Procházka světem víry (6) Advent

Milé děti, milí rodiče,
po roce opět přichází Advent. Období, jehož smyslem je ztišení a příprava člověka na přijetí radostné vánoční zvěsti. Po letošním roce, kdy bylo všechno tak nějak jinak, bude možná výzvou i to, jak nově prožít Advent. Nebude třeba vyčkávat na otevření obchodů a rychle dohnat nákupy dárků.

Ten největší dar nám dal Bůh. Poslal svého Syna, který se jako dítě narodil v betlémském chlévě. Ježíšovo narození si každoročně připomíná celý svět o Vánocích. V adventní době se připravujeme na jeho příchod. Nejedná se jen o vzpomínku na minulé události. Ježíš přece žije v nebeské slávě a různými způsoby stále přichází do života lidí. A nejen to! V adventu se s církví připravujeme také na druhý příchod Krista, o kterém se mluví jako o konci světa.

V tomto období bývá venku málo světla – slunce pozdě vychází a brzy zapadá. Přibývající světlo svíček na adventním věnci nám bude připomínat radost z blížícího se příchodu Zachránce, kterého Bůh slíbil lidem hned po prvním hříchu. 

ÚKOL: Na obrázku s věncem vylušti, na co nemáš v adventní době zapomenout!


ADVENTNÍ VĚNEC
V adventním čase má mnoho lidí doma adventní věnec. Ačkoli je tato dekorace určitě slavnostní a oživuje svátky, má také velikou symboliku, kterou mnoho lidí vůbec nezná. O první adventní neděli se věnce žehnají při mši svaté v kostele. U rozsvíceného věnce se potom doma rodiny setkávají, modlí a připravují na Vánoce.

Požehnaný adventní čas vašim rodinám přeje

katechetka Markéta
matlochova.marketa@ado.cz

SYMBOLY NA ADVENTNÍM VĚNCI

Kruh
Správný adventní věnec má tvar kruhu, protože nemá ani začátek, ani konec, je symbolem Boha, který je věčný, bez začátku i bez konce.

Větve jehličí
Adventní věnec je udělaný z jehličí. Tyto větve jsou stále zelené, stále živé. Symbolizují Krista, který pro nás zemřel, ale který vstal z mrtvých a nikdy už nezemře. Zelené větve také symbolizují naše nesmrtelné duše. Kristus přichází na tento svět a dává nám věčný život. 

Čtyři svíce
Věnec má čtyři svíce, ty symbolizují čtyři týdny adventního období. Každý den nám liturgie ve starozákonních čteních vypráví o tom, jak Židé očekávali Mesiáše, a evangelia nás začínají uvádět do symbolů vánoční události. 

 

Příběh svíček, které promluvily
(prezentace)

 


OBLÍBENÉ SVÁTKY SVATÝCH 
Během adventu si v kalendáři připomínáme i některé známé svaté – např. Františka Xaverského (3.12.), Barboru (4.12.), Lucii (13.12.), Jana od Kříže (14.12.) a děti vždy očekávají příchod svatého Mikuláše (6.12.).

Ten prý letos nebude moci přijít, proto bychom vás v rodinách chtěli vyzvat, abyste si vybrali jednu z následujících scének a společně si ji zahráli, a tak se o tomto světci něco dozvěděli.

SCÉNKY O SVATÉM MIKULÁŠI:

(1) Svatý Mikuláš
(2) Přišel k nám Mikuláš
(3) Křeslo pro hosta
(4) Koberec
 


RORÁTY
Rorátní písně jsou typické pro advent. Koledy se vztahují až k vánoční době. Tradice rorátů sahá do období vlády císaře Karla IV., kdy se zpívaly při ranních bohoslužbách věnovaných Panně Marii, matce Ježíše Krista. Texty těchto písní vycházejí z biblických textů, zvláště ze starozákonních proroctví. Svůj název získaly podle začátku písně ze 4. neděle adventní: „Rosu dejte nebesa…“, přičemž onou „rosou“ je myšlen Ježíš Kristus, Mesiáš – Spasitel – Vykupitel. Proto se také tyto texty týkají záchrany, vyvedení ze zajetí a uvedení do Boží blízkosti. Přinášejí ujištění o Boží věrnosti v příslibu spásy.

UKÁZKA ADVENTNÍ PÍSNĚ V PODÁNÍ
ŘEHOLNÍCH SESTER BOROMEJEK

 


MODLIT SE S CÍRKVÍ MŮŽEŠ I DOMA
ROZŠÍŘENÍ PRO MILOVNÍKY TECHNIKY

Po celou adventní dobu můžete využít rorátní pobožnost, kterou nachystal P. Petr Hofírek z farnosti Dolní Němčí. Ke stažení najdete ZDE. Kdo by měl zájem, může si roráty nainstalovat do mobilu v aplikaci Google Play.

Místo našeho oblíbeného kvízu se během adventu každý žák i student může zapojit do mimořádného ročníku soutěže Bible a my. Stačí co nejlépe vyplnit soutěžní otázky. Tak hodně štěstí!

ADVENTNÍ KVÍZ
CHCI VSTOUPIT DO HRY

 


ZE ŠUPLÍKU PANÍ KATECHETKY
NOVÉ UČIVO PRO VŠECHNY SKUPINY

Šuplíky pro vás zaplníme během pár dní.
vaši katecheté

sekce A – ročníky 1+2
sekce B – ročníky 3+4+5
sekce C – ročníky 6+7