Pastorační rada

Pastorační rada je spolu s farářem a pod jeho vedením odpovědná za rozlišování cest, kterými se má naše církevní společenství rozvíjet.

Mezi oblasti zájmu pastorační rady patří zejména podmínky pro duchovní život, vzdělávání a katecheze, podpora manželství a rodiny, práce s dětmi, naslouchání hlasu mládeže, pomoc lidem v nouzi, misie a vyhledávání vzdálených, mediální komunikace, svět kolem nás a významné události z pastoračního plánu (poutě, různá výročí, priority vyhlášené biskupem či papežem apod.).

Stanovy pastorační rady farnosti arcidiecéze olomoucké

S platností od 23. května 2021 do 31. května 2025
tvoří spolu s knězem naši pastorační radu:

ve farnosti Rokytnice u Přerova

Karla Janková (*)
Tomáš Mackovík (*)
Josef Ulehla
Anna Smětalová

V období do volby nové předsedkyně (19.11.2021) doplňovala tuto základní sestavu Martina Chovancová – delegátka spolku Přátelé farní zahrady, z.s.


 

ve farnosti Brodek u Přerova

Jitka Navrátilová (*)
Jan Vystrčil (*)
Veronika Chrástecká (*)
František Tkadlec
Jonatan Kučera
Danuše Fiurášková


 

ve farnosti Citov u Přerova

Lenka Karasová (*)
Marie Švédová (*)
Pavla Palásková
Ondřej Ludva


 

Členové označení hvězdičkou za jménem byli do pastorační rady svých obcí zvoleni dne 2. 5. 2021 ze strany farníků. Jedna členka byla delegována oprávněným spolkem a ostatní členové přijali jmenování navržené farářem.


KE STAŽENÍ:
Volby do farních rad 2021 – podrobné výsledky
Zápis volební komise – 1. část (ER)
Zápis volební komise – 2. část (PR)

Komunitní web katolíků žijících kousek od Přerova