Modlitební doprovázení biřmovanců 2024-25

Na přijetí duchovní pečeti daru Ducha Svatého ve svátosti biřmování se u nás připravuje celkem 20 bratří a sester, z toho 15 studentů a 5 dospělých. Termín jejich biřmování ještě nebyl stanoven, ale očekáváme ho zhruba za rok – na jaře 2025.

Kdo z farníků by se chtěl v tomto roce zapojit do diskrétního doprovázení biřmovanců skrze přímluvnou modlitbu, ať se ozve otci Tomášovi. V ideálním případě se mezi námi takových přímluvců najde právě 20. Forma modlitby je libovolná, úmysl společný: Ať naši biřmovanci nepromarní duchovní dary, které jim Pán připravuje.

Prohlášení biskupů členských států EU k nadcházejícím volbám do Evropského parlamentu

My, biskupové zastupující biskupské konference zemí Evropské unie, vybízíme všechny občany, a zejména katolíky, aby se připravili na nadcházející volby do Evropského parlamentu v červnu roku 2024 a aby se jich zúčastnili. Tento projekt evropského kontinentu sjednoceného v rozmanitosti, kontinentu silného, demokratického, svobodného, pokojného, prosperujícího a spravedlivého všichni společně sdílíme a cítíme za něj odpovědnost. Tento postoj máme možnost prokázat tím, že ve volbách odevzdáme svůj hlas a zodpovědně vybereme zástupce, kteří budou v obnoveném Evropském parlamentu zastupovat naše hodnoty a pracovat pro společné dobro.

Členské státy Evropské Unie v roce 2024

Projekt evropské integrace se zrodil z popela strašlivých válek, které v minulém století zpustošily náš kontinent a nechaly za sebou mnoho bolesti, obětí a zkázy. Vznikl se záměrem zajistit mír, svobodu a prosperitu. Na jeho počátku stála odvaha a prozíravost těch, kdo dokázali překonat historické nepřátelství a nabídnout nové pojetí, které do budoucna prakticky znemožní válku na našem kontinentu. Nejprve šlo o projekt ekonomický, zahrnoval ale také společenský a politický rozměr a společné hodnoty. Mnozí z otců zakladatelů Evropské unie byli praktikující katolíci, kteří hluboce věřili v důstojnost každého člověka a v hodnotu společenství. Jako Evropané jsme přesvědčeni, že tento projekt, který funguje více než 70 let, je třeba podporovat a pokračovat v něm.

Pokračování textu Prohlášení biskupů členských států EU k nadcházejícím volbám do Evropského parlamentu

Komunitní web katolíků žijících kousek od Přerova