Ekonomická rada

Ekonomická rada je spolu s farářem a pod jeho vedením odpovědná za kontrolu a realizaci hospodaření farnosti.

Do její kompetence patří mimo jiné starost o údržbu movitého i nemovitého majetku, plánování investic a schvalování rozpočtu, vybavení služebních místností a prostor potřebných k rozvoji života našeho společenství, pravidelné roční inventury atd.

Stanovy ekonomické rady farnosti arcidiecéze olomoucké

S platností od 1. února 2017 do 31. ledna 2021
tvoří spolu s knězem naši ekonomickou radu:

ve farnosti Rokytnice u Přerova:

Jiří Úlehla
Jindřiška Schmidtová
Josef Úlehla
Josef Bochňák

ve farnosti Brodek u Přerova:

Josef Hlavinka
Marta Vondráková
Jitka Šebíková
Rostislav Brhlík – ke dni 24.3.2019 vystřídal Tomáše Doležela, uvolněného na vlastní žádost

ve farnosti Citov u Přerova:

Jan Palásek
Bohumila Pavlíková
Anna Ševečková
Jan Švéda – ke dni 9.9.2018 vystřídal Otakara Machalu, uvolněného na vlastní žádost


Bratři uvedení v jednotlivých obcích na prvním řádku byli do ekonomické rady zvoleni dne 8. 1. 2017 ze strany farníků, ostatní členové pak přijali jmenování navržené farářem.  


 

Komunitní web katolíků žijících kousek od Přerova