Podpora manželství

ČERVENEC 2023

Biskupové k aktuálnímu dění ohledně manželství a rodiny

ČERVENEC 2020
O CO JDE VE SNAZE ZMĚNIT DEFINICI MANŽELSTVÍ?


SRPEN 2019
DOKUMENT O „HOMOSEXUÁLNÍM MANŽELSTVÍ“


HÁJIT HODNOTY ZNAMENÁ VÉST VÁLKU?

Minulou sobotu uvedla v příloze Orientace paní Zora Hesová, že organizace Aliance pro rodinu v Česku rozpoutává kulturní válku (Kulturní válka za tradiční hodnoty, LN, 3. srpna). Její stať je pozoruhodná v mnoha směrech, proto bych laskavé čtenářstvo rád seznámil s novinkami na poli kulturní války.

Aliance pro rodinu je spolek, který sdružuje lidi různých názorů a náboženského přesvědčení s jediným cílem. Chceme, aby největší zájmová skupina, tedy rodiny založené na manželství, byla slyšet.

Dále aby dětem nebylo vzato právo znát svého otce a matku, o což se LGBT aktivisté snaží. Paní Zora Hesová nás označila za organizaci, která v Česku rozpoutává kulturní válku. Sama uvedla: „Do debaty o politicky a právně přijatelném způsobu zrovnoprávnění menšiny vnesla katolická mobilizace zcela nový rozměr: zápas o symboly.“Je smutné slyšet od vysokoškolského pedagoga z Filozofické fakulty UK názor, který je zavádějící jako Rudé právo. Pro nezasvěcené čtenáře: politicky a právně přijatelným způsobem zrovnoprávnění menšiny je myšleno homosexuální manželství. Je opravdu kdokoliv snášející argumenty proti homosexuálnímu manželství tím, kdo rozpoutává kulturní válku? Tento způsob argumentace ukazuje jediné. Vysokou netoleranci a totalitní uvažování progresivistických kruhů.

Co si to ty konzervy dovolují?

Další vyjádření autorky taktéž stojí za to: „Konzervativní aktivisté se snaží obsadit určitá symbolicky významná pole veřejné debaty týkající se kolektivní identity a vetknout jim vlastní interpretaci a slovník.“Nevím, kde paní Hesová studovala politologii, ale asi by měla vrátit diplom. Konzervativci z podstaty pouze brání systém, který je osvědčen staletími. Slovník, kterému rozumí přes 99% občanů, ve srovnání s novými mesiáši máme. Najdeme v něm pojmy jako otec a matka. Tento konzervativní slovník má určitou výhodu. Odráží biologickou realitu.

Nás neplatí Evropská komise

Aliance pro rodinu skutečně již přes rok pracuje na kampani na podporu ústavní definice manželství, jako svazku muže a ženy. Na podporu tohoto návrhu se nám za půl roku podařilo nashromáždit přes sto tisíc podpisů a v petiční iniciativě stále pokračujeme. Finanční podporu nám poskytují skuteční lidé, drobní dárci z České republiky. Nečerpáme na rozdíl od zastánců homosexuálního manželství finanční zdroje od významných zahraničních korporací jako například od americké nadace Tides spolufinancované společností Google či Open Society Fund financiéra George Sorose.

Na naši kampaň nám nepřispěla Evropská komise 4,4 mil. korun (We are fair č. 777228), nestojí za námi korporátní giganti jako Vodafone, IBM, Microsoft, City Bank, Česká spořitelna, Regiojet a další. Nepodporuje nás veřejný ochránce práv.

A proč vlastně stojíme uzákonění homosexuálního manželství v cestě? Náš pohled je jednoduchý. Právní řád každého státu není nafukovací. Pokud někdo usiluje o nová práva, pak tomu logicky odpovídají nové povinnosti někoho jiného. Stejně tak je tomu v případě homosexuálního manželství. Nejde jen o změnu tří slov, ale jedná se o výrazný legislativní zásah, který má dopad na okolí, především na děti.

