Odešla paní Vlasta Brožová (1941)

V naději na život věčný
odešla vstříc svému Pánu

paní Vlasta Brožová
roz. Ondrušková

Brodek u Přerova,
Luková 58

Pohřeb se koná v sobotu 13. 1. v 10.30 v kostele Narození sv. Jana Křtitele v Brodku. 

Po mši svaté a modlitbách za spásu její duše bude tělo naší zemřelé sestry uloženo do rodinného hrobu na místním hřbitově. Věčné odpočinutí dej jí, Pane, a světlo věčné ať jí svítí. Ať odpočívá v pokoji!