Kaštánek

Na této stránce najdete archiv časopisu našeho farního společenství. Vychází dle možností 6x ročně.

Svoje příspěvky, nápady a doporučení posílejte na email: redakce.kastanek@seznam.cz

Redakce: P. Tomáš Klíč, Anna Smětalová
Grafická úprava a zlom: Aleš Felner
Jazyková korektura: Jitka Navrátilová


ARCHIV 2020

Kaštánek 1/2020


ARCHIV 2019

Kaštánek 6/2019
Kaštánek 5/2019
Kaštánek 4/2019
Kaštánek 3/2019
Kaštánek 2/2019
Kaštánek 1/2019


OCHRANA OSOBNÍCH DAT
V souladu s platnou legislativou nemá naše farnost povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů (GDPR).

V případě jakýchkoli přání nebo dotazů na toto téma nás můžete kontaktovat poštou na adrese sídla 751 04 Rokytnice 130, nebo prostřednictvím úředního e-mailu do farní kanceláře na adrese farokytniceupr@ado.cz

Komunitní web katolíků žijících kousek od Přerova