Pastorační rada

Pastorační rada je spolu s farářem a pod jeho vedením odpovědná za promýšlení a realizaci rozvoje života církevního společenství.

Mezi oblasti zájmu pastorační rady patří zejména duchovní život, vzdělávání a katecheze, podpora manželství a rodiny, práce s dětmi, naslouchání hlasu mládeže, pomoc lidem v nouzi, misie a vyhledávání vzdálených, mediální komunikace, svět kolem nás a projekty obsažené v pastoračním plánu farnosti (např. poutě, různá výročí, pastorační priority vyhlášené biskupem či papežem).

Stanovy pastorační rady farnosti arcidiecéze olomoucké

S platností od 1. července 2017 do 30. června 2021
tvoří spolu s knězem naši pastorační radu:

ve farnosti Rokytnice u Přerova

Kateřina Obrtelová
František Chovanec
Tomáš Mackovík
Karla Janková

ve farnosti Brodek u Přerova

Anežka Brhlíková
Veronika Chrástecká
Jitka Navrátilová
František Tkadlec
Marie Binderová – ke dni 1.7.2019 vystřídala pana Josefa Bindera uvolněného po uplynutí dvouleté zkušební doby (viz poznámka níže) 

ve farnosti Citov u Přerova

Marie Švédová
Lenka Karasová
Pavla Palásková
Vít Navrátil


Kompletní výsledky hlasování 2017


SDĚLENÍ K OTÁZCE DÉLKY FUNKČNÍHO OBDOBÍ
PASTORAČNÍ RADY

Na základě Stanov schválených arcibiskupem (článek III, odst.1) se pastorační rada farnosti „ustavuje na dobu 4 let, v případě prvního ustavení na 2 roky“.

V našem případě byla zmíněná možnost zkušební doby využita ze strany faráře pro aktualizaci složení rady v polovině řádného funkčního období.

Komunitní web katolíků žijících kousek od Přerova