Archiv rubriky: Naše farní rodina

Svatební ohlášky aneb paní Ilona se loučí

V sobotu 31. 8.  si v kostele Povýšení svatého Kříže v Prostějově slíbí manželskou lásku, úctu a věrnost pan Zdeněk Buksa z Prostějova a paní Ilona Horníčková z Rokytnice. Jejich příští společné bydliště bude v Prostějově, takže ve farnosti Rokytnice nastává čas k rozloučení.

Ať Boží milost provází tento zkušenostmi bohatý pár na cestě věrnosti jejich křesťanskému povolání a dopřeje jim stálou radost z lásky v rodině!

Společně na Sv. Hostýn – busem i na kole

Skupina mladých biřmovanců spolu s otcem Tomášem zve zájemce o účast na dvoudenní cyklistické pouti do Hostýnských Vrchů, aby se podívali na předpokládanou mapu trasy (viz odkaz níže). Cesta vede mimo frekventované silnice a jejím cílem je slavná mariánská bazilika uprostřed hostýnské přírody.

Zatím poslední IV. ročník farního cykloputování vedl na Velehrad (2020).

ZÁKLADNÍ INFORMACE V ROCE 2024

Čtvrtek 4. 7. – nakládání zavazadel do 12:00 (fara Rokytnice)

Pátek 5. 7. – odjezd cyklistů ve 14:00 (Brodek) a ve 14:15 (Rokytnice) směr Pavlovice a Chvalčov – ubytování na Sv. Hostýně – večeře z domácích zásob – volný (herní) večer – modlitba před spaním – nocleh ve spacáku v poutním domě č. 2

Sobota 6. 7. – snídaně v restauraci – uvolnění pokojů – 9.00 mše svatá v bazilice + příležitost ke zpovědi – 10.30 růžencová pobožnost – oběd v restauraci – zakončení pouti v kostele – možnost osobního zasvěcení Panně Marii – naložení zavazadel a odjezd poutního autobusu cca ve 14.00 – návrat cyklistů domů přes Rusavu a Troubky cca v 18.00

MAPA TRASY
(46 + 47 km)


POUTNÍ AUTOBUS
V sobotu 6. 7. po sedmé hodině ranní vyráží na Sv. Hostýn společný autobus poutníků z farností Rokytnice – Brodek u Přerova – Citov a Kokory. Časový plán jednotlivých zastávek bude zveřejněn v ohláškách.

PŘIHLAŠOVÁNÍ A CENA
Cena 150,- Kč (děti do 15 let 100,- Kč) za místo v autobuse se platí předem v sakristii nebo na faře v Rokytnici. Základní kapacita 25 sedadel již byla obsazena. Žádosti o zapsání do seznamu náhradníků přijímá otec Tomáš (mobil 736 522 838).

Cyklisté se hlásí otci Tomášovi do neděle 23. 6. (čím dříve, tím lépe). Počet postelí je omezen. Ostatní účastníci mohou spát v klubovně poutního domu s karimatkou na zemi. Cena bude stanovena zpětně podle skutečných nákladů za ubytování a společné jídlo. Cena za nocleh na posteli ve vlastním spacáku činí 250,- Kč + 120,- Kč (snídaně).

VÍTĚZNÁ OCHRANO MORAVY,
ORODUJ ZA NÁS!

Modlitební doprovázení biřmovanců 2024-25

Na přijetí duchovní pečeti daru Ducha Svatého ve svátosti biřmování se u nás připravuje celkem 20 bratří a sester, z toho 15 studentů a 5 dospělých. Termín jejich biřmování ještě nebyl stanoven, ale očekáváme ho zhruba za rok – na jaře 2025.

Kdo z farníků by se chtěl v tomto roce zapojit do diskrétního doprovázení biřmovanců skrze přímluvnou modlitbu, ať se ozve otci Tomášovi. V ideálním případě se mezi námi takových přímluvců najde právě 20. Forma modlitby je libovolná, úmysl společný: Ať naši biřmovanci nepromarní duchovní dary, které jim Pán připravuje.

Velikonoční pozdrav od Matýska a jeho sestry

Milí farníci, upřímně děkuji za vaši štědrost pro letošní postní almužnu, kterou chceme podpořit rodinu šestiletého Matýska v rámci probíhající sbírky na portálu DONIO (podrobnosti ZDE). I když je cílová částka na objednanou letní operaci atrofovaného ucha stále dosti daleko, plánované odeslání našeho daru v celkové hodnotě 28.500,- Kč jistě pomůže. Níže sdílíme aktuální pozdrav od příjemců pomoci. +OT

26. 3. 2024

Milí přátelé, zbývá nám zhruba měsíc a půl na odeslání platby za operaci na účet kliniky. Díky vám roste částka každým dnem a jsme již ve třetině. Abychom se dostali ještě blíže k cíli, požádali jsme o poslední prodloužení sbírky o třicet dní. Při té příležitosti vám chtěl poděkovat osobně i Matýsek se sestřičkou Michalkou (aby neměl takovou trému).