Archiv pro rubriku: Církev v České republice

Biskup Josef Nuzík dočasným správcem diecéze

Dnes zvolený administrátor olomoucké arcidiecéze bude naši místní církev řídit, dokud nám Svatý otec nevybere příštího arcibiskupa a moravského metropolitu. Jelikož otec Josef Nuzík, dosavadní generální vikář původem ze Strání, patří na základě svátostného svěcení ke sboru biskupů, budeme ho od této chvíle jmenovat při liturgii jako „našeho biskupa“. Administrátor diecéze je oprávněný rozhodovat všechny běžné záležitosti života církve, nesmí však přistupovat k systémovým změnám ani vytvářet nové instituce. Z dlouhodobého hlediska se v čele diecéze neobejdeme bez řádně jmenovaného pastýře. Modleme se tedy, ať je rozhodování papeže v této věci šťastné a pohotové!   

Diecéze se bude brzy loučit s arcibiskupem

V pátek 13. května jmenoval papež František našeho dosavadního arcibiskupa Mons. Jana Graubnera za příštího pastýře arcidiecéze pražské. Svého nového úřadu by se měl ujmout v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha při slavnostní mši svaté v sobotu 2. července. Do té doby zůstává stát v čele své původní arcidiecéze jako její administrátor. Totéž platí pro emeritního pražského arcibiskupa Mons. Dominika Duku, který míří na odpočinek.

Biřmování Brodek u Přerova – červen 2018

Drahý otče biskupe,

jako jeden z Vašich kněží děkuji Bohu za možnost vyrůstat i pracovat v církvi pod Vaším pastýřským vedením. Těším se na letošní kněžskou pouť na Svatý Hostýn, při které – jak doufám – budeme koncem června za Vaši službu děkovat Pánu společně.

V den Vašeho jmenování do Prahy myslím na papežskou volbu Benedikta XVI., který se v roce 2005 těšil na zasloužený odpočinek, ale Pán to viděl jinak. Kolik dobrého pak vzešlo z pokorné poslušnosti kardinála Ratzingera vůči hlasu Toho, jenž kdysi s láskou řekl Petrovi: „Pas moje ovce!“ Vím, že to pro Vás musí být nesmírně těžké. Milujete Moravu a 30 let jste byl horlivým metropolitou jejího katolického společenství. Jistě si najdete cestu také k myslím a srdcím mnoha našich bratří a sester ve středních Čechách.

Z Vašeho dosavadního způsobu vedení diecéze je zřejmé, že svou pozornost určitě nebudete omezovat na hlavní město. Pokud snad někde narazíte na nepochopení, nespravedlivou kritiku, nebo dokonce zlou vůli nenechte se odradit. Modlím se za Vás a budu to činit i po Vašem odchodu z Olomouce. Nikdy nezapomenu, skrze které ruce mě Pán postavil do kněžských řad a kolikrát jste mi také v různých situacích osobně pomohl. Prosím, držte nám palce, abychom také v olomoucké diecézi kráčeli dál společně a s důvěrou vpřed jako Boží lid.

Otče, prosíme o požehnání.

P. Tomáš Klíč z Rokytnice

Povolání ke kněžství a řeholnímu životu je velmi vzácná perla

Bratři a sestry, a především vy, mladí přátelé,

příští neděli bude církev slavit Neděli Dobrého pastýře, která je již tradičně spojena s modlitbami za nová povolání ke služebnému kněžství, ale také k zasvěcenému životu. Evropa, ale i naše země, se potýká v poslední době s nedostatkem duchovních povolání, která jsou tak důležitá pro život církve, Kristova těla.

Po dvou „covidových“ letech jsme letos opět mohli slavit největší svátky normálním způsobem a bylo krásné vidět, jak se naše kostely zaplnily těmi, kteří toužili prožít a oslavit Kristovu oběť i zmrtvýchvstání. Kristova láska se dotýká lidských srdcí i ve 21. století a věříme, že i dnes oslovuje muže i ženy a zve je k celoživotnímu následování a službě.

V tomto období se mnozí připravují k maturitě a my, vaši pastýři, také vás vyzýváme, abyste neodporovali možná jen velmi jemnému volání, kterým vás náš Pán k sobě přitahuje. Vězte, že vás chce ve své službě učinit šťastnými a užitečnými pro druhé! A i když termín pro odevzdání přihlášek do semináře je u konce, vězte, že žádný biskup ani v těchto dnech a týdnech vás neodmítne a rád se s vámi setká. Církev vás potřebuje!

Obracíme se také na vás, všechny věřící, abyste se v našich farnostech, v rodinách i sami osobně na tento úmysl intenzivně modlili. Zítra začne Týden modliteb za duchovní povolání, který vyvrcholí Nedělí Dobrého pastýře. Zveme vás tedy k modlitbě a moc o ni prosíme! Sám Pán přece říká: „Proste proto Pána žně, ať vyšle dělníky na svou žeň!“ (Mt 9, 37). Zvláště doporučujeme adoraci eucharistického Pána, Denní modlitbu církve nebo modlitbu růžence. Spolubratry kněze vyzýváme, aby na tento úmysl slavili mše svaté a tuto prosbu pravidelně zařazovali mezi přímluvy.

Věříme, že Pán naše modlitby vyslyší a naší církvi nebudou chybět ti, kteří hlásají Boží slovo, vysluhují svátosti a vedou lid do Božího království.

Všem vám žehnáme

Vaši čeští a moravští biskupové