O farnosti Rokytnice

Oficiální název: Římskokatolická farnost Rokytnice u Přerova

Adresa sídla: 751 04 Rokytnice 130
IČ: 42866537; Email: farokytniceupr@ado.cz

Potvrzení o daru na podporu naší činnosti Vám za účelem slevy na dani z příjmu na požádání rádi vystavíme.

Bankovní spojení: ČSOB – Poštovní spořitelna
Číslo účtu: 1057228/0300


Naše bohoslužby se konají

 • v kostele sv. Jakuba Staršího
 • pravidelný rozpis bohoslužeb
 • historická posloupnost farářů

Děti a mládež jsou mezi námi doma

 • výuka náboženství / katecheze
 • ministrantské schůzky
 • farní klub / schola
 • výlety / tábory
 • modlitby mládeže

Nepodceňujeme službu nemocným

 • návštěvy kněze u starých a nemocných farníků
 • nemocniční kaplan v Přerově – Patrik Sittek (604 158 290)
 • křesťanská média
 • Domov na zámečku
 • Oblastní charita

Ekonomické okénko


GDPR: Obecná informace o zpracování osobních údajů

Komunitní web katolíků žijících kousek od Přerova