17. 5. 2020

Stránka obsahuje aktuální pořad veřejných bohoslužeb a další informace publikované v našich kostelích.

OHLÁŠKY

Věřící, kteří mohou do kostela na bohoslužbu přijít, mají tak od této chvíle činit s radostnou vděčností častěji, než bývali dříve zvyklí. V odůvodněném případě je možné ještě týden využívat biskupský dispens od povinné osobní účasti na nedělní bohoslužbě. Společné díkůvzdání za Boží ochranu před koronavirem proto prožijeme až o svátku Letnic (31.5.).
Duchovní přípravu na slavnost Seslání Ducha Svatého zahájíme dle tradice ve čtvrtek večer (21.5.) v brodeckém kostele. Mše svatá z doporučeného svátku Nanebevstoupení Páně tam bude slavena v 18:30. Ostatní bohoslužby ve všední dny zůstávají po celý tento týden ještě ráno. 
Mimořádná možnost jít ke sv. přijímání bez účasti na mši zůstává k dispozici ve všech našich obcích podle původního plánu. Příští neděli (24.5.) to tak bude naposledy.  
Oficiálního plánu návratu k normálnímu životu farnosti se přidržíme i v jiných otázkách – od pondělí 18.5. se chystá spuštění dobrovolných hodin náboženství na faře, v udělování svátosti smíření výhradně mimo zpovědnici pokračuji do neděle 24.5. a svaté přijímání při společném slavení liturgie podávám pouze na ruku do pondělí 8.6. Bratřím a sestrám, kteří se vracejí do kostela po delší nepřítomnosti naléhavě kladu na srdce, aby se naučili přijímat Pána Ježíše na ruku způsobem přiměřeným důstojnosti této posvátné chvíle (komentář už jste slyšeli). Věřícím, kteří se neudrží na nohou bez hole, rád přinesu Pána Ježíše na požádání k jejich sedadlu.  
Rodiče školních dětí dostali před týdnem informační dopis spolu s aktualizovaným rozvrhem náboženství a přihláškou, kterou je nutno odevzdat do rukou otce Tomáše. Bez podpisu prohlášení o bezinfekčnosti není účast dítěte na katechezi před koncem školního roku možná. Tiskopis je k dispozici na mušli i pod kůrem v kostele.
Čistý list pro písemnou rezervaci místa k sezení při nedělní mši svaté najdete až do odvolání každý týden pod kůrem. Při zapisování svého jména nehleďte ani tak na svá oblíbená stanoviště, jako spíš na to, abyste co nejméně blokovali využití prostoru v lavicích (šedá pole) ze strany rodinných dvojic nebo početnějších skupin sedících těsně vedle sebe. Na kůru, pod věží a venku si rozestupy hlídejte sami. Děkuji za spolupráci. 

Komunitní web katolíků žijících kousek od Přerova