Odešla paní Jarmila Panáková (1926)

V naději na život věčný
odešla vstříc svému Pánu

paní Jarmila Panáková
roz. Nevřelová

Císařov 62

Pohřeb se koná
v pátek 10. 5. v 15.00
v kostele sv. Jiří v Citově.

   

Po mši svaté za spásu její duše bude tělo naší zemřelé sestry uloženo do rodinného hrobu na místním hřbitově. Věčné odpočinutí dej jí, Pane, a světlo věčné ať jí svítí. Ať odpočívá v pokoji!