávání ve skupinách do deseti osob mimo kostel. Odklad tohoto uvolnění si vyžádá také odklad příští biblické hodiny pro dospělé, která by se měla konat na faře v Rokytnici jako obvykle. Přihlašování přes rezervační systém je již  otevřeno. Náboženství pro děti pokračuje distančně přes farní mušli. Jestli a kdy se na tom něco změní, rozhodneme na pastorační radě.
Nedělní návštěvy pana faráře v rodinách budou v případě vašeho zájmu obnoveny za dva týdny, tj. na citovské hody (25.4.). Přiznám se, že mi tato srdečná setkání a přátelské rozhovory v posledních třech měsících nesmírně chyběly. Pro jejich co nejbezpečnější obnovení jsem ze své strany připravený přicházet na návštěvu s čerstvě negativním testem na koronavirus.     
Aktuální počty volných míst na svátečních bohoslužbách najdete každý týden našem v rezervačním systému. Nadále je třeba se přihlašovat na neděli a sobotu večer. Děkuji za Vaši trpělivost. Společný zpěv písní z kancionálu si zatím dopřávat nemůžeme. To ale nebude dál platit pro mešní ordinarium = Pane, smiluj se, Sláva na výsostech Bohu, Svatý a Beránku Boží – příp. také Věřím v Boha. 
Děkuji farníkům, kteří mi po zralé úvaze včas oznámili stažení své nominace pro volby do pastorační nebo ekonomické rady farnosti, i těm, kteří se naopak odhodlali na seznamu kandidátů zůstat. Hlasování bude probíhat následovně:
Jednotné hlasovací lístky jsou vám k dispozici ve všech třech kostelích a na faře. Vyplnit si je můžete doma. Platný bude pouze ten lístek, který bude vyplněný podle pokynů na něm uvedených. Prosím, věnujte tomu pozornost. Jména kandidátů, kterým dáváte hlas, je třeba jednoznačně označit křížkem. Hlasovací lístek je oboustranný. Celkový počet křížků nesmí být na žádné straně vyšší než je počet volených členů uvedený v závorce za názvem obce. Hlasování je anonymní a každý farník starší 15 let má právo se do něj zapojit. Při jakékoli pochybnosti ohledně pravidel, se mě neváhejte zeptat. Prosím, nezapomeňte křížkem odsouhlasit také tři úvodní otázky. Vyplněné hlasovací lístky pak vložte během 4 týdnů do zapečetěné krabice u vchodu do kostela.
POZOR: Do ekonomické rady máte podle stanov ze svého středu zvolit jednoho člověka. Bratři Jiří Úlehla, Josef Hlavinka a Jan Palásek, které jste pro tento úkol doporučili před 4 lety, přijali můj návrh, aby v této službě církvi pokračovali na základě přímého jmenování ze strany faráře. O jejich členství už je tedy rozhodnuto a vy letos můžete svou volbou ukázat na někoho dalšího. Věřím, že díky tomuto rozhodnutí bude výsledek hlasování zajímavější a napínavější. Do rady pastorační volíte podle množství přihlášených uchazečů buď dva, nebo tři členy. Děkuji za spolupráci.

Komunitní web katolíků žijících kousek od Přerova