O farnosti

Římskokatolická farnost Brodek u Přerova

je církevním společenstvím věřících, kteří

 • žijí převážně v obci Brodek u Přerova,
 • společně naslouchají Božímu slovu,
 • usilují o posvěcení rodin,
 • sdílejí radosti i obavy bližních a snaží se jim účinně pomáhat,
 • spolupracují na překonávání bariér mezi lidmi a generacemi,
 • vytvářejí příznivé prostředí pro mravní růst dětí a mládeže,
 • pečují o svěřené kulturní dědictví,
 • snaží se zpřístupnit radost evangelia všem lidem,
 • modlí se za spásu živých i zemřelých.

Farnost je součástí Arcidiecéze olomoucké a děkanátu Přerov.


GDPR: Obecná informace o zpracování osobních údajů


Adresa sídla: Masarykovo nám. 29, 751 03 Brodek u Přerova
IČ: 45180164; Email: fabrodekupr@ado.cz
Korespondenční adresa: 751 04 Rokytnice 130

Potvrzení o daru na podporu naší činnosti Vám za účelem slevy na dani z příjmu na požádání rádi vystavíme.

Bankovní spojení: ČSOB – Poštovní spořitelna
Číslo účtu: 1057244/0300


Naše bohoslužby se konají

 • v kostele Narození sv. Jana Křtitele
 • pravidelný rozpis bohoslužeb
 • historická posloupnost farářů

Děti a mládež jsou mezi námi doma

 • výuka náboženství / katecheze
 • ministrantské schůzky
 • farní klub / schola
 • výlety / tábory
 • modlitby mládeže

Nepodceňujeme službu nemocným

 • návštěvy
 • nemocniční kaplanka
 • křesťanská média
 • Domov na zámečku
 • Oblastní charita

Komunitní web katolíků žijících kousek od Přerova