Archiv rubriky: Doprovázíme zemřelé

Odešla paní Anna Hanzlíková (1943)

V naději na život věčný
odešla vstříc svému Pánu

paní Anna Hanzlíková
roz. Hudcová

Císařov 17

Pohřeb se koná
v pátek 14. 6. ve 13.00
v kostele sv. Jiří v Citově.

   

Po mši svaté za spásu její duše bude tělo naší zemřelé sestry uloženo do rodinného hrobu na místním hřbitově. Věčné odpočinutí dej jí, Pane, a světlo věčné ať jí svítí. Ať odpočívá v pokoji!

Odešla paní Jarmila Panáková (1926)

V naději na život věčný
odešla vstříc svému Pánu

paní Jarmila Panáková
roz. Nevřelová

Císařov 62

Pohřeb se koná
v pátek 10. 5. v 15.00
v kostele sv. Jiří v Citově.

   

Po mši svaté za spásu její duše bude tělo naší zemřelé sestry uloženo do rodinného hrobu na místním hřbitově. Věčné odpočinutí dej jí, Pane, a světlo věčné ať jí svítí. Ať odpočívá v pokoji!

Odešel pan Jan Odstrčil (1964)

Po 60 letech pozemského žití
odešel vstříc Božímu světlu

pan Jan Odstrčil

Brodek u Přerova,
Majetínská 4

Pohřeb se koná
v sobotu 4. 5. ve 13.00
v kostele Narození sv. Jana Křtitele v Brodku u Přerova.

Po mši svaté a modlitbách za spásu jeho duše bude tělo našeho zemřelého bratra uloženo do rodinného hrobu na místním hřbitově. Věčné odpočinutí dej mu, Pane, a světlo věčné ať mu svítí. Ať odpočívá v pokoji!