Archiv pro rubriku: Doprovázíme zemřelé

Odešel pan Josef Šípek (1967)

V důsledku těžké nemoci odešel vstříc svému Pánu

pan Josef Šípek
Rokytnice 19

 

Pohřeb se koná
v pátek 24. 2. ve 14.00
v kostele sv. Jakuba v Rokytnici.

 

Po mši svaté a modlitbách za spásu jeho duše bude tělo našeho zemřelého bratra převezeno ke spálení.

Věčné odpočinutí dej mu, Pane, a světlo věčné ať mu svítí. Ať odpočívá v pokoji!

Posílena svátostmi odešla paní Bohumila Pavlíková (1946)

Krátce po smrti manžela
odešla vstříc svému Pánu

paní Bohumila Pavlíková
roz. Holánová

Citov 17

Pohřeb se koná
v pátek 3. 2. ve 14.30
v kostele sv. Jiří v Citově.

 

Po mši svaté a modlitbách za spásu její duše bude tělo naší zemřelé sestry uloženo do rodinného hrobu na místním hřbitově.

Věčné odpočinutí dej jí, Pane,
a světlo věčné ať jí svítí.

Benedikt XVI. – Josef Ratzinger (1927) zemřel a žije s Kristem navěky

Bože, ty dáváš spravedlivou odměnu všem, kdo věrně konají službu, kterous jim svěřil. Rozpomeň se na svého služebníka Benedikta, který jako nástupce apoštola Petra stál v čele tvé církve a ukazoval cestu k pramenům tvé lásky a tvého milosrdenství. Dej, ať plně zakouší bohatství tvé milosti. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.


INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY POHŘBU

Pohřeb pokorného velikána na Petrově stolci, emeritního papeže Benedikta XVI., proběhne ve Vatikánu ve čtvrtek 5. ledna v dopoledních hodinách. Kněží děkanátu Přerov zvou své farníky k osobní účasti formou bleskové autobusové pouti do Říma s cestovní kanceláří Miklas Tour.

Odjezd: středa 4. ledna v 10:00 z Prostějova (příjezd do Říma v den pohřbu brzy ráno) Cestující z Přerova mají k dispozici linkový autobus s příjezdem do Prostějova v 9:45. Nástupní místo zájezdu bude před nádražní budovou.

Návrat: pátek 6. ledna mezi 12. a 15. hodinou (odjezd z Říma v den pohřbu v 17.00)

Cena za dopravu: 3.200,- Kč
plus dobrovolný příplatek při nenaplněném autobusu 

Platba: hotově v autobuse

Dotazy a přihlášky směřujte telefonicky na pověřeného koordinátora P. Tomáše Klíče z Rokytnice (736 522 838).


ZÁDUŠNÍ MŠE SVATÁ ZA ZESNULÉHO PAPEŽE SE KONÁ V ROKYTNICI V ÚTERÝ 3. 1. 2023 V 18.30. JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI.

Odešel pan Jiří Zoubek (1958)

V pokoji domácího prostředí odešel vstříc svému Pánu

pan Jiří Zoubek
Rokytnice 141

 

Pohřeb se koná
v pátek 23. 12. ve 13.00
v kostele sv. Jakuba
v Rokytnici.

 

Po mši svaté a modlitbách za spásu jeho duše bude tělo našeho zemřelého bratra uloženo do rodinného hrobu na místním hřbitově.

Věčné odpočinutí dej mu, Pane, a světlo věčné ať mu svítí.