Manželství je neoddiskutovatelně spojeno s rodičovstvím. Víme, že biologicky může dítě vzniknout pouze ze spojení muže a ženy. Muž a žena jsou tedy rodiči dítěte. I proto musí být do homosexuálních párů dítě „dodáno zvenku“. Pro nás je podstatné hájit zájem dětí na otce a matku, a to jak těch v dětských domovech (převážná většina dětí v dětských domovech není právně volných, tudíž nemohou být adoptovány), tak těch, které se ještě ani nenarodily. I děti mají práva, je třeba hájit ty, kdo svá práva hájit samy nemohou.

Obhájci homosexuálního manželství tvrdí, že dítě žije kvůli jejich sexuální orientaci v právní nejistotě, pokud by se cokoliv stalo s jeho jediným biologickým rodičem. To je sice pravda, ale za to, že je dítě v právní nejistotě, nemůže nikdo jiný než jeden z rodičů, který odmítl do rodného listu uvést druhého biologického rodiče. Tím taktéž vědomě dítě připravil o tohoto druhého rodiče.

Čtyři rodiče jako cíl

Je třeba se poučit z debaty o právech dítěte ze země, kde existuje homosexuální manželství již 18 let. Nizozemská vláda ustanovila komisi, aby zmapovala a vyhodnotila změny v rodičovství. Závěry jsou shrnuty v dokumentu s názvem Dítě a rodičovství ve 21. století z roku 2016. Nejvýznamnějším výstupem této zprávy bylo doporučení o vyrovnání genetických vazeb mezi biologickými rodiči dítěte a osobami usilujícími o děti. Z toho důvodu taktéž navrhla, aby došlo ke změně definice rodičovství. V návaznosti na redefinici rodičovství komise doporučila právní ochranu všem typům rodin. Zpráva dále vyzývá k legalizaci vícečetného rodičovství, avšak se zastropováním počtu rodičů na čtyři, žijících maximálně ve dvou domácnostech.

S tématem homosexuálního manželství neodmyslitelně souvisí téma surogátního (náhradního) mateřství, ačkoliv se to jeho obhájci snaží zamést pod koberec. Pro homosexuální – gay – páry je surogátní mateřství jedinou cestou, jak získat alespoň částečně své biologické dítě.

Není pravdou, že by služeb surogátního mateřství české gay páry nevyužívaly. Stačí se podívat na gay pár Vaníčků, který má vlastní YouTube kanál Dva tátové. S objednáváním dětí a využíváním žen k odnošení dítěte v zámoří se pojí „nepřívětivost českého právního řádu“. Ten neumožňuje zapsat dva otce do rodného listu. Ovšem aktivisté za rodičovská práva gayů se nenechali zatlačit do kouta. Gay pár, z něhož jeden je Čech a druhý Dán, si nechali odnosit dítě z koktejlu spermií obou mužů náhradní matkou dle kalifornského práva. V České republice, kam jezdí jen na návštěvy za rodinou, si na základě ústavní stížnosti vysoudili zápis obou mužů do českého rodného listu dítěte dle kalifornských zákonů, ačkoliv nic takového český právní řád nezná (nález Ústavního soudu, sp. zn. I.ÚS 3226/16).

O upřímnosti argumentu, že homosexuální manželství nemá nic společného se surogátem, svědčí taktéž Výroční zpráva Prague Pride z roku 2016. Zde se uvádí, že na základě podpory ze strany Norských fondů (v rámci kategorie Gay Rights Are HumanRights / Práva LGBT osob jsou lidskými právy) Prague Pride uspořádal od února 2016 osm večerních setkání, jichž se účastnili páry i jednotlivci zvažující rodičovství. Tematickými okruhy byly: gynekologie a možnosti asistované reprodukce v Česku, cesta k surogátnímu mateřství a podobně.

Jak si zařídit dítě

Rodičovskou přípravku pořádala zakládající organizace uskupení Jsme fér, která požaduje manželství, avšak na svých seminářích pro zvažující „rodiče“zasvěceně informuje o náhradním mateřství (surogátu).

