Archiv rubriky: Doprovázíme zemřelé

Odešlel pan Jiří Formandl (1938)

Pár dní před Velikonocemi
odešel vstříc svému Pánu brodecký rodák,
pan George Jiří Formandl.

Byl v našem farním kostele pokřtěn a u prvního svatého příjímání. Pak ho pouť za svobodou zavedla do Dundasu v Kanadě u Velkých jezer. Mnozí se s ním setkali, když nás na podzim 2023 navštívil v Brodku. Prosíme o modlitbu za spásu jeho duše.

Věčné odpočinutí dej mu, Pane,
a světlo věčné ať mu svítí!
Ať odpočívá v pokoji!

Odešla paní Věra Němcová (1940)

V naději na život věčný
odešla vstříc svému Pánu

paní Věra Němcová
roz. Baranová

Brodek u Přerova,
Boženy Němcové 262

Pohřeb se koná v pondělí 22. 1. v 15.00 v kostele Narození sv. Jana Křtitele v Brodku. 

Po liturgických modlitbách za spásu její duše bude tělo naší zemřelé sestry uloženo do rodinného hrobu na místním hřbitově. Věčné odpočinutí dej jí, Pane, a světlo věčné ať jí svítí. Ať odpočívá v pokoji!

Odešla paní Vlasta Brožová (1941)

V naději na život věčný
odešla vstříc svému Pánu

paní Vlasta Brožová
roz. Ondrušková

Brodek u Přerova,
Luková 58

Pohřeb se koná v sobotu 13. 1. v 10.30 v kostele Narození sv. Jana Křtitele v Brodku. 

Po mši svaté a modlitbách za spásu její duše bude tělo naší zemřelé sestry uloženo do rodinného hrobu na místním hřbitově. Věčné odpočinutí dej jí, Pane, a světlo věčné ať jí svítí. Ať odpočívá v pokoji!