18. 9. 2022

Stránka obsahuje aktuální pořad veřejných bohoslužeb a další informace publikované v našich kostelích.

OHLÁŠKY:  

Co se skrývá za dveřmi kláštera? Takový je název slíbené výpravy pro mládež od 12 do 18 let, která se koná už tuto sobotu 24. 9. odpoledne. Podrobnosti o programu, dopravě a přihlašování hledejte na mušli. Připravují katecheté Markéta, Eva a Tomáš.

Téhož dne (sobota 24. 9.) se v naší katedrále uskuteční tradiční pouť věřících z děkanátů Přerov a Olomouc za obnovu rodin a nová kněžská a řeholní povolání. Sestry a bratři, prosím, připojte se k této modlitbě ať už osobně v Olomouci, nebo v případě vážné překážky alespoň na dálku z domova. Kdo chcete jet na tuto pouť autem a máte volné místo, řekněte mi o tom, prosím, abych mohl případně navrhnout, koho byste mohli svézt. Zájemci o takovou službu, hlaste se – prosím – také u pana faráře.

Další možností, jak využít příští víkend pro dobrou věc, je navštívit některou část tridua modliteb matek (časy v tabulce). Zakončení tridua bude už podruhé v neděli večer v Citově spojené s Nikodémovou nocí.

Prosím vás také o modlitbu za skupinu bratří a sester, kteří v Rokytnici už brzy prožijí nový dotek Ducha Svatého skrze svátost biřmování. Slavnost se koná asi za měsíc, tj. v neděli 23. 10. Bezprostředně po skončení liturgie, která začne v 10:30, bude možné zajít do místní hospody U Hejduků na občerstvení a krátkou neformální besedu s otcem biskupem.    

Manželským dvojicím, které chtějí něco konkrétního udělat pro svůj partnerský vztah, doporučuji účast na kurzu Manželské večery. Jedná se o sérii osmi setkání nad zásadními tématy, která začnou v Přerově na Sonusu za necelé dva týdny ve čtvrtek 29.9. V případě většího zájmu můžeme Manželské večery časem naplánovat i do Rokytnice. Předpokladem k tomu je, aby se mezi našimi farníky našli lidé, kteří kurzem prošli, líbil se jim a mohou prakticky pomoci s jeho organizací v našich podmínkách. U vchodu najdete plakátek, který má z druhé strany pozvánku na děkanátní pouť do Šaštína (15.10.).

Kněžské požehnání do nového školního roku si u mě mohou žáci, studenti i učitelé individuálně vyžádat kdykoli během září. Ať se vám dílo daří! 🙂

Komunitní web katolíků žijících kousek od Přerova