Archiv rubriky: Církev v České republice

Neděle Božího slova, aneb víra se rodí ze slyšení Božího hlasu

Milí bratři a sestry ve víře,

třetí neděle v liturgickém mezidobí se podle přání papeže Františka slaví jako neděle Božího slova. Neustále jsme svědky nesnadno pochopitelných událostí, které ovlivňují náš život. Četba Písma svatého může vždy poskytnout správnou orientaci, a to i v době, ve které není snadné se vyznat. V říjnu roku 2023 jsem se jako delegát České biskupské konference účastnil XVI. řádného generálního zasedání biskupské synody o synodalitě. Jedním ze silných momentů bylo slavnostní uvedení evangeliáře do našeho společenství na začátku zasedání a jeho umístění na čestné místo. Božím slovem jsme se pak nechali vést každý den při zamýšlení se nad důležitými tématy církve i společnosti v 21. století.

Přijměte prosím mé srdečné poděkování za Vaši podporu biblického apoštolátu, ať už v podobě modlitby nebo finančního příspěvku. Bůh Vám odplať svým požehnáním

Mons. Zdenek Wasserbauer
předseda správního výboru Biblického díla


Na podporu katolického i ekumenického biblického apoštolátu věnuje letos naše farnost finanční dar 6.795,- Kč.


SLUŽBY LEKTORŮ LITURGICKÝCH ČTENÍ NA NEDĚLE A SVÁTKY ROKU 2024 JSOU K DISPOZICI ZDE.

Tříkráloví koledníci vyrážejí do ulic

Daria Hrubá už od roku 2008 připravuje pro Tříkrálové koncerty v České televizi krátké příběhy těch, jejichž životy proměňuje výnos Tříkrálové sbírky. Které z desítek příběhů ji za dlouhá léta nejvíce oslovily a na jaké se budete moci těšit už 7. ledna?

Jak napomoci tomu, aby diváci Tříkrálových koncertů ČT zůstali štědrými?
Za tu dobu, co příspěvky natáčím, jsem pochopila, že dárci potřebují především vidět, že jejich pomoc má smysl. Chtějí, aby byly jejich peníze využité opravdu efektivně a doputovaly k lidem, kteří mají před sebou nějakou perspektivu. Každý má rád šťastné konce, takže pokud má příběh alespoň to pověstné „světlo na konci tunelu“, lidé se do sbírky zapojí snáz a s ochotou. I proto se s realizačním týmem snažíme vybírat takové lidské příběhy, ve kterých je kus naděje. Ty diváky oslovují a otevírají nejen jejich srdce, ale i jejich peněženky. A to i v této nelehké době.

Na jaké příklady využití Tříkrálové sbírky se mohou diváci letos 7. ledna těšit?
Příběh od narození handicapovaného Daniela ukazuje, jak potřebná je pro jeho rodiče pomoc Charity. Díky stacionáři Charity Jeseník, který se brzy přestěhuje do nové budovy, si Danielovi rodiče mohou na chvíli oddechnout, mají více času i na další dva syny a Danielova maminka může dokonce chodit do práce.

Hrdinkou druhého příběhu je Jana – maminka, která čelila domácímu násilí, ale nakonec v sobě našla sílu odejít i s dětmi do azylového domu Charity Brandýs n.L. – Stará Boleslav. Tam získala nejen zázemí a podporu, ale za pomoci tamních pracovníků našla i ztracené sebevědomí a novou práci. Teď se i s dětmi těší na nový život, který má díky pomoci Charity před sebou.

Do třetice vám představíme Mariana, kterému podala pomocnou ruku Charita Česká Kamenice. Po různých životních peripetiích a těžkých zdravotních problémech našel nejen nový smysl života, který mu dává kromě jiného práce v chráněné dílně, ale i přítelkyni. Žijí běžný život v chráněném bydlení a štěstím jen září.

