12. 01. 2020

Stránka obsahuje týdenní přehled bohoslužeb a další oznámení oficiálně publikovaná v kostelích naší farní rodiny.

 

 

OHLÁŠKY:

Týden modliteb za jednotu křesťanů začíná tuto sobotu (18.1.) při ranní mši svaté v Brodku a pokračuje při adoraci SJVS od 9:00 v Rokytnici. Letošní motto – pocházející ze Skutků apoštolů – zní: „Zachovali se k nám neobyčejně laskavě“ (28,2).
Osobní prosby o přímluvu ke sv. Jakubovi je možné dál psát na lístky s jeho obrázkem v rokytnickém kostele. Všechny takto vyslovené úmysly se stanou součástí obětního průvodu při každé mši svaté za farníky. V Citově a Brodku bude brzy možné se v našich potřebách podobným způsobem dovolávat patronátu sv. Jiří a sv. Jana Křtitele. 
Výtěžek Tříkrálové sbírky činil v letos v naší farnosti celkem 94.778,- Kč, z toho bylo 34.598,- Kč (Rokytnice), 30.663,- Kč (Brodek), 16.861,- Kč (Citov) a 12.656,- (Císařov). Všem dárcům ať Pán odplatí svou štědrostí!
Další zajímavý údaj se týká množství drobných mincí, které se ve sbírkách našich třech kostelů objevily během dvou svátečních týdnů od 4. adventní neděle do Třech Králů. Počítáno bez černouška u betléma se jednalo celkem o 74 jednokorun, 98 dvoukorun, 142 pětikorun, 397 desetikorun, 510 dvacetikorun a 353 padesátikorun. I když jistě platí, že vdovin haléř udělal Pánu Ježíši v chrámě největší radost, prosím přispěvatele, kteří nás zásobují těmito mincemi, aby se zamysleli, kolik je s tím asi spojeno starostí od počítání v sakristii a na faře až po pravidelné ruční přepočítávání u poštovní přepážky. Kdybyste tedy své obvyklé příspěvky sečtetli a jednou za čas hodili do košíčku bankovku odpovídající vašemu přání, udělali byste tím radost hned několika lidem najednou.       
Milí batři a sestry, byl bych nerad, kdybyste si moje slova špatně vyložili, a proto říkám ještě jednou. Nevyzývám ke zvyšování darů do běžných nedělních sbírek. Pouze navrhuji laskavé omezení častého používání drobných mincí. Věřím, že při troše dobré vůle by příští Vánoce už košík s našimi vklady na bankovní účet nemusel vážit tolik kilogramů. Logickou výjimku z této prosby tvoří děti, kterým jejich rodiče vkládají při sbírce do rukou nějaký ten drobný peníz, aby v nich pěstovali ušlechtilou radost z účasti na dobrém díle.
Výsledky hospodaření farnosti za rok 2019 dostanete do rukou po jejich projednání v ekonomických radách prostřednictvím nejbližšího Kaštánku.
Osobní prosby o přímluvu ke sv. Jakubovi je možné dál psát na lístky s jeho obrázkem v rokytnickém kostele. Všechny takto vyslovené úmysly se stanou součástí obětního průvodu při nedělní mši svaté za farníky. V Citově a Brodku bude brzy možné se v našich potřebách podobným způsobem dovolávat patronátu sv. Jiří a sv. Jana Křtitele. 
Zájemci o účast v oranizačním týmu jarního setkání křesťanské mládeže v Brodku (4.4.), ať se nahlásí buď Veronice Chrástecké, nebo Honzovi Vystrčilovi. Předem děkujeme za každého z vás.
Plakáty s pozvánkou na přednášku o leteckých bojích mezi Američany a Němci, které se v prosinci 1944 odehrály nad územím naší farnosti, jsou vyvěšeny.   
pozdrav z Roudnice n. L.

Komunitní web katolíků žijících kousek od Přerova