Svatební ohlášky aneb paní Ilona se loučí

V sobotu 31. 8.  si v kostele Povýšení svatého Kříže v Prostějově slíbí manželskou lásku, úctu a věrnost pan Zdeněk Buksa z Prostějova a paní Ilona Horníčková z Rokytnice. Jejich příští společné bydliště bude v Prostějově, takže ve farnosti Rokytnice nastává čas k rozloučení.

Ať Boží milost provází tento zkušenostmi bohatý pár na cestě věrnosti jejich křesťanskému povolání a dopřeje jim stálou radost z lásky v rodině!