Do Nového roku je nejlepší se „promodlit“

Od východu slunce až na jeho západ,
buď chváleno Hospodinovo jméno!

Tato slova 113. žalmu byla v Rokytnici o silvestrovském večeru podnětem ke kázání otce Tomáše během děkovné bohoslužby na zakončení roku 2023. Skrze slavnostní zpěv nešpor a modlitby Te Deum (Tebe Bože chválíme) jsme se spojili se světovou církví, jež ve své liturgii nepřestává vzdávat díky Boží dobrotě.

Do budoucna by bylo velmi žádoucí, aby se víc našich farníků s radostí zapojovalo do krásného proudu liturgických modliteb s breviářem v ruce. Kdo rozumíte anglicky, můžete si udělat představu o průběhu římskokatolické liturgie večerních chval díky dostupnému záznamu z přeplněné vatikánské baziliky, nebo si aspoň prohlédnout stručné shrnutí na konci tohoto příspěvku.

VEČERNÍ CHVÁLY S PAPEŽEM FRANTIŠKEM
VIGILIE SLAVNOSTI P. MARIE, MATKY BOŽÍ

(31 .12. 2023)

Jeruzaléme, oslavuj Hospodina,
chval svého Boha, Sióne,
že zpevnil závory tvých bran,
požehnal tvým synům v tobě.

(Žalm 147,12n)

Ty ses narodil z Panny Marie,
abys byl naším bratrem,
nauč lidi vzájemné bratrské lásce.

Pane, daruj všem svůj mír.

Slavnostní nešpory s papežem v neděli 31. 12. – shrnutí