Archiv pro rubriku: Doprovázíme zemřelé

Odešla paní Anna Bendová (1959)

Se zajištěnou paliativní péčí
odešla vstříc svému Pánu

paní Anna Bendová,
roz. Chytilová

Rokytnice 204

Pohřeb se koná
v úterý 19.4. ve 14.00
v kostele sv. Jakuba.

Po mši svaté a modlitbách za spásu její duše bude tělo naší zemřelé sestry uloženo do rodinného hrobu.

Věčné odpočinutí dej jí, Pane,
a světlo věčné ať jí svítí.

Odešla paní Růžena Mrázková (1927)

V naději na vzkříšení
odešla vstříc svému Pánu

paní Růžena Mrázková,
roz. Zatloukalová

Rokytnice 87

Pohřeb se koná
v pondělí 11.4. v 15.00
v kostele sv. Jakuba.

Po mši svaté a modlitbách za spásu její duše bude tělo naší zemřelé sestry uloženo do rodinného hrobu.

Věčné odpočinutí dej jí, Pane,
a světlo věčné ať jí svítí.

Odešla paní Vlasta Sehnalová (1927)

V naději na vzkříšení
odešla vstříc svému Pánu

paní Vlasta Sehnalová,
roz. Knoflíčková

Vrchlického ulice,
Brodek u Přerova

Pohřeb se koná
v sobotu 9.4. v 11.30
v kostele sv. Jana Křtitele.

Po mši svaté a modlitbách za spásu její duše bude tělo naší zemřelé sestry uloženo do rodinného hrobu.

Věčné odpočinutí dej jí, Pane,
a světlo věčné ať jí svítí.