Odešla paní Jarmila Medková (1939)

V naději na život věčný
odešla vstříc svému Pánu

paní Jarmila Medková
roz. Uhlířová

Citov 72

Pohřeb se koná
v pátek 26. 4. v 15.00
v kostele sv. Jiří v Citově.

   

Po mši svaté za spásu její duše bude tělo naší zemřelé sestry uloženo do rodinného hrobu na místním hřbitově. Věčné odpočinutí dej jí, Pane, a světlo věčné ať jí svítí. Ať odpočívá v pokoji!