Archiv pro rubriku: Ze života společnosti

Bez roušek a dezinfekce to na podzim nepůjde

Na základě rozhodnutí ministerstva zdravotnictví platí na území ČR od 10.9. povinnost NOŠENÍ ROUŠEK nebo jiné ochrany dýchacích cest – tj. respirátor, šátek apod.

  • uvnitř všech budov mimo bydliště (ubytování) s výjimkami stanovenými mimořádným opatřením
  • ve veřejné dopravě mimo řidiče v oddělené kabině a pro cestující mimo dobu nutnou ke konzumaci jídla a nápojů 

VÝJIMKY: Roušku nemusí mít nasazenou hosté v restauraci během konzumace jídla a pití, žáci a pedagogové ve školních třídách a v mateřských školkách, děti do dvou let, lidé s poruchami intelektu, autismem nebo duševní chorobou, zaměstnanci na pracovišti při dodržení minimální vzdálenosti 2m od ostatních lidí, umělci při provádění autorského díla, účastníci svatebního obřadu, osoby nebo skupiny osob během pořizování portrétních fotografií, návštěvníci bazénů, sportovci během tréninků a zápasů, účastníci soudního líčení.

CÍLEM OPATŘENÍ JE ZPOMALENÍ DALŠÍHO ŠÍŘENÍ VIRU SARS-COV-2 V DUCHU MEZIGENERAČNÍ SOLIDARITY.

Všichni ÚČASTNÍCI BOHOSLUŽEB včetně duchovních nosí ochranu dýchacích cest do odvolání nasazenou po celou dobu trvání liturgického obřadu s výjimkou okamžiku svatého přijímání, předčítání Božího slova, kázání, zpívaného žalmu apod.


DEZINFEKCE a časté mytí rukou patří v době pandemie k dobrému vychování. Děkujeme, že na to nezapomínáte ani při příchodu do kostela nebo na faru.


Společná MODLITBA za překonání pandemie a za ukončení války v Sýrii probíhá v naší farnosti každou první sobotu v měsíci (7:00 – 9:00 Brodek). Děkujeme za Vaši účast.

Mám za to, že druhá vlna epidemie nepřijde

NEBOŤ UŽ VÍME,
JAK JÍ ČELIT

Itálie. Profesor Alberto Zangrillo (foto), primář oddělení intenzivní péče nemocnice San Raffaele v lombardské metropoli, řekl 27. června pro italský katolický portál Il Sussidiario, že epidemie covid-19 skončila. Již od 18. dubna nemá na JIP nikoho hospitalizovaného, a počínaje květnem se ani na místní pohotovost nedostavil nikdo s podezřením na toto onemocnění. Opakuje to a dokládá mimo jiné také v rozhovoru pro italskou televizi La7, kde řekl: „Nevím, zda přijde druhá vlna, mám za to, že ne, a doufám, že tak doufají všichni, ale kdyby měla přijít, řekli jsme jasně, aniž by někdo mohl vyvrátit, co říkáme, že v důsledku vynaloženého úsilí všech velkých nemocnic na celém světě tento virus nyní známe a víme, jak mu čelit v konkrétním případě, jakož i v rámci určitého území.

Říkat proto dnes, že děti se asi nebudou moci vrátit do školy, že nesmíme cestovat letadlem a musíme zůstat doma, rovná se tomu, že máme umřít, protože jsme imbecilové a musíme se zavřít doma a čekat, až přijde ona druhá strašná vlna a snažít se zemřít v co nejmenším počtu. Tak tomu ovšem není!! Jasné! Tak tomu není! Na obzoru je klidný zítřek i z epidemiologického hlediska,“ odpověděl přední lombardský lékař a primář milánské kliniky San Raffaelo pochybujícímu novináři.

Zdroj:
www.radiovaticana.cz (8.7.)