Pastorační rada

Pastorační rada je spolu s farářem a pod jeho vedením odpovědná za rozlišování cest, kterými se má naše církevní společenství rozvíjet.

Mezi oblasti zájmu pastorační rady patří zejména podmínky pro duchovní život, vzdělávání a katecheze, podpora manželství a rodiny, práce s dětmi, naslouchání hlasu mládeže, pomoc lidem v nouzi, misie a vyhledávání vzdálených, mediální komunikace, svět kolem nás a významné události z pastoračního plánu (poutě, různá výročí, priority vyhlášené biskupem či papežem apod.).

Stanovy pastorační rady farnosti arcidiecéze olomoucké

Podzimní návrh otce Tomáše na předčasné rozpuštění oslabených pastoračních rad a následné vypsání nových voleb byl na plenárním zasedání zbylých členů ve dnech 3. a 4. 11. 2023 důkladně projednán a jednomyslně zamítnut. 

S platností do 31. května 2025 tvoří spolu s knězem naši pastorační radu:

ve farnosti Rokytnice u Přerova

Karla Janková (*)
Josef Ulehla
Anna Smětalová
Marie Vodičková (*) – nastoupila ke dni 1. 12. 2023

Tomáš Mackovík (*) odstoupil z členství v radě po mnoha letech záslužné práce ke dni 3. 9. 2023 z důvodu stěhování po svatbě. Jeho nástupkyní byla ke dni 1. 12. 2023 podle výsledků hlasování z roku 2021 určena paní Marie Vodičková.


ve farnosti Brodek u Přerova

Jan Vystrčil (*)
Veronika Chrástecká (*)
František Tkadlec (*)
Danuše Fiurášková
Pavla Marečková – nastoupila ke dni 1. 12. 2023

Do neděle 17. 9. 2023 byl jmenovaným členem naší pastorační rady Jonatan Binder, roz. Kučera, který se do svého návratu do rodné Olomouce věnoval převáženě vedení sboru. Jeho nástupkyní byla dne 1. 12. 2023 jmenována paní Pavla Marečková.

Jitka Navrátilová (*) odstoupila z členství v radě po mnoha letech záslužné práce na vlastní žádost ke dni 30. 9. 2023. Jejím nástupcem byl podle výsledků hlasování z roku 2021 určen pan František Tkadlec – dosavadní člen rady na základě jmenování ze strany faráře.

Celkový počet členů brodecké rady se o jedno místo snižuje.


ve farnosti Citov u Přerova

Marie Švédová (*)
Pavla Palásková (*)
Ondřej Ludva

Lenka Karasová (*) odstoupila z členství v radě po mnoha letech záslužné práce na vlastní žádost ke dni 30. 9. 2023. Její nástupkyní byla na základě výsledků hlasování z roku 2021 jmenována paní Pavla Palásková – dosavadní členka rady na základě jmenování ze strany faráře.

Celkový počet členů citovské rady se o jedno místo snižuje.


Členové označení hvězdičkou za jménem byli do pastorační rady svých obcí zvoleni ze strany farníků. Ostatní členové přijali jmenování navržené farářem.


KE STAŽENÍ:
Volby do farních rad 2021 – podrobné výsledky
Zápis volební komise – 1. část (ER)
Zápis volební komise – 2. část (PR)

Komunitní web katolíků žijících kousek od Přerova