17. 02. 2019

Stránka obsahuje týdenní přehled bohoslužeb a další oznámení oficiálně publikovaná v kostelích naší farní rodiny.

OHLÁŠKY:

Na konci dubna (25.4-28.4.) se koná čtyřdenní pouť přerovské farnosti do Čenstochové, Lichně a Varšavy. Celková cena za osobu činí 2.800,- Kč. Zájemci z ostatních farností děkanátu najdou potřebné informace včetně přihlášky ve svých kostelích.
Ministrantská schůzka se koná příští neděli (24.2.) v 16:00 na faře v Rokytnici.
Svátost pomazání nemocných bude v našich kostelích udělována přesně za měsíc (17.3.). Tento dotek Boží milosti je určen trpícím křesťanům, kteří chtějí nést kříž nemoci a stáří v těsnějším spojení s Kristem. Nemocní, kteří si přejí přijmout svátosti doma, nebo v nemocnici, ať se nezdráhají přihlásit u pana faráře. 
Na začátku postní doby se bude v olomoucké katedrále konat slavnostní přijetí dospělých katechumenů mezi čekatele křtu. Velmi bych si přál, abychom tam s nimi putovali v hojném počtu, a proto nabízím dopravu autobusem. Termín pouti je v sobotu 9.3. dopoledne. Zájemce prosím, aby se do konce února zapsali na přihlašovací listinu. 
První kolo slibované farní kvízové ligy je pro vás připraveno na tuto sobotu (23.2.) od 17 hodin na faře v Rokytnici. Soutěžit se bude v malých skupinkách, které si buď sami domluvíte, nebo budou vytvořeny na místě. Přibližná věková hranice pro účast v lize je 10 až 99 let. Nezbytná časová investice se vám bohatě vrátí v osobnějších vztazích s ostatními farníky.  
Přednáška paní Magdy Barboříkové a Terezky Smětalové o hanáckých krojích začíná už tuto neděli odpoledne (17.2.) v 16 hodin na faře v Rokytnici. Jste srdečně zváni.

Komunitní web katolíků žijících kousek od Přerova