Archiv rubriky: Naše farní rodina

Zahrada v centru pozornosti farníků

OTEVŘENÝ DOPIS
ZE DNE 15.9.2019

Vážený otče Tomáši,
tímto Vás zdvořile žádáme o zastavení iniciativy směřující k postupnému převedení všech vlastnických práv k farní zahradě v Rokytnici na obec Rokytnice. Považujeme tyto snahy pro naši společnou farní rodinu křesřanů bydlících v obcích Rokytnice, Brodek u Přerova, Citov a Císařov za velmi nevýhodnou.

Uznáváme, že zahrada je dlouhodobě zanedbávána, avšak záměr uveřejněný ve 4. čísle Kaštánku je pro církev v mnoha směrech ztrátový – vzdáváme se vzácných statků jako je soběstačnost, voda, klid, soukromí a životní prostor v přírodním prostředí. Namísto toho vznikne další zastavěná plocha, která bude sloužit pro zábavu tohoto světa.

Věříme, že při společných jednáních bychom byli schopni najít řešení, které by bylo přijatelné pro všechny, včetně toho, že se každý dle svých možností zapojíme do její pravidelné údržby.

Velice děkujeme za vyslyšení naší prosby.

Modlíme se za Vás.

rodina Hrnčiříkova (Rokytnice)
rodina Binderova (Brodek)
Jenda a Pavla Paláskovi (Citov)
František a Martina Chovancovi (Rokytnice)
Anna Smětalová (Rokytnice)
Vladimíra Vojtková (Rokytnice)
Kateřina Obrtelová (Rokytnice)
Eva Jančíková (Císařov)


V reakci na tento otevřený dopis svolává otec Tomáš veřejnou diskuzi se všemi věřícími, kteří mají o budoucnost farní zahrady zájem. Setkání proběhne na faře v pondělí 30.9. od 18 hodin.

Předem děkujeme za Váš čas.