Zájezd do Šumperka aneb Výlet do 17. století

Každá země má v své historii okamžiky, na které může být hrdá, ale i ty, s nimiž se příliš chlubit nemůže. Nejinak je to s českými zeměmi. Třicetiletá válka (1618 – 1648) přinesla obrovský úbytek obyvatel i morálky. Hledaly se odpovědi na otázky, proč něco takového Bůh dopustil. Hledal se viník, který by byl zodpovědný za vše špatné, co se ve světě děje. A když někdo moc hledá, tak najde (často proto, že umí „hledat“ tím správným způsobem).

Skoro všichni Evropané 17. století byli křesťané. Věřili, že za vše špatné může ďábel. Jak ho ale najít v pozemském světě? Jak ho potrestat? Jak mu zabránit v dalším šíření zla? Na tyto otázky dokázali někteří „odborníci“ najít odpovědi a ukázat na ty, kteří s ďáblem spolupracovali. Na Šumpersku a Jesenicku to byl právník Jindřich František Boblig z Edelstadtu (1612 – 1698), který má na svědomí přes 100 upálených lidí, včetně šumperského kněze. Jejich majetek, který teoreticky měl připadnout státu, si rozdělil s losinským panstvem.

Pokud vám to připomíná jiné události, pak podotýkám, že historie se opakuje (i když ve spirále). Vydejte se proto s námi do míst, kde probíhaly tyto události, které někteří znají i z románu Václava Kaplického Kladivo na čarodějnice. Projdeme se spolu Šumperkem (zaměříme se na dobu spojenou se 17. stoletím). V expozici čarodějnických procesů potkáme díky moderním technologiím samotného Bobliga. Působí sice věrohodně, ale nebojte, do 21. století za námi nemůže. Závěr dne bude patřit svědkům těchto událostí – dřevěným kostelům, které tento „hon na čarodějnice“ pamatují.

Jitka Navrátilová,
vedoucí zájezdu

Zdroj: Brodecký zpravodaj 2/2024

Nahé jsou všechny národy bez knih

Milí přátelé, citovaná myšlenka od sv. Cyrila nám připomíná, že letní dovolená a celý čas prázdnin bude jistě bohatší a krásnější, pokud si v klidu přečtete kvalitní knížku z farní knihovny.

Aktualizovaný online katalog zahrnuje 1.337 položek. Nově pro vás zavádíme také dlouho očekávanou sekci audioknih.

CHCI VĚDĚT VÍCE

V kostele sv. Jakuba v Rokytnici budou od neděle 7. 7. zdarma k rozebrání tři bedny nadbytečných duplikátů (tj. knih, které máme vícekrát). Přejeme vám pokojné dny plné radosti z Boží blízkosti v dobrých lidech, v moudrém slově i v přírodě. +OT

Komunitní web katolíků žijících kousek od Přerova