Odešel pan Jan Odstrčil (1964)

Po 60 letech pozemského žití
odešel vstříc Božímu světlu

pan Jan Odstrčil

Brodek u Přerova,
Majetínská 4

Pohřeb se koná
v sobotu 4. 5. ve 13.00
v kostele Narození sv. Jana Křtitele v Brodku u Přerova.

Po mši svaté a modlitbách za spásu jeho duše bude tělo našeho zemřelého bratra uloženo do rodinného hrobu na místním hřbitově. Věčné odpočinutí dej mu, Pane, a světlo věčné ať mu svítí. Ať odpočívá v pokoji!