O svátku hlavních patronů Moravy jsme putovali do Majetína

Foto: archiv OT

Pěší pouť za obnovu víry v našem kraji začala v Rokytnici u rybníka v pátek 5. 7. v 8.15 a pokračovala z Brodku v 9.30 (kostel). Slavnostní mše svatá v Majetíně se konala jako obvykle v 10.45. Letos jsme se na tuto cestu vydali už posedmé.

Večer pak byla v Rokytnici od 17.00 pravidelná příležitost ke svátosti smíření. Po ní v 18.30 následovala modlitba nešpor. +OT

Foto: archiv OT