Bez roušek a dezinfekce to na podzim nepůjde

Na základě rozhodnutí ministerstva zdravotnictví platí na území ČR od 10.9. povinnost NOŠENÍ ROUŠEK nebo jiné ochrany dýchacích cest – tj. respirátor, šátek apod.

  • uvnitř všech budov mimo bydliště (ubytování) s výjimkami stanovenými mimořádným opatřením
  • ve veřejné dopravě mimo řidiče v oddělené kabině a pro cestující mimo dobu nutnou ke konzumaci jídla a nápojů 

VÝJIMKY: Roušku nemusí mít nasazenou hosté v restauraci během konzumace jídla a pití, žáci a pedagogové ve školních třídách a v mateřských školkách, děti do dvou let, lidé s poruchami intelektu, autismem nebo duševní chorobou, zaměstnanci na pracovišti při dodržení minimální vzdálenosti 2m od ostatních lidí, umělci při provádění autorského díla, účastníci svatebního obřadu, osoby nebo skupiny osob během pořizování portrétních fotografií, návštěvníci bazénů, sportovci během tréninků a zápasů, účastníci soudního líčení.

CÍLEM OPATŘENÍ JE ZPOMALENÍ DALŠÍHO ŠÍŘENÍ VIRU SARS-COV-2 V DUCHU MEZIGENERAČNÍ SOLIDARITY.

Všichni ÚČASTNÍCI BOHOSLUŽEB včetně duchovních nosí ochranu dýchacích cest do odvolání nasazenou po celou dobu trvání liturgického obřadu s výjimkou okamžiku svatého přijímání, předčítání Božího slova, kázání, zpívaného žalmu apod.


DEZINFEKCE a časté mytí rukou patří v době pandemie k dobrému vychování. Děkujeme, že na to nezapomínáte ani při příchodu do kostela nebo na faru.


Společná MODLITBA za překonání pandemie a za ukončení války v Sýrii probíhá v naší farnosti každou první sobotu v měsíci (7:00 – 9:00 Brodek). Děkujeme za Vaši účast.