Farář v Rokytnici

P. ThLic. Tomáš Klíč

zvaný Didymos (Didy)
751 04 Rokytnice 130

Mobil: +420 736 522 838
Email: klic.tomas@ado.cz

Milí farníci a přátelé,
denně se za vás modlím a prosím, abyste si i vy někdy před Pánem vzpomněli na mě. Děkuji.

Protože povaha duchovní služby předpokládá u kněze připravenost reagovat na nečekané události a aktuální potřeby lidí, nejsem vždy snadno k zastižení na faře. V době mé nepřítomnosti Vám doporučuji vytrvalé prozvánění na shora uvedené telefonní číslo. K plánování osobního setkání Vám mohou posloužit také „úřední“ hodiny, ve kterých se pohybuji poblíž fary, nebo přímo v kanceláři.

Úřední hodiny v Rokytnici:
Pondělí 10:00 až 11:00
Pátek 15:00 až 16:00

Návštěvy v rodinách
Pokud byste souhlasili, rád přijmu pozvání na osobní setkání s Vaší rodinou, nejlépe v neděli v poledne. Společný nedělní oběd se mi dlouhodobě jeví jako nejefektivnější způsob sbližování farníků s duchovním otcem. S vařením si nedělejte zbytečné starosti. Protože si jídlo musím umět připravit sám, bývám velmi vděčný a nenáročný host. 

Základní životopisná data:

Narození 30. 4. 1979 Olomouc
Křest 10. 6. 1979 Prostějov – Vrahovice
1. sv. přijímání 1990 Prostějov – sv. Kříž
Biřmování 1997 Olomouc – katedrála
Maturita 1997 Olomouc – SPŠ elektrotechnická
Teologický konvikt 1997-98 Litoměřice
Vojenská služba 1998-99 Město Libavá, Mikulov
Teologická studia 1999-01 Olomouc – CMTF UP
Teologická studia 2001-04 Řím – Papežská lateránská univerzita
Jáhenské svěcení 14. 8. 2004 Velehrad
Kněžské svěcení 25. 6. 2005 Olomouc – katedrála
Postgraduál (ThLic.) 2007-09 Řím – Papežská lateránská univerzita (zaměření na teologii křesťanského života, oblast environmentální etiky)
Farářská zkouška 2011 Olomouc
Skautský slib 2013 Jednov – lesní tábořiště
Doktorandské studium 2014-16 Bologna – Teologická fakulta
(nedokončený projekt o ctnosti tolerance a jejího vztahu k pravdě)
Noviciát v kněžském sdružení sv. Dominika 2015-17 Praha – dominikánský konvent (obláčka)
Ekumenická lesní škola (absolvent) 2016 Orlovy, Žďár nad Sázavou
1. pomazání nemocných 2017 Přerov – nemocnice
Doživotní slib diecézního dominikána 2017 Olomouc – dominikánský konvent Sdružení kněží a jáhnů sv. Dominika
Ekumenická lesní škola (duchovní doprovod) 2018 Orlovy, Wimbledon (UK), Žďár nad Sázavou
Převor kněží a jáhnů sv. Dominika v ČR 2021-23 Praha – dominikánský konvent (volba)
 Moje dosavadní působiště:

ŘKF Valašské Klobouky (2004–2006); ŘKF Kroměříž – sv. Mořic (2006–2009); ŘKF Hradisko u Kroměříže, exc. (2006–2007); ŘKF Zlámanka, exc. (2006–2007); ŘKF Zlobice, exc. (2006–2007); Řím (Itálie) – studium (2007-2009); ŘKF Zborovice (2009–2011); ŘKF Zlobice, exc. (2009–2011); ŘKF Počenice, exc. (2009–2011); CMTF UP Olomouc – výuka na kombinovaném studiu, tzv. „dálkaři“ (2010-2011); ŘKF Senice na Hané (2011-2016); CMTF UP Olomouc – výuka na prezenčním studiu (2011-2013); Bologna (Itálie) – studium (2014-2016); ŘKF Rokytnice u Přerova (od r. 2016); ŘKF Brodek u Přerova, exc. (od r. 2016); ŘKF Citov u Přerova, exc. (od r. 2016), kaplan pro kněze olomoucké arcidiecéze (od r. 2023)

Komunitní web katolíků žijících kousek od Přerova