26. 7. 2020

Stránka obsahuje aktuální pořad veřejných bohoslužeb a další informace publikované v našich kostelích.

OHLÁŠKY

Při sbírce na opravy jste minulou neděli ve farnosti věnovali 5.859,- Kč (Rokytnice), 6.781,- Kč (Brodek) a 4.341,- Kč (Citov). Všem dárcům ať Pán odplatí svou štědrostí!
Mám radost, že letošní program hodových slavností v Rokytnici – jak jej vidíme na plakátech – dokázal vhodně skloubit duchovní, sportovní i zábavnou část pouti. Kéž by tomu tak bylo i do budoucna! Děkuji také hudebníkům, zpěvákům a všem, kdo se zasloužili o slavnostní průběh bohoslužby.  
Příležitost k získání plnomocných odpustků budete mít v rokytnickém kostele za obvyklých podmínek také odpoledne při svátostném požehnání, které začne v 15:00. Po jeho skončení se můžete připojit k modlitebnímu procesí ke kapličce P. Marie na Borošíně. 
Minulou neděli jsme se mnozí pozdravili s otcem Mariuzsem Radaczyńskim. Pokud netušíte, proč tento misionář odchází zpátky do Polska, tak vězte, že má jednak těžce nemocnou sestru, které chce být nablízku, a zároveň začal uvažovat o tom, ve které zemi chce prožít blížící se důchodový věk. Toto jeho rozhodnutí nic nemění na tom, že se za nás i nadále přimlouvá u Boha, protože – jak sám při farním táboráku řekl – zůstáváme jako farnost jeho první láskou.
Anketní krabice u vchodu do kostela bude od této chvíle sloužit novému účelu. Kromě pokračující možnosti hlást se do krizové databáze farníků – kteří chtějí být zastižitelní ze strany pana faráře v době mimořádných událostí – mi zde můžete zanechávat svoje vzkazy, nápady nebo dotazy. Bude-li to v mých silách, rád vám odpovím.
Poslední dvě palety dřevěných briket na topení čekají na faře na zájemce o jejich odvoz za výhodnou cenu 40,- Kč za desetikilový balík. Bližší informace podám osobně.
Pěknou knižku Venduli Pavláčkové vydanou na podporu budování nemocnice v Keni si můžete prohlédnout pod kůrem. Získat ji můžete i s malým dárkem za 350,- Kč buď přímo od autorky, nebo se pro ni zastavte cestou do města v prodejně na faře v Přerově.

Komunitní web katolíků žijících kousek od Přerova