21. 11. 2021

Stránka obsahuje aktuální pořad veřejných bohoslužeb a další informace publikované v našich kostelích.

 

OHLÁŠKY

V úterý večer bude v Rokytnici výjimečně posunutá mše svatá kvůli setkání katechetů už na 17 hodin. Děkuji za pochopení.
Úmysly, které chcete v roce 2022 vložit do Kristovy oběti na oltáři, budou od příští neděle zapisovat do kalendáře pověřené osoby, na které jste zvyklí (RO – Anička Úlehlová, BR – Marta Vondráková, CI – Vlastimil Karas).
Kdo byste chtěli udělat dobrý skutek, můžete opět poslat svůj mešní úmysl k odsloužení do misijního území farnosti Roudnice nad Labem. V takovém případě se s tím obraťte rovnou na otce Tomáše. 
V každém případě se snažte mešní úmysly formulovat tak, aby bylo jasné za koho se má kněz i shromáždění věřících modlit.
Kdo z vás ještě nemá na příští rok stolní kalendář a chtěl by využít nabídky naší sakristie, ať se po mši svaté přijde domluvit ke knězi. Cena jednoho kusu je 70,- Kč.
Tvorba skupinek k tématům synodálního procesu bude v naší farnosti definitivně uzavřena příští neděli (28.11.). Další kroky budeme koordinovat pouze s těmi, kdo o to projevili zájem.     
Aktuální situace kolem pandemie vedla otce arcibiskupa Jana k veřejnému prohlášení, které by se dalo shrnout do věty: Prosím, nechte se očkovat proti covidu s ohledem na společné dobro. Celý text je na mušli. Ptáte-li se někdo z vás, jestli také váš pan farář půjde na třetí dávku, odpovídám, že z toho sice nejsem nadšený, ale počítám s tím někdy na přelomu roku. Tento týden se do ordinace vypravím na vakcínu proti tetanu.
Zájemci o novou dávku uzdravující Boží milosti spojené se svátostí pomazání nemocných se mohou hlásit do rezervačního systému na mušli nebo osobně knězi. Během adventu se tak postupně dostane až na padesátku věřících.
Ve středu 24.11. se nejen v ČR pozornost mnoha lidí dobré vůle obrátí k dramatické situaci těch, kterým je ve světě upírána svoboda náboženského přesvědčení. V naší farnosti jste zváni k modlitbám tzv. Červené středy do brodeckého kostela v 18.30. Společná modlitba za pronásledované křesťany bude trvat hodinu. V dalších minutách jsou do stejného kostela zváni ti, kdo při pravidelné Nikodémově noci vyhledávají tichý výstav Nejsvětější svátosti. Součástí letošní Červené středy bude také intence ranní mše svaté v Citově..

Komunitní web katolíků žijících kousek od Přerova