Pastorační rada

Pastorační rada je spolu s farářem a pod jeho vedením odpovědná za promýšlení a realizaci rozvoje života církevního společenství.

Mezi oblasti zájmu pastorační rady patří zejména duchovní život, vzdělávání a katecheze, podpora manželství a rodiny, práce s dětmi, naslouchání hlasu mládeže, pomoc lidem v nouzi, misie a vyhledávání vzdálených, mediální komunikace, svět kolem nás a projekty obsažené v pastoračním plánu farnosti (např. poutě, různá výročí, pastorační priority vyhlášené biskupem či papežem).

Stanovy pastorační rady farnosti arcidiecéze olomoucké

S platností od 1. července 2017 do 30. června 2019
tvoří spolu s knězem naši pastorační radu:

ve farnosti Rokytnice u Přerova

Kateřina Obrtelová
František Chovanec
Tomáš Mackovík
Karla Janková

ve farnosti Brodek u Přerova

Anežka Brhlíková
Veronika Chrástecká
Jitka Navrátilová
František Tkadlec
Josef Binder

ve farnosti Citov u Přerova

Marie Švédová
Lenka Karasová
Pavla Palásková
Vít Navrátil


Kompletní výsledky hlasování 2017


SDĚLENÍ K OTÁZCE DÉLKY FUNKČNÍHO OBDOBÍ
NAŠÍ PASTORAČNÍ RADY

Milí členové PR,
na základě Stanov schválených arcibiskupem (článek III, odst.1) se pastorační rada farnosti „ustavuje na dobu 4 let, v případě prvního ustavení na 2 roky“.

Domnívám se, že zmiňované zkušební období není nezbytně nutné v případě, že rada pracuje bez velkých problémů, což je až na jednu výjimku naše situace. Pokud s tím tedy budete v dostatečném počtu souhlasit odložím vyhlášení nových voleb do pastorační rady až na rok 2021.

Členství v radě zanikne dne 30.6. uplynutím doby, na který byl vystaven váš jmenovací dekret. Během jarních měsíců se proto na vás – kteří se mnou v radě spolehlivě pracujete – obrátím s dotazem, zda vám mohu jmenování prodloužit na další dva roky. Předem děkuji za pozitivní odpověď. Pokud ale v této věci váháte, nebo máte k prodloužení svého angažmá rozumné výhrady, nebojte se o tom se mnou mluvit otevřeně. 


TVOŘÍME PASTORAČNÍ PLÁN

Na posledním plenárním setkání PR v listopadu byly dohodnuty parametry pastoračního plánu na rok 2019, který vám zde konečně předkládám ke kontrole. Velkou výhodou tohoto návrhu je společný kalendář pro všechny tři farnosti. Děkuji vám, že si uvědomujete nutnost překračovat hranice jednotlivých obcí a přemýšlet ve vzájemné sounáležitosti různých členů velké farní rodiny, kterou reprezentujete.

Tvorba zralého pastoračního plánu je běh na několik let. Postupně ho spolu ladíme a modelujeme na základě zkušeností s již prožitými aktivitami, podnětů odjinud a taky našich snů, kterých bychom se rádi jednou ve své farnosti dočkali. Prosím vás tedy o přečtení přiloženého souboru a laskavé sdělení případných připomínek do neděle 6.1. Teprve potom přistoupím k oficiálnímu zveřejnění programu. Děkuji za spolupráci. 

Pastorační plán 2019

Vysvětlivky:

  • Tučný tisk vyjadřuje vědomí, že určitá událost nebo aktivita vyžaduje cílenou propagaci.
  • Poznámky pod čarou u jednotlivých měsíců nejsou přímo součástí našeho akčního plánu, ale nějak s ním souvisejí, a je proto třeba s nimi počítat.
  • Číslo na okraji řádku vyjadřuje datum (den v měsíci). V případech označených hvězdičkou, není přesné datum známo.

 

Komunitní web katolíků žijících kousek od Přerova