Jak slavit Velikonoce?

Drazí farníci,

přicházejí Velikonoce, aby nám jasnou řečí vyprávěly o Boží lásce ke každému člověku. Je to láska velkorysá. Vydává se do krajnosti, aby lidem darovala naději. Náš svět – a my s ním – to velmi potřebuje. Máme za sebou několik perných týdnů naplněných nejistotou a starostmi o zdraví, o práci, o budoucnost… Najednou se všichni cítíme jakoby na jedné lodi. Od nás, kteří se na této lodi považujeme za křesťany, se očekává, že budeme umět za všech okolností žít a vlévat naději. Chceme-li to dokázat, musíme se opřít o věrnost našeho Boha, který „vlastního Syna neušetřil, ale vydal ho za nás za všechny“ (Řím 8,32). A právě k tomu nás vedou Velikonoce.

Není pochyb o tom, že svátky v době karantény mohou být velmi hluboké. Na čem to záleží? Na naší vynalézavosti a jasném zaměření naší pozornosti ke Kristu. Prosím, neztrácejte čas a projděte si návrhy aktivit, které vám jako farnost předkládáme pro inspiraci (odkaz níže).

Pojďme oslavit Ježíše!
Zaslouží si to.

S požehnáním
otec Tomáš

PRO INSPIRACI:
Vybrané bohoslužby v přímém přenosu
a další tipy pro krásné velikonoční svátky

HLEDÁME V KATECHISMU:
Co dělat, když nemohu jít ke zpovědi?

Liturgie bez účasti lidu

Bratři a sestry,

poprvé za mnoho staletí budou letos papež, vaši biskupové i kněží slavit liturgii Svatého týdne bez účasti věřících. Důvodem tohoto rozhodnutí je pastýřská péče o zdraví členů církve i celé společnosti v souladu s nařízeními státních autorit. Velmi vás povzbuzuji, abyste se po celé období pandemie zbožně účastnili mše svaté a dalších pobožností skrze přímé přenosy v médiích. Zvu všechny – duchovní i laiky – k vytrvalé modlitbě v domácích komunitách podle učení Ježíše Krista: „Jestliže se shodnou na zemi dva z vás na jakékoli věci a budou o ni prosit, dostanou ji od mého nebeského Otce“ (Mt 18,19). Do úplného překonání zdravotní krize vás zvu zvláště ke společné modlitbě každý večer ve 20 hodin (růženec nebo korunka k Božímu milosrdenství a zasvěcení Panně Marii). Kéž se vaše rodiny stávají stále více domácími církvemi, aby tak vytvářely rodinu církve v naší arcidiecézi. Usilovně povzbuzuji všechny věřící – kteří nyní z různých důvodů nemohou přijmout Krista ve svátostech – alespoň k duchovnímu svatému přijímání, kterému má předcházet kající úkon ve snaze o dokonalou lítost nad hříchy. Po ukončení mimořádných opatření bude ve všech farnostech dána příležitost ke svátosti smíření a svatému přijímání v rámci poděkování za překonání nemoci.

Mimořádný čas je pozváním k našemu posvěcení. Ujišťuji vás, že v této náročné době jsem s vámi a modlím se za vás. Prosím vás slovy z liturgie: „Modlete se i za mě. Prosme Pána: ať je váš biskup věrný svému apoštolskému poslání a ať se mezi vámi opravdu stane obrazem Ježíše Krista, velekněze, dobrého pastýře, učitele a služebníka všech“.

Ze srdce vám všem žehnám
arcibiskup Jan

KE STAŽENÍ:
Modlitba arcibiskupa Graubnera – Covid

Jdeme s Ježíšem po boku

JAK SE DOSTANU KE SV. PŘIJÍMÁNÍ?
Podávání Eucharistie v kostele probíhá každou neděli podle stálého časového plánu (aktuální podrobnosti vpravo – sekce otevřené brány). Svaté přijímání doma, nebo ve zdravotnickém zařízení, je možné kdykoli po domluvě s farářem.   

JAK SE DOSTANU NA MŠI SVATOU A KE ZPOVĚDI?
Jednotlivci, kteří mají zájem o zpověď, nebo chtějí být přítomni na některé z řady soukromě slavených mší svatých v naší farnosti, ať neváhají zvednout telefon a objednat se. Tradiční zpovědní dny se letos bohužel nekonají.

JAK SE DOSTANU NA ADORACI?
Štafetová adorace před Nejsvětější svátostí pokračuje v tichu noci:

ROKYTNICE, pondělí 30.3.
BRODEK, čtvrtek 2.4.
CITOV, úterý 7.4.
vždy od 1:00 do 7:00 ráno

Nalezne Pán na zemi víru, až přijde? Prosme o Boží milosrdenství pro nás i pro celý svět v této hodině velké zkoušky! Zájemce o účast na adoraci, prosím, aby se telefonicky registrovali nejlépe po dvojicích. Děkuji. Důvěřujte v sílu modlitby. 

Přehled obsazenosti modlitebních stráží najdete ZDE.
Mobil na faráře: 736 522 838

MOHU POŽÁDAT O POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH?
Při zachování základních bezpečnostních opatření poskytují kněží individuální duchovní službu bez omezení. Mohou za vámi přijet domů, nebo si můžete dát sraz v kostele. V případě potřeby se za vámi dostanou i do nemocnice.  

+OT


VÝZNAM DUCHOVNÍ TOUHY 
Nynější obtíže v přístupu ke svátostem se mohou pozitivně projevit zvýšenou touhou po našem setkání s Ježíšem a po Boží milosti. Doporučuji proto vaší pozornosti tradiční nauku církve o duchovním svatém přijímání a možnostech smíření s Bohem prostřednictvím hluboké lítosti (viz video).

Komunitní web katolíků žijících kousek od Přerova