22. 1. 2023

Stránka obsahuje aktuální pořad veřejných bohoslužeb a další informace publikované v našich kostelích.

OHLÁŠKY:  

V rámci letošní Tříkrálové sbírky věnovali obyvatelé čtyř obcí naší farnosti do rukou Charity celkem 115.956,- Kč. Je to velmi dobrá zpráva, která svědčí o všeobecné důvěře, jaké se v naší zemi těší služba církve potřebným. Celkové výsledky Tříkrálovky se stále počítají a jsou spolu s podrobnostmi o jednotlivých vesnicích k nahlédnutí na mušli.

U příležitosti Neděle Božího slova (22. 1.) nabízí naše farní knihovna dnes odpoledne společné čtení vybraných úryvků z monumentálního překladu tzv. Jeruzalémské bible, které se koná v 16 hodin na faře v Rokytnici. RO: V běžné otvírací době po ranní mši svaté si u čaje nebo kávy můžete poslechnout, jaké knihy máme u nás k dispozici v kategorii výklad Písma svatého. Srdečně zvou otec Tomáš a knihovnice Anička.     

Z důvodu duchovních cvičení faráře se tento týden nekonají žádné bohoslužby ve všední dny ani hodiny náboženství mimo středu s paní katechetkou Markétou. Triduum modliteb matek proběhne podle rozpisu od pátku (27. 1.) do neděle (29. 1.). Budete-li během tohoto týdne něco potřebovat od otce Tomáše, můžete ho kontaktovat na telefonu (odpověď jednou denně).

Sestry a bratři, ani duchovní cvičení nebo služební cesta nejsou pro nikoho důvodem k neúčasti v prezidentských volbách, které jdou o následujícím víkendu do velkého a rozhodujícího finále. Pokud si někdo z nás ze závažných důvodů mezi dvěma finalisty nedokáže svého prezidenta vybrat, měl by přesto k volbám jít a do obálky vložit prázdný lístek. Chcete-li slyšet moje doporučení: Volte slušnost a nikoli obchod se strachem. Volte mezinárodní prestiž a nikoli neustálý střet zájmů. Volte pokornou schopnost uznat a odčinit vlastní chybu a ne ohýbání práva a spravedlnosti. Volte odvahu k otevřenému dialogu a ne rozeštvávání společnosti. Volte kulturu státnického projevu a ne marketingová sdělení s mizernou češtinou.

Protože každé důležité rozhodnutí vyžaduje dostatek času nejen k přemýšlení, ale i k modlitbě, přijďte – prosím – dnes odpoledne na adoraci za náš národ při Nikodémově noci. Začátek je v Brodku od 17.29 (komentář k letáčkům).

Dětem a mládeži bych z letáčku rád doporučil všechny akce s Edenem, počínaje únorovou víkendovkou v Libině. Kdo byste pak chtěli v létě vyrazit také na Světové setkání mládeže do Lisabonu, najdete vše potřebné na webu naší farnosti. Nabízený finanční příspěvek ve výši 25% z ceny platí do konce února.     

Komunitní web katolíků žijících kousek od Přerova