Které z desítek příběhů patnáctileté řady vás zvlášť oslovily? Na které ráda vzpomínáte?
Za každým příspěvkem se skrývá silný lidský příběh. Bylo jich mnoho, které se mě hluboce dotkly, ale pokud mám vypíchnout jeden… Pro mě je dodnes skutečným andělem Anna Srbová z Plzně, která pomohla Honzovi s Olinkou ke spokojenému životu, ačkoli jejich začátky byly hodně složité. K jejich příběhu jsme se po čase rozhodli vrátit, abychom viděli, zda se nějak vyvíjí. A nikdy nezapomenu na ten pocit, když jsem po pěti letech viděla, že jsou Honza s Olinkou spolu, šťastní, jen už bez dluhů a ve vlastním bytě. To bylo nejvíc!

Dívejte se přímý přenos Tříkrálového koncertu už v sobotu 7. ledna od 18 hodin na ČT1!

Zdroj: https://www.charita.cz/aktuality/z-domova/reziserka-daria-hruba-kazdy-ma-rad-svetlo-na-konci-tunelu/

Už jste letos využili daňové úlevy na základě daru pro farnost?

Foto: Marek Matějíček – květen 2021

PROBÍHÁ ZAPISOVÁNÍ INTENCÍ

Zapisování mešních úmyslů na rok 2024 probíhá do konce prosince u pověřených osob: Miluše Mrázková (Rokytnice), Marta Vondráková (Brodek) a Vlastimil Karas (Citov). Pokud je to možné, prosíme, snažte se svou prosbu formulovat tak, aby úmysl mše svaté nebyl ani příliš dlouhý ani anonymní. Děkujeme za pochopení.

SPOLUPRÁCE FARNOSTÍ NA HANÉ A V POLABÍ

Posíláním dobročinných intencí do farnosti Roudnice nad Labem pomáháme od roku 2020 nejen sobě, ale i církvi v méně zbožném kraji na severu Čech. Otec Martin Brousil, který je v Roudnici farářem, nás opakovaně ujistil, že si podpory od našich farníků velmi váží a že všechny svěřené úmysly v daném roce odsloužil buď osobně nebo prostřednictvím svého spolupracovníka, otce Ludvíka Šťastného. Pošlete-li do Roudnice intenční dar pět set korun, počítejte s tím, že na váš úmysl bude mše svatá sloužena dvakrát, při tisícikoruně čtyřikrát apod. Intence určené do Roudnice se během adventu shromažďují u otce Tomáše.

NAKLÁDÁNÍ S FINANČNÍMI DARY ZA MŠI SVATOU

Finanční dary věřících spojené s mešním úmyslem v kostelích naší arcidiecéze jsou podle vůle biskupa určeny na provoz automobilu celebrujícího kněze. Pokud jde o farnost Rokytnice – Brodek u Přerova – Citov, snaží se pan farář tyto dary ponechávat v domácí farní pokladně a nemalé náklady na služební cesty autem řešit z jiných zdrojů. Této příležitosti by rád využil k poděkování za dary, které přinášíte do sakristie po mši svaté slavené na váš úmysl, ale i za vaši celoroční štědrost v běžných farních sbírkách.

VYUŽITÍ DAŇOVÝCH SLEV – ZBÝVÁ POSLEDNÍ MĚSÍC ČASU

Kdo máte možnost věnovat své farnosti mimořádný sponzorský dar, nebo byste třeba své příspěvky na kostel chtěli řešit pravidelnou měsíční platbou z banky, najdete příslušná čísla farních účtů na těchto odkazech (RO, BR, CI). V případě potřeby rád poradím. Potvrzení o přijetí daru fyzických nebo právnických osob za účelem snížení základu jejich daně z příjmů vystavuje farnost automaticky. U jednorázových darů tak činíme okamžitě, zatímco u pravidelných plateb dostane dárce daňové potvrzení za celý předchozí rok během ledna.

Velmi si vážím vaší přízně.
+OT