Pastorační rada

Pastorační rada je spolu s farářem a pod jeho vedením odpovědná za promýšlení a realizaci rozvoje života církevního společenství.

Mezi oblasti zájmu pastorační rady patří zejména duchovní život, vzdělávání a katecheze, podpora manželství a rodiny, práce s dětmi, naslouchání hlasu mládeže, pomoc lidem v nouzi, misie a vyhledávání vzdálených, mediální komunikace, svět kolem nás a projekty obsažené v pastoračním plánu farnosti (např. poutě, různá výročí, pastorační priority vyhlášené biskupem či papežem).

Stanovy pastorační rady farnosti arcidiecéze olomoucké

S platností od 1. července 2017 do 30. června 2019
tvoří spolu s knězem naši pastorační radu:

ve farnosti Rokytnice u Přerova

Kateřina Obrtelová
František Chovanec
Tomáš Mackovík
Karla Janková

ve farnosti Brodek u Přerova

Anežka Brhlíková
Veronika Chrástecká
Jitka Navrátilová
František Tkadlec

Josef Binder
(členství pozastaveno rozhodnutím faráře ke dni 4. 2. 2018)

ve farnosti Citov u Přerova

Marie Švédová
Lenka Karasová
Pavla Palásková
Vít Navrátil


Kompletní výsledky hlasování 2017


INFORMACE K ORGANIZACI PLENÁRNÍHO SETKÁNÍ
PASTORAČNÍCH RAD V LISTOPADU 2017

Milí bratři a sestry,

hned od letního jmenování PR v sobě nosím přání podniknout s Vámi delší výjezdní zasedání. Než začneme rokovat o konkrétních plánech na rok 2018, měli bychom spolu něco pěkného zažít a vzájemně se (lépe) poznat napříč obcemi. V roce 2017 svolávám mimořádné setkání do Olomouce v rámci listopadové Konference o evangelizaci.

Místo konání akce:
Regionální centrum Olomouc
Konference o evangelizaci OL – program

V pátek 10. 11. po večeři (cca od 19 hodin) bychom se neúčastnili nabízeného modlitebního programu v katedrále, abychom měli klid na rozhovor v rámci naší skupiny a na pracovní část jednání, kde bychom měli být všichni přítomni (cca do 22 hodin).

Společné jednání pastoračních rad proběhne v domě sester premonstrátek na Svatém Kopečku (mapa s místem příjezdu). Kdo má objednaný nocleh, zůstane v Norbertinu až do snídaně.

Těším se.
+OT

Komunitní web katolíků žijících kousek od Přerova