Prohlášení biskupů členských států EU k nadcházejícím volbám do Evropského parlamentu

My, biskupové zastupující biskupské konference zemí Evropské unie, vybízíme všechny občany, a zejména katolíky, aby se připravili na nadcházející volby do Evropského parlamentu v červnu roku 2024 a aby se jich zúčastnili. Tento projekt evropského kontinentu sjednoceného v rozmanitosti, kontinentu silného, demokratického, svobodného, pokojného, prosperujícího a spravedlivého všichni společně sdílíme a cítíme za něj odpovědnost. Tento postoj máme možnost prokázat tím, že ve volbách odevzdáme svůj hlas a zodpovědně vybereme zástupce, kteří budou v obnoveném Evropském parlamentu zastupovat naše hodnoty a pracovat pro společné dobro.

Členské státy Evropské Unie v roce 2024

Projekt evropské integrace se zrodil z popela strašlivých válek, které v minulém století zpustošily náš kontinent a nechaly za sebou mnoho bolesti, obětí a zkázy. Vznikl se záměrem zajistit mír, svobodu a prosperitu. Na jeho počátku stála odvaha a prozíravost těch, kdo dokázali překonat historické nepřátelství a nabídnout nové pojetí, které do budoucna prakticky znemožní válku na našem kontinentu. Nejprve šlo o projekt ekonomický, zahrnoval ale také společenský a politický rozměr a společné hodnoty. Mnozí z otců zakladatelů Evropské unie byli praktikující katolíci, kteří hluboce věřili v důstojnost každého člověka a v hodnotu společenství. Jako Evropané jsme přesvědčeni, že tento projekt, který funguje více než 70 let, je třeba podporovat a pokračovat v něm.

Evropa a Evropská unie dnes procházejí náročným a nejistým obdobím, které v posledních letech charakterizuje řada krizí. Záhy budou také čelit obtížným otázkám, jako jsou války v Evropě i jejím sousedství, migrace a azyl, klimatická změna, rostoucí digitalizace a využívání umělé inteligence, nová úloha Evropy ve světě, rozšíření Evropské unie a změna jejích základních smluv atd. Aby bylo možné tyto zásadní otázky řešit ve světle základních hodnot Evropské unie a vytvářet tak lepší budoucnost pro nás i příští pokolení nejen v Evropě, ale také v celém světě, potřebujeme odvážné, kompetentní a hodnotově orientované politiky, kteří poctivě usilují o společné dobro. Je naší odpovědností, abychom v nadcházejících volbách vybrali ty nejlepší. Jako křesťané se musíme snažit dobře rozlišit, které osoby a kterou stranu máme v tomto důležitém okamžiku pro budoucnost Evropské unie volit. Proto je třeba vzít v potaz okolnosti, které se mohou v jednotlivých zemích lišit – například možnost volby kandidátů, nebo jen stran, volební programy jednotlivých stran, samotné kandidáty, kteří se ve volbách představují… V těchto otázkách mohou užitečné orientační pokyny nabídnout i biskupské konference příslušných členských zemí. Vedle toho je důležité, abychom volili takové osoby a strany, které jasně podporují evropský projekt a o nichž se důvodně domníváme, že budou prosazovat naše hodnoty a naši představu o Evropě, jako je respektování a podpora důstojnosti každé lidské osoby, solidarita, rovnost, rodina a posvátnost života, demokracie, svoboda, subsidiarita, péče o náš „společný domov“… Víme, že Evropská unie není dokonalá a že mnohé její politické a právní návrhy nejsou v souladu s křesťanskými hodnotami a neodpovídají očekáváním mnoha jejích obyvatel. Přesto věříme, že jsme povoláni stát se pro ni přínosem a přispívat k jejímu zlepšení pomocí nástrojů, které nám nabízí demokracie.

V nadcházejících volbách do Evropského parlamentu bude poprvé hlasovat mnoho mladých lidí, někteří z nich již ve věku 16 let. Důrazně mladé lidi vybízíme, aby při této příležitosti využili svého hlasovacího práva, a tak vytvořili Evropu, která jim zajistí budoucnost a bude odpovídat jejich skutečným přáním. Povzbuzujeme také mladé evropské katolíky, kteří cítí povolání angažovat se v politice, aby tuto výzvu následovali s náležitou intelektuální i morální průpravou, aby tak mohli přispět ke společnému dobru v duchu služby společenství. V často citovaném projevu, který pronesl Jacques Delors 17. října 1989 v Bruggách na College of Europe, se tehdejší předseda Evropské komise obrátil na mladé studenty těmito slovy: „Jste totiž zváni, abyste se podíleli na jedinečném podniku, který sbližuje lidi a národy kvůli něčemu lepšímu, a nikoliv horšímu.“

Jako evropští biskupové si tuto výzvu mladým studentům bereme za svou a obracíme se s ní na všechny evropské občany. Zapojme se do evropského projektu, který je naší budoucností, také tím, že budeme svědomitě hlasovat v nadcházejících volbách!

Schváleno biskupy-delegáty pro COMECE: ✠ Mariano Crociata, biskup diecéze Latina (Itálie), předseda ✠ Antoine Hérouard, arcibiskup dijonský (Francie), první místopředseda ✠ Nuno Brás da Silva Martins, biskup funchalský (Portugalsko), místopředseda ✠ Czesław Kozon, biskup kodaňský (Skandinávie), místopředseda ✠ Rimantas Norvila, biskup vilkaviškiský (Litva), místopředseda ✠ Lode Aerts, biskup bruggský (Belgie) ✠ Virgil Bercea, biskup eparchie Oradea Mare (Rumunsko) ✠ Joseph Galea-Curmi, pomocný biskup maltský ✠ Jozef Haľko, pomocný biskup bratislavský (Slovensko) ✠ Theodorus C. M. Hoogenboom, pomocný biskup utrechtský (Nizozemsko) ✠ Anton Jamnik, pomocný biskup lublaňský (Slovinsko) ✠ Philippe Jourdan, apoštolský administrátor Estonska ✠ Andris Kravalis, pomocný biskup rižský (Lotyšsko) ✠ Juan Antonio Martínez Camino, pomocný biskup madridský (Španělsko) ✠ Gábor Mohos, pomocný biskup ostřihomskobudapešťský (Maďarsko) ✠ Manuel Nin i Güell OSB, apoštolský exarcha Řecka ✠ Kieran O’Reilly, arcibiskup arcidiecéze Cashel a Emly (Irsko) ✠ Franz-Josef Overbeck, biskup essenský (Německo) ✠ Christo Proykov, biskup eparchie sv. Jana XXIII. v Sofii(Bulharsko) ✠ Ivan Šaško, pomocný biskup záhřebský (Chorvatsko) ✠ Selim Jean Sfeir, maronitský arcibiskup kyperský ✠ Janusz Bogusław Stepnowski, biskup lomžinský (Polsko) ✠ Jan Vokál, biskup královéhradecký (ČR) ✠ Leo Wagener, pomocný biskup lucemburský✠ Aegidius Zsifkovics, biskup eisenstadtský (Rakousko)