Archiv rubriky: Ze života diecéze

Prosíme o finanční dar na charitní dílo

Sestry a bratři,

každoročně se na Vás při Dušičkové sbírce (letos při nedělní mši 5. 11.) obracíme s prosbou na podporu charitního díla v naší arcidiecézi. Charita je dnes největším laickým dílem katolické církve, které jde ke všem potřebným a snaží se udělat jejich život lepším nebo alespoň snesitelným tam, kde naši klienti prožívají ty nejtěžší situace.

Charita pomáhá všem bez rozdílu a má k tomu vybudovanou obrovskou síť zařízení a služeb, sociálních i zdravotních, od pomoci seniorům a lidem s nejrůznějšími typy onemocnění nebo omezení, lidem umírajícím i jejich rodinám, rodinám s dětmi až po lidi na okraji společnosti, osoby bez domova nebo závislým na návykových látkách nebo lidem propuštěným z vězení. Celkem se každoročně snažíme pomáhat více než padesáti tisícům klientů či pacientů. V Charitě dnes pracuje zhruba dva tisíce pracovníků a pomáhá nám tisíce dobrovolníků.

V posledních letech Charita čelila a stále čelí novým náročným výzvám. Sotva odezněla pandemie Covidu-19, překvapila nás válka na Ukrajině. Charitní pracovníci tak během poměrně krátké doby prošli a stále prochází dalším náročným obdobím. Klíčové stále je zabezpečit základní pomoc a doprovázení tisícům běženců, převážně matkám s dětmi a seniorům. Myslíme si, že i v těchto zkouškách Charita obstála a s hrdostí musíme říct, že jsme v nich díky mnoha lidem dobré vůle obstáli také jako národ.

Na tomto místě chceme zdůraznit jednu důležitou věc, že všechny tyto činnosti byly díky obrovské obětavosti pracovníků i dobrovolníků navíc, nad rámec pomoci našim stávajícím klientům, kteří na kvalitě péče žádným způsobem netratili!

Je mnoho dalších věcí, které v krátkosti nelze vyjmenovat, ale snažíme se ze všech sil splnit svoje poslání, jak na místní úrovni u nás doma v ČR, tak v globální rovině za hranicemi naší země.

Proto Vás chceme požádat o dar na charitní dílo podle vašich možností, protože tak intenzivní pomoc a v takovém rozsahu stojí nejen spoustu úsilí, ale i finančních prostředků. Chceme vám poděkovat za veškerou dosavadní pomoc a podporu, vždyť Charita je naším společným dílem.

Ať Vám Pán žehná

Mons. Bohumír Vitásek, prezident Arcidiecézní charity Olomouc
Václav Keprt, ředitel Arcidiecézní charity Olomouc

Ministranti z děkanátu jedou na pouť společně

Milí kluci od oltáře a vážení rodiče,

dovoluji si vám podat informace o připravované 1. Malé pouti ministrantů z naší diecéze ke cti blahoslaveného Carla Acutise.

Místo konání akce, která proběhne – dá-li Pán – v sobotu 21. října 2023, bude nakonec kvůli lepšímu zázemí v Cholině u Litovle /viz leták níže/. Na registraci bude možné objednat si oběd za příspěvek 50,- Kč. Ministranti si vezmou svoje liturgické oblečení, sportovní oděv a obuv, pláštěnku.

Čas odjezdu děkanátního tranzitu z Rokytnice je od rybníka v 8.00. V Cholině vás čekáme nejpozději o půl desáté. Mše svatá s o. biskupem Antonínem bude v místním poutním kostele Nanebevzetí Panny Marie na závěr programu v 15.30. Návrat domů čekejte kolem 18. hodiny. Děkujeme za váš zájem a těšíme se na viděnou.

S pozdravem za organizátory
P. Jiří Kupka a P. Vojtěch Radoch

Probíhá novéna ke cti Antonína Cyrila Stojana

V druhé polovině září se tradičně modlíme za náš národ při vzpomínce na hlavního patrona české země, svatého knížete Václava. Letos máme zároveň na očích inspirující životní příběh svatého kněze a olomouckého arcibiskupa, Antonína Cyrila Stojana. Kdo se s ním chcete seznámit blíž, máte k dispozici speciálně vytvořenou novénu. Tato devítidenní pobožnost nám poslouží k zamyšlení nad aktuálními souvislostmi životního odkazu Božího služebníka a také se může stát pobídkou k prosbám za uzdravení vážně nemocných na jeho přímluvu u Boha. Modlitby na jednotlivé dny novény (20. – 28. 9.) jsou částečně k dispozici na webu arcidiecéze (ODKAZ).      

Program oslav stého Stojanova jubilea na Velehradě je vyvěšen na plakátech.