Archiv pro rubriku: Doprovázíme zemřelé

Odešel pan Jiří Zoubek (1958)

V pokoji domácího prostředí odešel vstříc svému Pánu

pan Jiří Zoubek
Rokytnice 141

 

Pohřeb se koná
v pátek 23. 12. ve 13.00
v kostele sv. Jakuba
v Rokytnici.

 

Po mši svaté a modlitbách za spásu jeho duše bude tělo našeho zemřelého bratra uloženo do rodinného hrobu na místním hřbitově.

Věčné odpočinutí dej mu, Pane, a světlo věčné ať mu svítí.

Slavíme křesťanské svátky „Dušiček“

PRO ZÍSKÁNÍ PLNOMOCNÝCH ODPUSTKŮ DUŠÍM ZEMŘELÝCH V OČISTCI JE KROMĚ MODLITBY NA HŘBITOVĚ NEZBYTNÁ SVATÁ ZPOVĚĎ, SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ A MODLITBA NA ÚMYSLY PAPEŽE FRANTIŠKA. NABÍDKA PLATÍ OD 25. 10. DO 8. 11. PO OBA DVA HLAVNÍ SVÁTEČNÍ DNY NABÍZÍME KŘESŤANŮM ÚČAST NA BOHOSLUŽBÁCH V NAŠÍ FARNOSTI NÁSLEDOVNĚ.