Proč je třeba o surogátu vést debatu právě teď? Zahraniční zkušenost mluví jasně: nejdřív homosexuální manželství, poté legalizace surogátního mateřství (Nizozemsko, Belgie, Dánsko, Kanada).

Homosexuální manželství má výrazný přesah do mnoha jiných oblastí, jako je například vzdělávací systém.

Pokud si myslíte, že rámcové vzdělávací programy zůstávají mimo pozornost LGBT aktivistů, mýlíte se. Změna rámcových vzdělávacích programů byla v roce 2018 jednou z priorit Výboru pro sexuální menšiny při Úřadu vlády. Při uzákonění manželství zesílí tlak na to, aby se duhové semináře (již na mnoha školách organizované spolkem PROUD) staly součástí rámcových vzdělávacích programů. Je evidentní, že existuje přímá souvislost mezi legalizací manželství a změnou vzdělávacích programů, kde budou názory, že manželství je svazek muže a ženy, vykládány jako homofobní, tudíž nepatřičné a do slušné školy nevhodné.

Významným trendem je trestněprávní postih názorů na LGBT komunitu, kterému se obecně říká „hate speech“. Na základě tzv. hate speech byl ve Velké Británii již několikrát zadržen Tony Miano, ve Španělsku trestně stíhán kardinál Aguilar…

Trend „hate speech“se ovšem nevyhýbá ani Česku. Jedním z hlavních cílů Výboru pro sexuální menšiny při Úřadu vlády pro rok 2018 bylo iniciovat doplnění sexuální orientace a genderové identity jako motivu trestných činů z nenávisti odůvodňujícího vyšší trestní sazbu. V tomto výboru mají aktivisté podporující homosexuální manželství své významné zastoupení, předsedou Výboru je Zdeněk Sloboda (PROUD), dále jsou v něm zastoupeni Lucia Zachariášová (Jsme fér) a Kateřina Saparová (Prague Pride).

Další ohroženou skupinou jsou konzervativní novináři. Pro příklad nemusíme chodit daleko. Je jím rakouský novinář Martin Leidenfrost, který napsal pro uznávaný deník Die Presse kritický komentář 1. 1. 2019, tedy k účinnosti zavedení homosexuálního manželství, které protlačil rakouský Ústavní soud navzdory vládní většině. Po vydání komentáře s názvem Homomanželství jako zkouška charakteru pro černé i modré se novináři zásadním způsobem změnil život. Na základě jeho názoru, že homosexualita se stala novou státní doktrínou, s odkazem na velký počet politiků, kteří se účastní pochodů hrdosti, se jeho příjem snížil na čtvrtinu – po vydání článku se s ním rozloučily rakouské i německé noviny.

Náznaky této ostrakizace se objevují již i u nás. Například Petr Honzejk, komentátor Hospodářských novin, vydal podivuhodný článek s názvem Komu ubližují sňatky gayů a leseb? Proti může být jen homofob. Doposud redakce Hospodářských novin nenašla prostor pro odpověď.

Náznaky „lepších zítřků“se ukázaly taktéž v případě Ludmily Trapkové. Tato zkušená psycholožka a rodinná terapeutka byla požádána o poskytnutí komentáře k filmu (Ne)rodič, který byl promítán na festivalu Jeden svět. Text rozhovoru měl být distribuován jako doprovodný materiál k filmu. Rozhovor proběhl, publikace nikoliv. Je nepochybným právem festivalu otisknout, co považují za vhodné, jen je potom lehce úsměvné, pokud je zřizovatelem festivalu Člověk v tísni, který se dlouhodobě zasazuje o toleranci, avšak tolerance této organizace má své meze, například pokud si odborník (PhDr. Trapková) dovolí říci, že pro výchovu dítěte je stále nejlepší modelem úplná rodina.

Nicméně není třeba věšet hlavu, česká společnost je vybavena vysokou dávkou imunity vůči totalitě. Narozdíl od Západu jsme si tady již „lepší zítřky“prožili. Zároveň je naše společnost vysoce tolerantní. To ukazují i dlouhodobé průzkumy Pew Research Center. Homosexualitu považovalo za normální 80 procent české populace již v roce 2013. V Evropě jsme dosáhli lepších výsledků než například Británie či Francie.

