Archiv rubriky: Ze života diecéze

Rodinný život – časopis, který jinde nenajdete

Zjišťování zájmu čtenářů, kteří u nás v loňském roce dostávali do své poštovní schránky časopis Rodinný život z dílny olomouckého Centra pro rodinu, ještě není u konce, protože asi polovina dotázaných se k nabídce dárkového předplatného na rok 2024 nevyjádřila. Na chybějící odpovědi čeká otec Tomáš do středy 31. ledna. Pokud někdo z vás žádnou takovou nabídku domů nedostal, ale o časopis Rodinný život má zájem, může se přihlásit telefonicky nebo mailem rovněž do konce ledna.    

Našli se farníci, kteří se s otcem Tomášem domluvili, že si časopis Rodinný život objednají na vlastní náklady. Jiní si jej rádi nechají posílat domů jako milý dárek nebo si naopak z různých důvodů přejí, aby farnost v jejich případě od takového dárku upustila. Pro otce Tomáše je důležité, aby se o předplatné přihlásili všichni, kterým se časopis Rodinný život líbí a nepřejí si jeho zánik. I když je totiž celkový počet odběratelů rostoucí, stále zůstává pod úrovní ekonomické udržitelnosti redakce.  

Pokud byste chtěli toto dílo podpořit, můžete na časopis Rodinný život sami upozornit svoje známé, nebo je rovnou také obdarovat. Více informací najdete ZDE

Prosíme o finanční dar na charitní dílo

Sestry a bratři,

každoročně se na Vás při Dušičkové sbírce (letos při nedělní mši 5. 11.) obracíme s prosbou na podporu charitního díla v naší arcidiecézi. Charita je dnes největším laickým dílem katolické církve, které jde ke všem potřebným a snaží se udělat jejich život lepším nebo alespoň snesitelným tam, kde naši klienti prožívají ty nejtěžší situace.

Charita pomáhá všem bez rozdílu a má k tomu vybudovanou obrovskou síť zařízení a služeb, sociálních i zdravotních, od pomoci seniorům a lidem s nejrůznějšími typy onemocnění nebo omezení, lidem umírajícím i jejich rodinám, rodinám s dětmi až po lidi na okraji společnosti, osoby bez domova nebo závislým na návykových látkách nebo lidem propuštěným z vězení. Celkem se každoročně snažíme pomáhat více než padesáti tisícům klientů či pacientů. V Charitě dnes pracuje zhruba dva tisíce pracovníků a pomáhá nám tisíce dobrovolníků.

V posledních letech Charita čelila a stále čelí novým náročným výzvám. Sotva odezněla pandemie Covidu-19, překvapila nás válka na Ukrajině. Charitní pracovníci tak během poměrně krátké doby prošli a stále prochází dalším náročným obdobím. Klíčové stále je zabezpečit základní pomoc a doprovázení tisícům běženců, převážně matkám s dětmi a seniorům. Myslíme si, že i v těchto zkouškách Charita obstála a s hrdostí musíme říct, že jsme v nich díky mnoha lidem dobré vůle obstáli také jako národ.

Na tomto místě chceme zdůraznit jednu důležitou věc, že všechny tyto činnosti byly díky obrovské obětavosti pracovníků i dobrovolníků navíc, nad rámec pomoci našim stávajícím klientům, kteří na kvalitě péče žádným způsobem netratili!

Je mnoho dalších věcí, které v krátkosti nelze vyjmenovat, ale snažíme se ze všech sil splnit svoje poslání, jak na místní úrovni u nás doma v ČR, tak v globální rovině za hranicemi naší země.

Proto Vás chceme požádat o dar na charitní dílo podle vašich možností, protože tak intenzivní pomoc a v takovém rozsahu stojí nejen spoustu úsilí, ale i finančních prostředků. Chceme vám poděkovat za veškerou dosavadní pomoc a podporu, vždyť Charita je naším společným dílem.

Ať Vám Pán žehná

Mons. Bohumír Vitásek, prezident Arcidiecézní charity Olomouc
Václav Keprt, ředitel Arcidiecézní charity Olomouc