Plnomocné odpustky u jesliček v kostelích františkánské rodiny

Při příležitosti 800. výročí události „Vánoce v Grecciu“ – tj. prvního živého betléma v dějinách, který sestavil sv. František z Assisi – udělil Vatikán plnomocné odpustky všem věřícím, kteří do 2. února 2024 (Svátek Hromnic) navštíví kostel, svěřený františkánům, minoritům nebo kapucínům kdekoli na světě. V naší diecézi to jsou kostel Zvěstování Páně v Uherském Hradišti, kostel sv. Josefa v Moravské Třebové a kostel Zvěstování Páně bratří kapucínů v Olomouci.

Věřící, kteří na těchto místech setrvají v modlitbě před jesličkami, mohou za obvyklých podmínek získat plnomocné odpustky. Také ti, kteří jsou nemocní a nemohou navštívit tyto kostely, mohou získat plnomocné odpustky, když obětují svoje utrpení Pánu nebo vykonají nějaký skutek zbožnosti.


Krásný hudební dárek Ježíškovi připravili pro letošní Vánoce zpěváci z Citova a okolí pod vedením varhaníka Zbyňka Svačiny. Děkujeme. Přiložené nahrávky zachycují poslední zkoušku v Rokytnici.
Lobodická pastorela
Chtíc aby spal
Co to má přec znamenati?
Jesu bleibet meine freunde
Syn Boží se nám narodil