Pastorační rada

Pastorační rada je spolu s farářem a pod jeho vedením odpovědná za rozlišování cest, kterými se má naše církevní společenství rozvíjet.

Mezi oblasti zájmu pastorační rady patří zejména podmínky pro duchovní život, vzdělávání a katecheze, podpora manželství a rodiny, práce s dětmi, naslouchání hlasu mládeže, pomoc lidem v nouzi, misie a vyhledávání vzdálených, mediální komunikace, svět kolem nás a významné události z pastoračního plánu (poutě, různá výročí, priority vyhlášené biskupem či papežem apod.).

Stanovy pastorační rady farnosti arcidiecéze olomoucké

S platností od 23. května 2021 do 31. května 2025
tvoří spolu s knězem naši pastorační radu:

ve farnosti Rokytnice u Přerova

Karla Janková (*)
Tomáš Mackovík (*)
Josef Ulehla
Anna Smětalová

Tuto základní sestavu dále doplní Martina Chovancová – delegátka spolku Přátelé farní zahrady, z.s.


Končící členové – František Chovanec a Kateřina Obrtelová – byli z rady uvolněni ke dni jmenování nové pastorační rady.


ve farnosti Brodek u Přerova

Jitka Navrátilová (*)
Jan Vystrčil (*)
Veronika Chrástecká (*)
František Tkadlec
Jonatan Kučera
Danuše Fiurášková


Ke dni 16.5.2021 byla z důvodu svého přechodu do nově ustanovené ekonomické rady uvolněna končící členka Marie Binderová


ve farnosti Citov u Přerova

Lenka Karasová (*)
Marie Švédová (*)
Pavla Palásková
Ondřej Ludva


Ke dni 16.5.2021 byl z důvodu svého přechodu do nově ustanovené ekonomické rady uvolněn končící člen Vít Navrátil.


Členové označení hvězdičkou za jménem byli do pastorační rady svých obcí zvoleni dne 2. 5. 2021 ze strany farníků. Jedna členka byla delegována oprávněným spolkem a ostatní členové přijali jmenování navržené farářem.


KE STAŽENÍ:
Volby do farních rad 2021 – podrobné výsledky
Zápis volební komise – 1. část (ER)
Zápis volební komise – 2. část (PR)

Komunitní web katolíků žijících kousek od Přerova