06. 10. 2019

Stránka obsahuje týdenní přehled bohoslužeb a další oznámení oficiálně publikovaná v kostelích naší farní rodiny.

OHLÁŠKY:

V celé České republice probíhá dnes (6.10.) sčítání návštěvníků bohoslužeb. Při příchodu do kostela jste dostali sčítací lístky. Na konci ohlášek je budeme společně vyplňovat. 
poděkování za dary pro díkůvzdání + aktivní pomoc s farní zahradou
Mimořádná dětská mše svatá za katechety, kněze a učitele náboženství proběhne tuto středu v 18:00 v Rokytnici.
Děkanátní modlitby mládeže míří tento měsíc do Brodku u Přerova. Naše farníky – věkem přiměřeně mladé – prosím, aby svým křesťanským bratřím a sestrám připravili pěkné přivítání. Podrobnosti …………………. Setkání začíná v kostele tento pátek (11.10.) v 19:30.
Téhož dne otvíráme v Rokytnici Kurz Alfa. Zájemci by se měli hlásit u pana faráře předem kvůli večeři. Začínáme na faře tento pátek (11.10.) v 18:30.
Děkanátní setkání schól se chystá na tuto sobotu (12.10.) do Přerova. Dopoledne se můžete v kostele sv. Vavřince účastnit mše svaté doprovázené hudbou místní scholy Boží Bang. Začátek bohoslužby je v 10 hodin. Veřejná přehlídka hudebního umění jednotlivých schol proběhne opět v kostele odpoledne od 15 hodin. Mezitím bude pro registrované účastníky připraven oběd a navazující program na Sonusu. Pravidelná ranní mše svatá v Brodku tuto sobotu odpadá.    
Přihlašování na podzimní prázdniny s Edenem bylo uzavřeno cca po třech dnech. 
Říjnová ministrantská schůzka proběhne už za týden v neděli 13.10. v Brodku. 
sčítání věřících v kostele (návod)

Komunitní web katolíků žijících kousek od Přerova