Archiv rubriky: Ze života společnosti

Prohlášení biskupů členských států EU k nadcházejícím volbám do Evropského parlamentu

My, biskupové zastupující biskupské konference zemí Evropské unie, vybízíme všechny občany, a zejména katolíky, aby se připravili na nadcházející volby do Evropského parlamentu v červnu roku 2024 a aby se jich zúčastnili. Tento projekt evropského kontinentu sjednoceného v rozmanitosti, kontinentu silného, demokratického, svobodného, pokojného, prosperujícího a spravedlivého všichni společně sdílíme a cítíme za něj odpovědnost. Tento postoj máme možnost prokázat tím, že ve volbách odevzdáme svůj hlas a zodpovědně vybereme zástupce, kteří budou v obnoveném Evropském parlamentu zastupovat naše hodnoty a pracovat pro společné dobro.

Členské státy Evropské Unie v roce 2024

Projekt evropské integrace se zrodil z popela strašlivých válek, které v minulém století zpustošily náš kontinent a nechaly za sebou mnoho bolesti, obětí a zkázy. Vznikl se záměrem zajistit mír, svobodu a prosperitu. Na jeho počátku stála odvaha a prozíravost těch, kdo dokázali překonat historické nepřátelství a nabídnout nové pojetí, které do budoucna prakticky znemožní válku na našem kontinentu. Nejprve šlo o projekt ekonomický, zahrnoval ale také společenský a politický rozměr a společné hodnoty. Mnozí z otců zakladatelů Evropské unie byli praktikující katolíci, kteří hluboce věřili v důstojnost každého člověka a v hodnotu společenství. Jako Evropané jsme přesvědčeni, že tento projekt, který funguje více než 70 let, je třeba podporovat a pokračovat v něm.

Pokračování textu Prohlášení biskupů členských států EU k nadcházejícím volbám do Evropského parlamentu

O hodnotách, kterých si ceníme, je třeba mluvit

Milí farníci,
rád bych vás pozval k modlitbě a postu za naše senátory, kteří mají ve čtvrtek (25.1.) na programu hlasování o tzv. Istanbulské úmluvě s možností tento nebezpečný ideologický dokument svobodně a sebevědomě odmítnout. Kéž jim přitom pomáhají projevy našeho zájmu a vyšší moudrost Ducha Svatého! Níže si můžete přečíst krátkou zprávu, kterou jsem v této věci adresoval paní Jitce Chalánkové, senátorce za náš volební obvod. +OT


Vážená paní senátorko,
srdečně Vás zdravím z Rokytnice u Přerova. S velkým zájmem sleduji, jak si v těchto dnech v Senátu poradíte s hlasováním o vysoce kontroverzním dokumentu, který se jmenuje Istanbulská úmluva. Nakolik jsem měl možnost se s tématem postupně seznámit, jeho přijetí určitě NENÍ v zájmu České republiky a jejího právního řádu. Pokud to vidíte podobně, děkuji za Váš hlas pro definitivní NEPŘIJETÍ úmluvy. Chybět nám určitě nebude. Stejnou cestou se už před lety vydalo sousední Slovensko. Turecko, které dalo dokumentu název, od ní dokonce odstoupilo, ačkoliv prý mezitím prošla ratifikačním procesem.

S přáním všeho dobrého
Tomáš Klíč

PS. Argumentace Vašeho kolegy Šimetky, který IÚ srovnává s Úmluvou OSN o právech osob se zdravotním postižením, vyvolala zásadní protest z pera pana Mgr. Václava Krásy, předsedy Národní rady osob se zdravotním postižením v ČR. Jeho negativní postoj k Istanbulské úmluvě je znám dlouhodobě, viz osobní blog autora na aktuálně.cz a jeho článek ze dne 7. 5. 2018 nazvaný Zpochybňování přirozených daností znamená konec naší civilizace (citováno 22. 1. 2024).

Bůh jim požehnal se slovy: „Ploďte a množte se a naplňte zemi.“

Milí bratři a sestry,

jako vaši biskupové jsme se na začátku prázdnin připojili ke společnému prohlášení církví ohledně manželství. Určitě bude dobré, kdyby se k podpoře této závažné věci připojili i mnozí další. Posílám vám proto odkaz na petici s tím, že by bylo dobré se připojit.

Mons. Antonín Basler z Olomouce

MANŽELSTVÍ MUŽE A ŽENY

Svým podpisem se připojuji k Prohlášení zástupců církví ve prospěch manželství muže a ženy. Tato petice nemíří proti jiným skupinám lidí. Pouze žádáme, aby slovo „manželství“ nebylo tunelováno a zůstalo označením vztahu muže a ženy, jak tomu je v Bibli i v tradici našeho státu. Manželství považujeme za jedinečný základ společnosti a nejlepší místo pro rození a výchovu dětí – naší budoucí společnosti. Proto žádám poslance o přijetí poslaneckého návrhu na doplnění ústavního zákona o rodině slovy „a manželství jako svazek muže a ženy“.  

CHCI PODROŘIT PETICI