Květina pro svatého Jiří – hodová pozvánka na bohoslužbu i kolotoč

Ve dnech kolem svátku sv. Jiří přijíždějí do Citova kolotoče a v jednom z duchovních center naší farní rodiny máme hody.

Tradiční poutní mše se letos uskuteční v neděli 21. 4. v 10:45. Rádi bychom na ni pozvali věřící různého věku, a zvláště rodiny s dětmi. Pastorační rada citovské farnosti proto přichází se speciální nabídkou. Všechny děti, které na začátku poutní mše přinesou do kostela nějakou květinu pro sv. Jiří (může být živá ze zahrádky nebo podomácku vyrobená), od nás dostanou darem hodový perník. 🙂

Na konci bohoslužby pak budou držitelé těchto hodových perníků odměněni také předplacenou poukázkou na kolotoče. Finanční hodnotu poukázky zatím neprozrazujeme, ať máte nějaké překvapení. Těšíme se na radost v očích dětí i dospělých. +OT

Pocta pro sv. Jiří od dětských poutníků v Citově – neděle 21. 4. 2024