Ekonomická rada

Ekonomická rada je spolu s farářem a pod jeho vedením odpovědná za kontrolu a realizaci hospodaření farnosti.

Do její kompetence patří mimo jiné starost o údržbu a opravy movitého i nemovitého majetku, plánování investic a schvalování rozpočtu, vybavení služebních místností a prostor potřebných k rozvoji života našeho společenství, pravidelné inventury, revize atd.

Stanovy ekonomické rady farnosti arcidiecéze olomoucké

S platností do 15. května 2025
tvoří spolu s knězem naši ekonomickou radu:

ve farnosti Rokytnice u Přerova:

Radmila Zábranská
Jiří Úlehla

Jindřiška Schmidtová
Josef Bochňák


ve farnosti Brodek u Přerova:

Rostislav Brhlík st.
Josef Hlavinka
Marie Binderová

Jitka Šebíková – nastoupila ke dni 1. 10. 2023

Dominik Vondrák byl členem ekonomické rady farnosti do neděle 16. 4. 2023, kdy byla farníkům oznámena jeho rezignace z důvodu stěhování. Nástupkyní byla jmenována Jitka Šebíková..


ve farnosti Citov u Přerova:

Anna Ševečková
Jan Palásek
Vít Navrátil
Jan Švéda


Členové uvedení v jednotlivých obcích na prvním řádku byli do ekonomické rady zvoleni ze strany farníků, ostatní členové pak přijali jmenování navržené farářem.  


KE STAŽENÍ:
Volby do farních rad 2021 – podrobné výsledky
Zápis volební komise – 1. část (ER)
Zápis volební komise – 2. část (PR)

Komunitní web katolíků žijících kousek od Přerova