Odešlel pan Jiří Formandl (1938)

Pár dní před Velikonocemi
odešel vstříc svému Pánu brodecký rodák,
pan George Jiří Formandl.

Byl v našem farním kostele pokřtěn a u prvního svatého příjímání. Pak ho pouť za svobodou zavedla do Dundasu v Kanadě u Velkých jezer. Mnozí se s ním setkali, když nás na podzim 2023 navštívil v Brodku. Prosíme o modlitbu za spásu jeho duše.

Věčné odpočinutí dej mu, Pane,
a světlo věčné ať mu svítí!
Ať odpočívá v pokoji!