Naše společnost je nepochybně polarizovaná. Jsme otevření opravdu férovému dialogu, kritice našich postojů, jen prosím názorové oponenty, aby nás neoznačovali za tvůrce kulturní války, jelikož je to lživé označení, které zbytečně hloubí příkopy.

Česká společnost je navzdory letům prožitým v totalitním systému vysoce tolerantní, po dvou dekádách svobodného života považovali do té doby tabuizovanou homosexualitu za zcela normální čtyři lidé z pěti. To však neznamená, že bychom měli být netolerantní k lidem, kteří pro výchovu děti preferují úplnou rodinu. Zkušenosti z Nizozemska, Belgie, Dánska či Kanady mluví jasně: nejdříve homosexuální manželství, poté legalizace náhradního (surogátního) mateřství

Autor je místopředsedou Aliance pro rodinu


KVĚTEN 2019

Klíčové hlasování Poslanecké sněmovny ČR o návrzích zákona týkajících se definice manželství v našem právním řádu je očekáváno na přelomu května a června. Málokdo z občanů, kteří podporují otevření manželství párům stejného pohlaví si přitom uvědomuje, jak toto prolomení tisíciletých přirozených hranic může v praxi dopadnout. Varovný příklad z Kolumbie můžete posoudit na videu z dílny Aliance pro rodinu.

S ohledem na závažnost situace opětovně vyzýváme občany, kteří homosexuální manželství v České republice nechtějí, aby o tom dali vědět předsedovi vlády a nerozhodnutým poslancům za Hnutí ANO.


DUBEN 2019

Dnes ráno (8.4.) odeslal otec Tomáš na základě výzvy Aliance pro rodinu následující email předsedovi vlády. Kdo sdílíte stejný názor, napište mu také. Zn. slušně, věcně a stručně. Úřední adresa příjemce: premier@vlada.cz

Vážený pane premiére,
jako občan ČR vyjadřuji své hluboké znepokojení a zásadní nesouhlas s pokusy zavést v naší zemi homosexuální manželství. Jde o naprostou nezodpovědnost vůči budoucí generaci.  
 

Odkaz na video:
https://www.youtube.com/watch?v=4nN0KR3_f2k

Děkuji za možnost svobodně hájit důležitost ústavní definice manželství jako svazku muže a ženy. Jen oni totiž mohou být pro dítě skutečně a naplno rodiči.
 
S přáním úspěšného startu do nového pracovního týdne
Tomáš Klíč 
 

PETICE NA PODPORU ÚSTAVNÍ DEFINICE MANŽELSTVÍ MUŽE A ŽENY ZÍSKALA STO TISÍC PODPISŮ

Video ze závěrečné fáze tiskové konference Aliance pro rodinu ze dne 25.3.2019 můžete shlédnout ZDE.


VÝZVA ODBORNÍKŮ URČENÁ POSLANCŮM A SENÁTORŮM

Níže podepsaní psychologové, terapeuti, lékaři, sociální a rodinní pracovníci

vyzývají naše zákonodárce, aby chránili institut manželství a nepřijímali zákony, které by vedly k jeho destrukci.

Nesouhlasíme se zákonem, který by umožnil stejnopohlavním párům uzavírat manželství.

Jsme přesvědčeni na základě našich zkušeností a odborných znalostí, že jakékoli jiné formy manželství a rodiny, než soužití muže a ženy, zásadně narušují a poškozují jak zdravý vývoj děti, tak i zdravě fungující společnost, ničí základní sociální řád.

Přejeme si, aby institut manželství byl zachován i nadále jako výlučný svazek muže a ženy. Jakýmkoli jiným předefinováním manželství by zanikla jeho podstata.


ŘÍJEN 2018

V úterý 9.10. se v Poslanecké sněmovně parlamentu ČR konalo veřejné slyšení předkladatelů petice na podporu ústavní ochrany manželství muže a ženy.


