Archiv pro rubriku: Ze života společnosti

Stovky tisíc lidí zemřely s diagnózou covid-19

Statistický údaj více než 770 000 obětí se za poslední rok týká pouze Evropy a nese v sobě nepřeberné množství jedinečných lidských příběhů i rodinných dramat.

Bratři a sestry,
velmi vás prosím o pomoc při tvorbě modlitebního řetězu za oběti pandemie a za jejich rodiny. Místo i čas účasti na adoraci si můžete vybrat z naší nabídky. Stačí pouhých 30 minut. Děkuji. +OT

Začínáme v pátek 12.3. v 18:00 v Rokytnici a končíme tamtéž o den později. Mezitím se adorační stráž přesune do Citova i do Brodku. Noční pauza bude od 24.00 do 6:00. S napětím sleduji, jestli se nám i letos podaří projevit eucharistickému Ježíši podobnou důvěru a lásku jako před rokem.

POVEDLO SE!
DEO GRATIAS

Duchovní život se opět stěhuje do soukromí

Na svém dnešním zasedání schválila vláda ČR krizové opatření omezující volný pohyb osob podobně jako v období jarní karantény. 


 

Počet osob společně přítomných na veřejně dostupných místech se při zachování několika vyjímek snižuje na dvě. Počet účastníků na pohřbu a svatbě se omezuje na deset.


Z přiloženého dokumentu je patrné, že standardní duchovní služba kněze (rozhovory, modlitby a svátosti) je v případě potřeby i nadále individuálně poskytována na celém území farnosti (bod 1.7).

KE STAŽENÍ:
Krizové opatření vlády ze dne 21.10.2020


Uvedení farního života do souladu s novým nařízením bude oznámeno  obvyklou cestou.