Archiv rubriky: Doprovázíme zemřelé

Odešel pan Antonín Kytlica (1951)

 Brzy po křtu svého vnuka
odešel vstříc Božímu světlu

pan Antonín Kytlica

Brodek u Přerova,
Štefánikova 468

Pohřeb se koná
v sobotu 16. 12. v 11.30
v kostele Narození sv. Jana Křtitele v Brodku.

Po mši svaté a modlitbách za spásu jeho duše bude tělo našeho zemřelého bratra převezeno ke zpopelnění. Věčné odpočinutí dej mu, Pane, a světlo věčné ať mu svítí. Ať odpočívá v pokoji!

Odešla paní Františka Hlavinková (1935)

S důvěrou v Boží milosrdenství
odešla vstříc svému Pánu

paní Františka Hlavinková
roz. Rybaříková

Brodek u Přerova,
Masarykovo nám. 26

Pohřeb se koná
v pátek 10. 11. ve 14.00
v kostele Narození sv. Jana Křtitele v Brodku.

Po mši svaté a modlitbách za spásu její duše bude tělo naší zemřelé sestry uloženo do rodinného hrobu na místním hřbitově. Věčné odpočinutí dej jí, Pane, a světlo věčné ať jí svítí. Ať odpočívá v pokoji!