12. 05. 2019

Stránka obsahuje týdenní přehled bohoslužeb a další oznámení oficiálně publikovaná v kostelích naší farní rodiny.

OHLÁŠKY:

Už za dva týdny se uzavřou volební místnosti, a bude tak rozhodnuto o dalším směřování společenství národů žijících v Evropské unii. Prosím, věnujte tomuto hlasování náležitou pozornost nejen při vybírání kandidátů, ale také při modlitbě. Společná adorace naší farnosti za Evropu se uskuteční pod vedením SJVS tuto sobotu (18.5.) v Rokytnici.  
Farní cyklovýlet se odkládá na začátek letních prázdnin. Důvodem změny termínu je vedle velmi chladného počasí také odůvodněná naděje na větší počet účastníků. Bylo by přece škoda podnikat tak úžasnou cestu pouze s několika odvážlivci. Těm, kdo se přihlásili v původním termínu se omlouvám za komplikace a doufám, že budeme nakonec s novým řešením všichni spokojeni.   
Kaštánek z minulé neděle je možné najít na farní mušli, podobně jako programovou nabídku blížící se Noci kostelů (komentář). 
Obvyklá čtvrteční mše svatá v Brodku se tento týden nekoná kvůli celodennímu výletu s dětmi z náboženství. Mladší i starší žáci, kteří do Rožnova nejedou, budou mít na faře náboženství s Veronikou.    
Májové pobožnosti pokračují každý všední den, kdy není plánována mše svatá.
Mám velikou radost z toho, že naše farní společenství včera dokázalo zorganizovat kvalitni májový bál (komentář). 
Oprava naší hlavní fary vstupuje letos do závěrečné fáze zateplování domu, což si vyžádá náklady převyšující 800.000,- Kč. Přitom je třeba jasně říct, že se nejedná o soukromý problém pana faráře, ale strategickou investici do života a budoucnosti celé farní rodiny, jejíž přínos je už v této chvíli viditelný. V rámci připravované Noci kostelů bude proto možné přijít si na faru do Rokytnice prohlédnout prostory určené veřejnosti a zapojit se do diskuze o možnostech dalšího rozvoje využívání domu i přilehlé zahrady. V neděli (26.5.) na to naváže benefiční koncert Mariana Jurečky, který podpoří snahu naší farnosti dotáhnout opravu fary do konce bez zbytečně velkých dluhů. Začátek koncertu je v 18:00.      
Také kostel v Brodku prochází obnovou, na kterou čekal mnoho let. Obnažený kamenný sokl ve spodní části zdiva bude po celém obvodu zachován a měl by se také pořádně očistit při nějaké farní brigádě. Zároveň bude definitivně vybrána barva fasády z několika vzorků nanesených zednickou firmou na stěnu sakristie. Všem dobrodincům kostela děkujeme za vytrvalou podporu při pravidelných sbírkách na opravy. 
V Citově počítejte brzy s brigádou, při které se budeme snažit zastavit hroucení hřbitovní zdi. Jsem si vědom toho, že půjde o složitou operaci, která nemusí dobře dopadnout, ale zkušenost a rozvaha pana Složila mě ujišťují, že se o to můžeme alespoň pokusit. 

Komunitní web katolíků žijících kousek od Přerova