01. 12. 2019

Stránka obsahuje týdenní přehled bohoslužeb a další oznámení oficiálně publikovaná v kostelích naší farní rodiny.

 

 

OHLÁŠKY:

Dnešním dnem začínáme zapisovat mešní intence na rok 2020. Z kostela si můžete vzít domů aktualizovaný rozpis pravidelných bohoslužeb celé naší farní rodiny. Hlavní změny v dosavadní praxi se týkají adventního období (po – čt). Během roku se změna programu dotkne citovské farnosti, kde bude zachována obvyklá středeční mše v 17 hodin ale s tím, že jednou bude slavena v Citově a podruhé v Císařově. Důvodem této změny je průběžná příprava na nové poměry způsobené rostoucím nedostatkem kněží. Děkuji všem, kdo při dojíždění na mši svatou nabízíte volná místa ve svém autě věřícím, kteří by se jinak do kostela nedostali.
Před Vánocemi nabízím přes týden návštěvu u starých a nemocných farníků, ke kterým běžně nechodím se svatým přijímáním. Prosím všechny zájemce, aby se mi včas ozvali a domluvili se na termínu. Těším se na naše rozhovory i společnou modlitbu. 
Děti, které budou bývat v adventu ráno na rorátech, se mohou těšit, že dostanou sladkou pozornost na cestu do školy. Perníčky od sv. Mikuláše budeme v kostelích rozdávat příští neděli (8.12.). 
Blížící se slavnost Neposkvrněného Početí P. Marie je doporučeným svátkem. Protože však její normální termín (8.12.) ustupuje letos 2. neděli adventní, oslavíme Mariin svátek v sobotu 7.12. (Brodek), v pondělí 9.12. (Rokytnice) a v úterý 10.12. (Citov). Tradiční hodina milosti se v jednotě se zbytkem světa uskuteční ve všech našich kostelích v pondělí (9.12.) ve 12 hodin. 
Spolčo mužů 30+ se schází v obvyklou dobu tuto středu (4.12.) a ministrantská schůzka příští neděli (8.12.) na faře v Rokytnici.
Sekce pro mládež při České biskupské konferenci připravila na letošní advent sérii úkolů inspirovaných papežským poselstvím mládeži z loňské synody. Může být velmi dobré a osvěžující, abychom se i my dospělí a starší farníci začetli do příslušné papežské exhortace s názvem Kristus žije, nebo se alespoň pokusili plnit a propagovat ve svém okolí úkoly z pracovních listů na jednotlivé adventní neděle. Podrobnosti jsou na farní mušli.  

Komunitní web katolíků žijících kousek od Přerova