Farní časopis

Na této stránce najdete archiv časopisu Kaštánek, jehož vydávání bylo po několika letech z personálních důvodů přerušeno.

Redakce: P. Tomáš Klíč, Anna Smětalová
Grafická úprava a zlom: Aleš Felner
Jazyková korektura: Jitka Navrátilová

Email do redakce: redakce.kastanek@seznam.cz


ARCHIV 2022

Kaštánek 2/2022
Kaštánek 1/2022

ARCHIV 2021

Kaštánek 6/2021
Kaštánek 5/2021
Kaštánek 4/2021
Kaštánek 3/2021
Kaštánek 2/2021
Kaštánek 1/2021

ARCHIV 2020

Kaštánek 6/2020
Kaštánek 5/2020 – nahrazen on-line Procházkami světem víry
Kaštánek 4/2020
Kaštánek 3/2020
Kaštánek 2/2020 – nahrazen Nedělníky (viz níže)
Kaštánek 1/2020


NEDĚLNÍK během nouzového stavu – jaro 2020
3. neděle velikonoční (26.4.)
2. neděle velikonoční (19.4)
Zmrtvýchvstání Páně (12.4.) 
Květná neděle (5.4.)
5. neděle postní (29.3.)
4. neděle postní (22.3.)
3. neděle postní (15.3.)


ARCHIV 2019

Kaštánek 6/2019
Kaštánek 5/2019
Kaštánek 4/2019
Kaštánek 3/2019
Kaštánek 2/2019
Kaštánek 1/2019


OCHRANA OSOBNÍCH DAT
V souladu s platnou legislativou nemá naše farnost povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů (GDPR). V případě jakýchkoli přání nebo dotazů na toto téma nás můžete kontaktovat poštou na adrese sídla 751 04 Rokytnice 130, nebo prostřednictvím úředního e-mailu do farní kanceláře na adrese farokytniceupr@ado.cz

Komunitní web katolíků žijících kousek od Přerova