28. 5. 2023

Stránka obsahuje aktuální pořad veřejných bohoslužeb a další informace publikované v našich kostelích.

OHLÁŠKY:  

Tento týden ve středu máme příležitost ke společnému zakončení májového měsíce. Začátek pobožnosti bude u kapličky na dolním konci Rokytnice i v brodeckém kostele v 18:00. Všem, kdo se do květnových modliteb k Panně Marii v naší farnosti zapojovali, přeji stálou pomoc Královny rodin a Matky církve.

Dlouhodobě avizovaný termín mše svaté ze slavnosti Božího Těla, který se má konat v citovském zámeckém parku, bude kvůli obecnímu dětskému dni o týden odložen – sobota 10. 6. Ostatní eucharistické průvody proběhnou podle plánu.

Jedinečný farní táborák v Podzámčí, který by měl být poprvé společný všem našim obcím, se – dá-li Pán – uskuteční v sobotu 17. 6. odpoledne. Viz pozvánka.

Poté, co jsme se včera šťastně vrátili z pouti do Žďáru nad Sázavou, otvírám přihlašování na Svatý Hostýn. Pojedeme stejně jako loni 6. 7. společně s farností Kokory (komentář).

Kdo by se chtěl za milostným obrazem Panny Marie vydat až na Jasnou Horu do polské Czenstochové, může využít děkanátní autobus, který tam jede z Přerova v polovině září. Událost připravuje paní Rusňáková z centra pro rodinu. Více informací na plakátech. 

Pozor: Tento čtvrtek není v naších kostelích nikde mše svatá.  V pátek večer bude v Rokytnici „rozloučení v kruhu věřících“ se zemřelou paní Marií Machalíkovou. Zádušní mše svatá za její duši bude obětována v pátek 2. 6. v 17:00. Pokud vám datum zádušní mše něco říká, tak máte pravdu. Přichází noc kostelů, do které se u nás zapojujeme po tříleté covid – pauze. Dobrořečme Pánu (komentář). RIP.

Komunitní web katolíků žijících kousek od Přerova