25. 07. 2021

Stránka obsahuje aktuální pořad veřejných bohoslužeb a další informace publikované v našich kostelích.

 

OHLÁŠKY

Příležitost k přijetí novokněžského požehnání od přerovského kaplana – P. Petra Janíčka – máme dnes (25.7.) odpoledne u sv. Maří Magdaleny v Předmostí. Zahájení ve 14:30.
Pořad bohoslužeb na vývěsce je tentokrát zpracován na dva týdny dopředu.
Dvojnásobný křest dětí se chystá v rodině Kiflových v Rokytnici. Josífek a Eliška budou do katolické církve přijati v sobotu 7.8. 
Ve spolupráci s Národním divadlem Praha začínáme na září připravovat benefiční představení, kterým bychom rádi podpořili projekt Přerovské zvony smíření. Jedná se o veřejnou sbírku na nové zvony do kostela sv. Vavřince, které budou příštím generacím s úctou připomínat tragické událostí, které na konci války poznamenaly náš kraj v malebném místě zvaném Švédské šance. Podrobnosti budou publikovány v Kaštánku na konci prázdnin. Už nyní vás ale zveme na nenáročný cykovýlet, při kterém se vydáme Švédské šance navštívit, poslechnout si tam historický výklad a společně se pomodlit. Výlet je určen pro všechny zájemce bez ohledu na věk. Mapa trasy je na mušli. Sraz cyklistů za týden v neděli (1.8.) ve 13:30 na parkovišti před zámkem v Citově.  
Prosím o vaše názory, komentáře, hodnocení a doporučení na téma zahradní slavnost v Rokytnici, která se konala minulou neděli (18.7.) odpoledne na faře. Osobně se domnívám, že to byla událost velmi požehnaná, která se líbila dospělým i dětem, muzikantům i sousedům a určitě stála za námahu s přípravou. Dá-li Pán, tak příští rok – týden před hodama – budeme v započaté tradici pokračovat.    
Prosby poutníků ke svatému Jakubovi (komentář)

Komunitní web katolíků žijících kousek od Přerova