Modleme se za pronikavý dotek Ježíšova Srdce

V červnovém videoposelství, doprovázejícím úmysly Apoštolátu modlitby, papež František vybízí k soucitu, který může změnit náš i cizí život, v naději, že prožijeme dotyk Ježíšova Srdce.

“Mnozí lidé trpí vážnými nesnázemi, které zakoušejí. Můžeme jim pomoci, když je doprovodíme po cestě, naplněné milosrdenstvím, které mění život lidí a přivádí je blíže k Ježíšovu Srdci, jež nás všechny přijímá s převratnou něhou. Modleme se, aby ti, kdo trpí, skrze pronikavý dotek Ježíšova Srdce nalezli životní východisko”.

Vyzývá Svatý otec spolu s červnovým evangelizačním úmyslem celosvětové sítě modliteb s papežem.

Úcta k Ježíšovu Srdci má dlouhé dějiny a sahá od “probodeného Kristova boku” v Janově evangeliu, který středověká mystika vykládá jako ránu vyjevující hloubku Boží lásky, přes zjevení sv. Markétě Alacoque v 17. stol. a následný kult Ježíšova Srdce v 19. století až po sv. Faustynu Kowalskou a Boží milosrdenství, které spočívá právě v Synově srdci. Papež Pius XII. věnoval Ježíšovu Srdci encykliku Haurietes aquas (1956).

Poselství sv. Markéty Marie Alacoque, jímž Zmrtvýchvstalý této řeholnici zjevil hloubku svého milosrdenství, se šířilo za pomoci jezuity, o. Claudea La Colombière. V závěrečném zjevení (1688) Pán prostřednictvím své Matky svěřil sestrám vizitantkám a kněžím z Tovaryšstva Ježíšova úlohu, aby všem lidem předávali prožitek a pochopení tajemství Nejsvětějšího Srdce. O dvě století později jezuité oficiálně potvrdili tuto “libou úlohu“ (munus suavissimum), prostřednictvím dekretu č. 46 při 23. generální kongregaci (1883), a pověřili jejím plněním Apoštolát modlity, dnes Světovou síť modliteb s papežem.

Zdroj: Vatican News

Hasiči mají nový prapor i sochu sv. Floriána

„BOHU KE CTI, BLIŽNÍMU KU POMOCI, VLASTI K ROZKVĚTU.“ V DUCHU TOHOTO TRADIČNÍHO HESLA SPOJENÉHO S PRAPORY DOBROVOLNÝCH HASIČSKÝCH SBORŮ DĚKUJI VŠEM ČLENŮM A ČLENKÁCH SDH ROKYTNICE ZA NEZIŠTNOU OBĚŤ JEJICH VOLNÉHO ČASU PRO DRUHÉ.
MILÍ BRATŘI A SESTRY, K VÝROČÍ 120 LET OD VZNIKU VAŠEHO SPOLEČENSTVÍ VÁM ZE SRDCE ŽEHNÁM NA DALŠÍ CESTU A TĚŠÍM SE NA ZÍTŘEJŠÍ OSLAVU.
NEZLOBTE SE NA NÁS, OBYVATELE NAŠÍ KRÁSNÉ OBCE. POKUD JSME NĚKDY VAŠI PŘÍTOMNOST POVAŽOVALI ZA AUTOMATICKOU SAMOZŘEJMOST. MOHU VÁS UJISTIT, ŽE V ROLI SPRÁVCE FARNOSTI DOBŘE VÍM, JAKÝ JE TO NESMYSL.
S PŘÁNÍM POKOJE
OTEC TOMÁŠ

Odešla paní Anna Hanzlíková (1943)

V naději na život věčný
odešla vstříc svému Pánu

paní Anna Hanzlíková
roz. Hudcová

Císařov 17

Pohřeb se koná
v pátek 14. 6. ve 13.00
v kostele sv. Jiří v Citově.

   

Po mši svaté za spásu její duše bude tělo naší zemřelé sestry uloženo do rodinného hrobu na místním hřbitově. Věčné odpočinutí dej jí, Pane, a světlo věčné ať jí svítí. Ať odpočívá v pokoji!

Komunitní web katolíků žijících kousek od Přerova