Archiv rubriky: Ze života diecéze

Ministranti z děkanátu jedou na pouť společně

Milí kluci od oltáře a vážení rodiče,

dovoluji si vám podat informace o připravované 1. Malé pouti ministrantů z naší diecéze ke cti blahoslaveného Carla Acutise.

Místo konání akce, která proběhne – dá-li Pán – v sobotu 21. října 2023, bude nakonec kvůli lepšímu zázemí v Cholině u Litovle /viz leták níže/. Na registraci bude možné objednat si oběd za příspěvek 50,- Kč. Ministranti si vezmou svoje liturgické oblečení, sportovní oděv a obuv, pláštěnku.

Čas odjezdu děkanátního tranzitu z Rokytnice je od rybníka v 8.00. V Cholině vás čekáme nejpozději o půl desáté. Mše svatá s o. biskupem Antonínem bude v místním poutním kostele Nanebevzetí Panny Marie na závěr programu v 15.30. Návrat domů čekejte kolem 18. hodiny. Děkujeme za váš zájem a těšíme se na viděnou.

S pozdravem za organizátory
P. Jiří Kupka a P. Vojtěch Radoch

Probíhá novéna ke cti Antonína Cyrila Stojana

V druhé polovině září se tradičně modlíme za náš národ při vzpomínce na hlavního patrona české země, svatého knížete Václava. Letos máme zároveň na očích inspirující životní příběh svatého kněze a olomouckého arcibiskupa, Antonína Cyrila Stojana. Kdo se s ním chcete seznámit blíž, máte k dispozici speciálně vytvořenou novénu. Tato devítidenní pobožnost nám poslouží k zamyšlení nad aktuálními souvislostmi životního odkazu Božího služebníka a také se může stát pobídkou k prosbám za uzdravení vážně nemocných na jeho přímluvu u Boha. Modlitby na jednotlivé dny novény (20. – 28. 9.) jsou částečně k dispozici na webu arcidiecéze (ODKAZ).      

Program oslav stého Stojanova jubilea na Velehradě je vyvěšen na plakátech. 

Králi, milost nám dej… aneb pozvánka na adorační den

Ve čtvrtek (30. 3.) a v neděli (2. 4.) bude celá olomoucká arcidiecéze spoléhat na modlitbu naší farnosti před Ježíšem v Nejsvětější svátosti. První adorační den se koná v Rokytnici a bude obětován za kněze, bohoslovce a nová povolání. Na Květnou neděli budeme ve společné adoraci pokračovat v Brodku při modlitbě za misionáře a Boží požehnání pro jejich práci.

K účasti si – prosím – v obou případech vyberte čas mezi 15. a 21. hodinou. Věřím, že se mezi námi jen těžko najde někdo, kdo by nemohl přijít ani na chvíli. Chcete-li si vybrat svůj čas k adoraci podle míry obsazenosti jednotlivých stráží, zapište se do našeho rezervačního systému (ZDE). Děkuji. +OT

K dispozici je také pozvánka
k bdění u Božího hrobu na Bílou sobotu.