Archiv autora: Didymos

Přezdívka Didymos patří otci Tomášovi, duchovnímu správci naší farní rodiny.

Mediální horko začíná

Dne 30. 7. odeslal otec Tomáš do České televize následující divácký ohlas.


Dobrý den. Rád bych upozornil pracovníky ČT, že se blíží období, kdy naši zákonodárci budou muset probírat jeden z nejvíce kontroverzních návrhů zákona v novodobé historii ČR, tzv. manželství pro všechny. Jsem přesvědčen, že úkolem médií v demokratické společnosti by mělo být něco jiného než připravovat půdu jedné ze stran politického sporu cílenou zpravodajskou masáží. Nebo snad dnešní  vypuštění studie o neškodnosti výchovy v rodinách se dvěma matkami v kombinaci s dalšími podobně laděnými zprávami za posledních 48 hodin má být náhoda? Znám renomovanou studii z USA, která o důsledcích výchovy homosexuálními páry tvrdí něco docela jiného (viz níže příloha z roku 2012).

Jsem velmi zvědav, jak bude nejen vaše zpravodajství během projednávání této ožehavé otázky pracovat ve prospěch paměti národa. Je známo, že před 13 lety se požadavek na zavedení registrovaného partnerství osob stejného pohlaví – vetovaný prezidentem nikoli z morálních ale principiálně právních důvodů – obhajoval ujištěním, že nejde o krok směrem k budoucí redefinici manželství, ani snahu o vytváření nových modelů rodin s dětmi.

Vaší práce si vážím, a proto píšu.
Věřím totiž, že v ČT mají ohlasy diváků smysl.

S přáním všeho dobrého

Tomáš Klíč,
Rokytnice u Přerova

The Regnerus Study Met with Intolerance

Odešla paní Marie Pokorná (1928)

Ve věku 90 let odešla vstříc svému Pánu

paní Marie Pokorná

Rokytnice 224

Pohřební obřad se koná v sobotu 4. 8. 2018 ve 12:30
v kostele sv. Jakuba v Rokytnici.

Po mši svaté a modlitbách za záchranu její duše
bude tělo zesnulé převezeno ke zpopelnění.

Věčné odpočinutí dej jí, Pane,
a světlo věčné ať jí svítí.