Modlitební doprovázení biřmovanců 2024-25

Na přijetí duchovní pečeti daru Ducha Svatého ve svátosti biřmování se u nás připravuje celkem 20 bratří a sester, z toho 15 studentů a 5 dospělých. Termín jejich biřmování ještě nebyl stanoven, ale očekáváme ho zhruba za rok – na jaře 2025.

Kdo z farníků by se chtěl v tomto roce zapojit do diskrétního doprovázení biřmovanců skrze přímluvnou modlitbu, ať se ozve otci Tomášovi. V ideálním případě se mezi námi takových přímluvců najde právě 20. Forma modlitby je libovolná, úmysl společný: Ať naši biřmovanci nepromarní duchovní dary, které jim Pán připravuje.