Odešla paní Jarmila Panáková (1926)

V naději na život věčný
odešla vstříc svému Pánu

paní Jarmila Panáková
roz. Nevřelová

Císařov 62

Pohřeb se koná
v pátek 10. 5. v 15.00
v kostele sv. Jiří v Citově.

   

Po mši svaté za spásu její duše bude tělo naší zemřelé sestry uloženo do rodinného hrobu na místním hřbitově. Věčné odpočinutí dej jí, Pane, a světlo věčné ať jí svítí. Ať odpočívá v pokoji!

Odešel pan Jan Odstrčil (1964)

Po 60 letech pozemského žití
odešel vstříc Božímu světlu

pan Jan Odstrčil

Brodek u Přerova,
Majetínská 4

Pohřeb se koná
v sobotu 4. 5. ve 13.00
v kostele Narození sv. Jana Křtitele v Brodku u Přerova.

Po mši svaté a modlitbách za spásu jeho duše bude tělo našeho zemřelého bratra uloženo do rodinného hrobu na místním hřbitově. Věčné odpočinutí dej mu, Pane, a světlo věčné ať mu svítí. Ať odpočívá v pokoji!

Odešla paní Jarmila Medková (1939)

V naději na život věčný
odešla vstříc svému Pánu

paní Jarmila Medková
roz. Uhlířová

Citov 72

Pohřeb se koná
v pátek 26. 4. v 15.00
v kostele sv. Jiří v Citově.

   

Po mši svaté za spásu její duše bude tělo naší zemřelé sestry uloženo do rodinného hrobu na místním hřbitově. Věčné odpočinutí dej jí, Pane, a světlo věčné ať jí svítí. Ať odpočívá v pokoji!

Květina pro svatého Jiří – hodová pozvánka na bohoslužbu i kolotoč

Ve dnech kolem svátku sv. Jiří přijíždějí do Citova kolotoče a v jednom z duchovních center naší farní rodiny máme hody.

Tradiční poutní mše se letos uskuteční v neděli 21. 4. v 10:45. Rádi bychom na ni pozvali věřící různého věku, a zvláště rodiny s dětmi. Pastorační rada citovské farnosti proto přichází se speciální nabídkou. Všechny děti, které na začátku poutní mše přinesou do kostela nějakou květinu pro sv. Jiří (může být živá ze zahrádky nebo podomácku vyrobená), od nás dostanou darem hodový perník. 🙂

Na konci bohoslužby pak budou držitelé těchto hodových perníků odměněni také předplacenou poukázkou na kolotoče. Finanční hodnotu poukázky zatím neprozrazujeme, ať máte nějaké překvapení. Těšíme se na radost v očích dětí i dospělých. +OT

Pocta pro sv. Jiří od dětských poutníků v Citově – neděle 21. 4. 2024

Komunitní web katolíků žijících kousek od Přerova