ZÁŘÍ 2018

Milí přátelé,
máme přes 50 tisíc podpisů, získali jsme je za dva a půl měsíce od začátku naší petice! Moc Vám všem děkujeme za to úžasné nasazení, bez Vás by to nešlo. Pokračujme ale dál! Chceme a potřebujeme mít více než 100 tisíc podpisů, abychom mohli dokázat, že na manželství muže a ženy lidem záleží a nechtějí z něj udělat něco jiného.

V úterý dne 2.10. se chystáme odevzdat první část sesbíraných podpisů poslancům. Proč? Splnili jsme formální náležitosti, abychom mohli náš názor bránit na veřejném slyšení ve Sněmovně. Hledáme dobrovolníky na předání první části petice, nejlépe nějaké rodiny s menšími dětmi, ale vítaní budou všichni, kteří s námi v dopoledních hodinách na toto předání mohou jít!  Prosím, ozvěte se nám, kdo se chcete a můžete se předání účastnit!! Podrobnosti si domluvíme po té.

V úterý dne 9. 10. bude již výše avizované veřejné slyšení naší petice a zároveň petice, která požaduje otevření manželství takzvaně všem. Toto slyšení je přístupné veřejnosti, budeme rádi, když nás sem půjdete podpořit, pozvánku a přesný čas pošleme v co nejbližší době.

Protože petice je adresovaná nejen poslancům ale i senátorům, odevzdáme ji na dvakrát, jednu část nyní do Sněmovny a další část do Senátu, až bude třeba, aby se touto problematikou zabýval i Senát. I proto v petici pokračujeme dál!

Ještě jednou vám moc děkujeme za vaši podporu. Zároveň vás prosíme, šiřte petici mezi všemi svými přáteli i ve svém okolí. Ještě je mnoho lidí, kteří o naší iniciativě neví, ale nepochybně by ji chtěli podpořit. Děkujeme za všechnu Vaši podporu, modlitby, milé dopisy a vzkazy a prosíme, pokud uznáte za vhodné, podpořte naši iniciativu i finančně, ať můžeme manželství jako svazek muže a ženy více propagovat, bohužel bez toho to také nejde.

Se srdečným pozdravem Jana Jochová
Aliance pro rodinu

www.alipro.cz
www.podporamanzelstvi.cz

číslo účtu:  2600107732/2010

 


ČERVEN 2018

Skupina poslanců v čele s Markem Výborným (KDU-ČSL) podala návrh na změnu ústavy ohledně manželství, aby jako svazek muže a ženy bylo pod ochranou našich zákonů. Jedná se o reakci na jiný poslanecký návrh, který naopak žádá tzv. manželství pro všechny (tedy umožnění manželství osobám stejného pohlaví) a který už je také načten k projednávání ve Sněmovně. Předkladatelé tzv. manželství pro všechny legitimnost svých požadavků opírají o petici, pod kterou shromáždili cca 70 tisíc podpisů.

Za této situace zapsaný spolek Aliance pro rodinu hledá co nejširší veřejnou podporu pro poslanecký návrh na změnu ústavy, aby manželství muže a ženy získalo v České republice nejvyšší možnou právní ochranu, a organizuje za tímto účelem petici s následujícím zněním:

My, níže podepsaní, žádáme prostřednictvím této petice poslance a poslankyně, senátory a senátorky, aby přijali ústavní zákon, kterým bude stanoveno, že: Manželství, rodina a mateřství jsou pod zvláštní ochranou zákonů. Manželství je trvalý svazek muže a ženy. Funkční rodina stojící na manželství muže a ženy vždy představovala nejlepší formu pro výchovu dětí, je to záruka budoucích generací. Proto také tato rodina má v našem právním řádu výsadní postavení. Žádáme, aby také ochrana manželství, které je základem rodiny, byla zakotvena na nejvyšší možné úrovni – tedy v ústavním pořádku. Děkujeme!

Komunitní web katolíků žijících kousek od Přerova