Procházka světem víry (2) Čas dušičkový

Milí chlapci a děvčata, naše druhé „setkání“ při procházkách světem víry přichází v den, kdy vám začínají mimořádné podzimní prázdniny. Hezky si je užijte a neseďte jen u počítače! 

Krajina se každý rok touto dobou barví do krásných šatů, dříve než ze stromů opadá všechno listí, ptáci zmizí v teplejších krajinách, odkvetou poslední jiřiny, tatínek s maminkou zazimují záhony růží a život venku na nějakou dobu utichne. A právě tento čas je v naší křesťanské tradici už od nepaměti spojen se svátkem Všech svatých (1.11.) a památkou věrných zemřelých, neboli „dušiček“ (2.11.).


 
Nevím jestli máte rádi tradiční návštěvu hřbitova ozářeného stovkami svíček. Já ano. Pevně totiž věřím v život po smrti, který se týká každé lidské duše, která odešla z tohoto světa. A proto, dříve než vám nabídneme slíbené prázdninové kvízy na témata ze šuplíku paní katechetky, můžete se s námi ptát, proč nám církev doporučuje získávat pro zemřelé na začátku listopadu tzv. odpustky. A jak se to vlastně dělá?

otec Tomáš
klic.tomas@ado.cz

ODPUSTKY
PRO DUŠE V OČISTCI

1. Ozdobené a rozsvícené hřbitovy našich měst a vesnic již za pár dní připomenou návštěvníkům, že existuje nádherný Boží svět, kam máme namířeno. Podle Bible tam najdeme dostatek připravených příbytků pro ty, kdo umírají ve spojení s Pánem (Zj 14,13). Pěkně o tom zpívá tato známá píseň:

2. Z textu písně chápeme, že přijít do nádherného Božího světa, kterému jazykem Bible říkáme „ráj“ nebo „nebe“, není vůbec snadné. „Když nebudu lásku mít, nedokážu … snést krásu a ten žár, jímž je Bůh.“ Duše každého zemřelého člověka prochází ihned po opuštění těla zkouškou, ve které se zjistí, zda je, či není na nebe připravená. Tomuto nejdůležitějšímu testování našeho života říkáme „Boží soud“. 

HLEDÁME V PÍSMU: 
Když Bible mluví o nebi, jasně říká, že jeho krása – převyšující naši fantazii – je připravená pro „ty, kdo milují Boha“ (1Kor 2,9). O této úzké cestě, která „vede do života“, bohužel někteří lidé na světě vůbec nechtějí slyšet (Mt 7,13-14). Jiní po ní sice jdou, ale nakonec z různých důvodů zůstanou v cíli stát před zavřenými dveřmi (Mt 25,12). Do nebeského domova zkrátka „nic poskvrněného nevejde“ (Zj 21,27).  

3. Katechismus učí:

Ti, kdo umírají v Boží milosti a přátelství, ale nejsou dokonale očištěni, i když jsou si jisti svou věčnou spásou, jsou po smrti podrobeni očišťování, aby dosáhli svatosti nutné ke vstupu do nebeské radosti. (čl. 1030)

Toto očišťování je bolestné a „trvá“ různě dlouho, podle míry hříchů, které je třeba před vstupem do nebe odčinit. Duše v očistci vědí, že si tento rozsudek zasloužily a teď ho musí ve vlastním zájmu trpělivě snášet. Jejich útěchou je jistota, že nynější odloučení od Boha je pouze dočasné. Stará tradice opřená o Bibli počítá s tím, že modlitby církve – zejména oběť mše svaté a vzácný dar odpustků – mohou přechod lidí z očistce do nebe urychlit.

5. Co jsou odpustky? Zjednodušeně řečeno se jedná o duchovní klíče, kterými je možné provinilou duši z očistce buď úplně vysvobodit (odpustky plnomocné), nebo ji k tomuto vytouženému cíli alespoň přiblížit (odpustky částečné).

6. Podmínky k získání odpustků určuje papež – viditelná hlava církve. Patří mezi ně 3 základní úkoly: (1) osobní zřeknutí se hříchu vyjádřené dobrou zpovědí, (2) svaté přijímání a (3) modlitba na úmysly Svatého otce. Kromě toho je třeba ještě jedna věc. V termínu 25.10. – 8.11. osobně navštívím hřbitov a pomodlím se tam za spásu zemřelých (vzor takové modlitby máte dole). Ve svátečních dnech 1.11. a 2.11. – kdy se katolíci snaží nechybět na mši svaté – je obvyklá návštěva hřbitova nahrazena modlitbou Otčenáš a Věřím přímo v kostele.

POZOR: Jedno svaté přijímání = příležitost získat odpustky pro jednoho zemřelého člověka.

Letos se papež kvůli pandemii rozhodl prodloužit čas k získávání odpustků zemřelým na celý listopad, a to za podmínek platných pro slavnost Všech svatých (1.11.). Šanci mají i lidé nemocní nebo v karanténě (viz ohlášky).     

ÚKOL: Pokuste se v době do konce listopadu 2020 naplnit alespoň jednou podmínky nutné k získání odpustků pro zemřelé. Pokud to pro vás zatím není možné, alespoň se při návštěvě hřbitova za zesnulé lidi pomodlete.

VZOR MODLITBY ZA ZEMŘELÉ


DUŠIČKOVÁ INSPIRACE PRO RODINY

Přinášíme několik drobných nápadů pro rodiče,
jak prožívat památku zesnulých s dětmi (ZDE).


ROZŠÍŘENÍ TÉMATU PRO DOSPĚLÉ

POHLED CÍRKVE NA KREMACI
A ÚCTA K OSTATKŮM KŘESŤANA

(otec Radek Sedlák – Troubky) 


PRÁZDNINOVÝ KVÍZ

Nové soutěžní kvízy rozdělené do skupin podle věku najdete v šuplíku paní katechetky A+B+C. Hra je aktivní 7 dní od startu.

NOVINKA – Odkaz potřebný ke hře najdou v každém šuplíku nejen žáci z náboženství, ale také ostatní zájemci o dané téma.  

sekce A – ročníky 1+2
sekce B – ročníky 3+4+5
sekce C – ročníky 6+7


Tímto se s vámi pro dnešek loučíme.
Přejeme vám dobré zdraví,
těšíme se na vaše reakce
a předem děkujeme za společenství při distanční výuce.

Vaši katecheté