Modlíme se za konec války proti Ukrajině

Po několika měsících přímluvné modlitby za mír formou Otčenáše v ukrajinském jazyce, který přednášel pouze předsedající kněz, se při našich nedělních bohoslužbách můžete zapojit všichni společnou recitací následujícího textu.